27.03.2018

Hyvinvointi, opiskelukyky ja jaksaminen

Säännöllisesti toteutettavassa opiskelijoiden terveystutkimuksessa kartoitetaan mm. opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa sekä terveyteen, terveyskäyttäytymiseen ja opiskelukykyyn liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa. Viimeisimmät kyselytulokset vuodelta 2016 osoittavat, että suurin osa opiskelijoista voi hyvin, mutta osa kokee haasteita tai ongelmia edellä mainitussa asioissa.

Jos koet huolta omasta hyvinvoinnistasi, opiskelukyvystäsi ja jaksamisestasi, niin keskustelu hyviksen kanssa voi auttaa selvittämään asiaa. Opiskelua ja opintojen suorittamista hankaloittavista asioista voit keskustella myös omaopettajasi tai hops-ohjaajasi kanssa. 

Tukisivustoja