12.01.2018

Oman opintopolun suunnittelu

Opiskelija rakentaa henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa eli HOPSin tutkinto-ohjelmansa opetussuunnitelman ja sen osaamistavoitteiden ympärille. HOPSia laatiessaan opiskelija suunnittelee yksilöllisesti, mitä opintoja hän suorittaa, miten ja missä järjestyksessä. Suunnitelmaa päivitetään ja opintoja aikataulutetaan vähintäänkin lukuvuosittain. Opiskelijaa tuetaan ja ohjataan HOPS-suunnitelmien tekemisessä tarjoamalla suunnittelutyöhön riittävät pohjatiedot ja välineet sekä keskustelutukea pienryhmässä ja/tai henkilökohtaisesti. HOPS-ohjausta antavat pääsääntöisesti oppiainekohtaiset koulutussuunnittelijat ja omaopettajista ne, jotka on nimetty hopsohjaajiksi taulukossa olevan työnjaon mukaisesti. 

Myös omaopettajat tarjoavat ohjausta ja keskusteluapua opintopolun suunnitteluun. Omaopettjien tarjoama ohjaus liittyy laajemmin.... TÄTÄ TÄYDENNETTÄVÄ VIELÄ