19.03.2018

Oman opintopolun suunnittelu ja hops

Oman opintopolun suunnittelun tärkeimpiä apuvälineitä on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli hops. Hopsia laatiessaan opiskelija suunnittelee yksilöllisesti, mitä opintoja hän suorittaa, miten ja missä järjestyksessä. Suunnitelmaa päivitetään ja opintoja aikataulutetaan mielellään vähintään lukuvuosittain.

Opiskelija rakentaa hopsinsa tutkinto-ohjelmansa opetussuunnitelman pohjalta. Opetussuunnitelma on opintojesi suunnittelun tärkeimpiä tietolähteitä. Opetussuunnitelma kertoo, mitä opintoja sinun tulee tutkintoosi suorittaa. Opetussuunnitelmasta selviävät myös opiskelemiesi opintojen sisällöt ja keskeiset tavoitteet.

Opintojen suunnittelussa keskustelutukea ja ohjausta tarjoavat laitoksen hops-ohjaajat/koulutussuunnittelijat ja omaopettajat

Tukisivustoja