12.01.2018

Opintojen aikataulutus

Jos opiskelija kokee ongelmia opintojen aikataulutuksessa (esim. jos kurssit tuntuvat menevät ajallisesti päällekkäin, jos opiskelija haluaa edetä opinnoissaan yleistä suositusta nopeammin tai hitaammin tai pohtii vaihto-opiskelun ajoittamista), hän voi kääntyä oppiaineensa koulutussuunnittelijan tai hops-ohjaajana toimivan omaopettajansa puoleen.