27.03.2018

Kurssivalinnat sekä valinnaiset opinnot (ent. sivuaineet) ja niihin hakeminen

Tutkinto-ohjelmiin kuuluu suuri määrä vapaavalintaisia opintoja ja niitä on myös tarjolla runsaasti. Usein opiskelijoiden haasteena on itselle sopivien vaihtoehtojen löytäminen ja valitseminen. Valintatilanteissa keskustelu hops-ohjaajan/koulutussuunnittelijan kanssa voi helpottaa päätöksentekoa. Valinnat kytkeytyvät useimmiten yhteen työelämätavoitteiden kanssa, joten myös keskustelut omaopettajan tai portfoliotyöskentelyn ohjaajien kanssa voivat auttaa ratkaisuissa. Myös keskustelut opiskelijakavereiden kanssa voivat olla hyödyllisiä.

Jos opiskelija on epätietoinen tarjolla olevista valinnaisista opinnoista, opinto-oikeuden hakemiseen liittyvistä asioista tai hän ei ole varma kurssivalinnoistaan, hän voi ottaa yhteyttä koulutussuunnittelijaan.

Tukisivustoja