24.05.2018

Työllistyminen

Maisterit valmistuvat yliopisto-opinnoista työelämään. Tavoitteena on valmistuminen tavoiteajassa ja työllistyminen omalle alalle tai muutoin kiinnostaviin ja tarkoituksenmukaisiin työtehtäviin. Työllistymisen kannalta keskeistä on, että valmistuvalla on työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin vastaavaa osaamista ja taito vakuuttaa työnantajat tästä osaamisesta.

Työllistymistä tukevat sisältöopintojen ohella mm. työharjoittelu ja muut työelämätuntemusopinnot, portfoliotyöskentely, alumnikontaktit, mentorointi sekä uratarinat ja -seurannat.

Työllistymiseen liittyvistä asioista voit tarpeen mukaan keskustella omaopettajasi/portfolio-työskentelyn ohjaajasi kanssa. Myös työharjoittelusta vastaavan opettajan kanssa voit keskustella erityisesti harjoittelun / työssä oppimisen jaksoon liittyvistä asioista. 

Tukisivustoja