30.01.2017

Opintojen ohjaus ja tuki

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opinto-ohjaus rakentuu elinikäisen oppimisen ja sen tukemisen periaatteille. Ohjauksen avulla opiskelijaa autetaan tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa, tekemään tarkoituksenmukaisia koulutuksellisia ja työuraan liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä hallitsemaan yksilöllisiä polkujaan opiskelussa, työssä ja yleensäkin elämässä. Ohjauksessa opiskelijalle avataan näkökulmia ja valintamahdollisuuksia sekä tuetaan häntä päätöksenteossa ja asiantuntijaksi kehittymisessä. Vastuu valinnoista ja ohjauksen hakemisesta on viime kädessä opiskelijalla itsellään.

Ohjaustahot

HOPS (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma)