10.04.2018

Päätöksenteko ja vaikuttaminen yliopistossa

Opiskelijat ovat edustettuina yliopiston hallinnossa monissa toimielimissä ja työryhmissä. Opiskelijoilla on edustus mm. yliopiston hallituksessa, koulutusneuvostossa ja tiedekuntien tiedekuntaneuvostoissa. Eri toimielinten opiskelijajäsenten valintaa hoitaa ylioppilaskunta.

Laitoksen opetus- ja ohjaustoiminnan kehittäminen on opetuksen kehittämisryhmän tehtävä. Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opetuksen kehittämisryhmässä suunnitellaan ja ideoidaan, mutta myös arvioidaan laitoksen opetusta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opetuksen kehittämisryhmässä on myös opiskelijajäseniä. Jäsenet valitaan yhteistyössä laitoksen ainejärjestöjen kanssa.

Opiskelijan laajoihin vaikuttamismahdollisuuksiin kuuluvat mm. opiskelijajäsenyys opetuksen kehittämisryhmässä, laitoskokouksiin osallistuminen tai aktiivinen toiminta ylioppilaskunnassa tai ainejärjestöissä.

Oppiaineiden opetus suunnitellaan ja toteutetaan yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen päättämien suuntaviivojen mukaisesti. Laitoksen oppiainetiimien vetäjinä toimivat kunkin oppiaineen pääedustajat. Laitoksen toiminnasta vastaa laitoksen johtaja ja hänen tukenaan on kolme varajohtajaa.

Vuonna 2018 laitoksen johtajana toimii Mika Lähteenmäki. Varajohtajina ovat Arja Piirainen-Marsh ja Kirsi Pakkanen-Kilpiä, joista viimeksi mainittu on laitoksen pedagoginen johtaja. Hänen vastuullaan on laitoksen pedagoginen johtaminen ja opetukseen ja opiskeluun liittyvien asioiden seuraaminen ja kehittäminen. Hänelle voit välittää laitoksen opetuksen ja ohjauksen kehittämiseen liittyviä toiveita ja parannusehdotuksia. Palautetta laitoksen toiminnasta voit välittää myös suoraan laitoksen johtajalle.

Opiskelijat voivat myös osallistua laitoskokouksiin, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi oppiaineet järjestävät omia tapaamisiaan opiskelijoiden kanssa.

Opiskelijoiden omat järjestöt, ylioppilaskunta ja ainejärjestöt, ovat tärkeä vaikutuskanava. Laitoksen ainejärjestöt ovat tiiviissä yhteistyössä laitoksen henkilökunnan kanssa.