Oppiaineet

Tälle sivulle on listattu laitoksessa opetettavat oppiaineet, sekä laitoksen tarjoamat sivuaineet ja tutkinto-ohjelmat.

Op­piai­neet

Si­vuai­neo­pin­not

Laitoksen tarjoamista sivuaineopinnoista löydät tietoa Sivuaineopiskelijalle-sivulta.

Tut­kin­to-oh­jel­mat

Kandidaatti- ja maisteriohjelmat

 • Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma (opintosuunnat: englanti, ranska, ruotsi, saksa, suomi, venäjä)
 • Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma (opintosuunnat: englanti, ranska, ruotsi, saksa, venäjä)
 • Suomen kielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Viittomakielen asiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Maisteriohjelmat

 • Journalistiikan maisteriohjelma
 • Kieli muuttuvassa yhteiskunnassa -maisteriohjelma (opintosuunnat: englanti, ranska, ruotsi, saksa, soveltava kielitiede, suomi, venäjä)
 • MDP in Intercultural Communication
 • MDP in Intercultural Management and Communication
 • MDP in Applied Language Studies for the Changing Society
 • Suomen kielen ja kulttuurin maisteriohjelma
 • Viestinnän maisteriohjelma
 • Viittomakielen asiantuntijan maisteriohjelma