15.10.2012

Antiikin kulttuurin tentaattorit vanhan opetussuunnitelman 2009-2012 mukaisesti

Antiikin kulttuurin vanhan opetussuunnitelman mukaisia opintojaksoja voi suorittaakirjatentteinä 31.7.2013 saakka lukuvuonna 2012-2013. Prof. Outi Merisalotoimii tentaattorina Raija Vainion sijaisena loka- ja marraskuussa 2012.

PERUSOPINNOT 30 op

Jaksot suoritetaan pääasiassa kirjatentteinä

ANTP010 JOHDATUS ANTIIKIN KULTTUURIIN (LATP020) Vainio
ANTP011 ANTIIKIN MYTOLOGIA (LATP021) Vainio
ANTP012 ANTIIKIN HISTORIA (LATA040) Vainio
ANTP013 KREIKAN HISTORIA Vainio
ANTP014 ROOMAN HISTORIA (LATA041) Vainio
ANTP015 JOHDATUS KREIKKALAISEEN KULTTUURIIN Vainio
ANTP016 ANTIIKIN KIRJALLISUUDEN HISTORIA Vainio
ANTP017 KREIKAN KIRJALLISUUDEN HISTORIA Vainio
ANTP018 ROOMAN KIRJALLISUUDEN HISTORIA Vainio
ANTP019 ANTIIKIN KIRJALLISUUS  2 Vainio
ANTP020 ANTIIKIN TAIDE Vainio
ANTP021 KREIKAN TAIDE Vainio
ANTP022 ROOMAN TAIDE Vainio
ANTP023 ROOMAN TOPOGRAFIA JA RAKENNUSHISTORIA (LATA045) Vainio
ANTP024 ATEENAN TOPOGRAFIA JA RAKENNUSHISTORIA Vainio
ANTP025 ANTIIKIN FILOSOFIA Vainio
ANTP026 ANTIIKIN RETORIIKKA Vainio
ANTP027 ANTIIKIN PERINNE Merisalo
ANTP028 ANTIIKIN PERINNE 2 Merisalo
ANTP029 ANTIIKIN MYTOLOGIA 2 Vainio
AMTP030 ANTIIKIN USKONTO Vainio