23.01.2018

Ohjeita kokonaisuuden suorittamiseen

Opintoneuvonta

Opintokokonaisuuden järjestämisestä vastaa Jyväskylän yliopiston kielikeskus (kurssien koodina XSA). Osa opetuksesta järjestetään kielten laitoksessa saksan kielen ja kulttuurin oppiaineessa (kurssien koodina SAX). Opetuskieli on yleensä saksa.

Deutsche Kulturstudien -kokonaisuuteen kuuluvia kursseja voi suorittaa melko vapaasti haluamassaan järjestyksessä. Kursseille osallistuminen edellyttää saksan perustaitoja: lukion lyhyt oppimäärää tai esim. kielikeskuksessa suoritettuja  alkeis- ja jatkokursseja. Suositeltavaa on kuitenkin aloittaa kielitaitoon liittyvistä kursseista, esim. kieli-keskuksen tarjoamista kursseista XSAX005 Saksa 5 tai XSAX006 Saksa 6 (tai XSAX007 + XSAX008 Liikesaksa 1+2) tai XSAX002 Grammatikkurs.

Opintoneuvontaa antaa kielikeskuksessa opintopäällikkö Ulla Lautiainen.

Opiskelijat ilmoittautuvat koko opintokokonaisuuden suorittajiksi korppi -järjestelmässä koodilla DKS0100.

DKS kokonaisuus soveltuu erinomaisesti myös Saksaan tai Itävaltaan vaihtoon lähteville, koska siellä suoritettuja saksan kursseja voidaan hyväksyä osaksi DKS -opintoja. Korvaavuuksia voi hakea kielikeskuksesta, joko lehtori Joachim Bögeriltä tai Ulla Lautiaiselta.

Kokonaisuuden koonti

Opintosuoritukset kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi opiskelijan pyynnöstä, kun kaikki pakolliset opintojaksot (yht. väh. 15 op) ja tarvittava määrä valinnaisia kursseja (väh. 10 op)  ovat suoritettu ja viety rekisteriin. Siihen asti ne ovat eri otsikoiden alla (esim. kieliopinnot, saksan kieli ja kulttuuri).  

Kokonaisuuden koontia varten lähetä opintosuoritusote Ulla Lautiaiselle, joka tarkistaa suoritukset. Merkitse opintosuoritusotteeseen kokonaisuuteen tulevat kurssit ja myös viimeisen suorituksen päivämäärä. Koontia voit pyytää myös emaililla kunhan siinä on liitteenä korpista tulostettu opintosuoritusote em. tietoineen.

Saksan kielen ja kulttuurin opinto-oikeus

Saksan kielen ja kulttuurin opinto-oikeuden saa osallistumalla saksan kielen ja kulttuurin sivuaineen valintakokeeseen, johon ilmoittaudutaan korpissa koodilla SAXSIVU.  Kokeita järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syyskuussa ja toukokuussa.

Saksan perusopintoja ei tarvitse suorittaa.  Täydentävinä  opintojaksoina  on suoritettava seuraavat saksan kielen ja kulttuurin perusopintojen kurssit :

  • SAXP017  Kielioppi I (5 op),
  • KLSP004  Johdatus  kieleen ja sen tutkimukseen (2 op),
  • SAXP016   Fonetiikan perusteet (3 op) ellei sitä ole suoritettu valinnaisena,
  • SAXP1034 Kielioppi II (4 op)  ja
  • SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä (3 op).

Aineopintoja voi suorittaa samanaikaisesti kun tekee perusopintojen  täydentäviä suorituksia.

 

 23.1.2018