22.06.2015

Leila Kääntä - publications

Monographs:

Kääntä, L. 2010. Teacher turn-allocation and repair practices in classroom interaction: a multisemiotic perspective. Jyväskylä Studies in Humanities 137. [PhD dissertation]

Leppänen, S., A. Pitkänen-Huhta, T. Nikula, S. Kytölä, T. Törmäkangas, K. Nissinen, L. Kääntä, T. Virkkula, M. Laitinen, P. Pahta, H. Koskela, S. Lähdesmäki & H. Jousmäki. 2009. Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet. Jyväskylä Studies in Humanities 132. (Available online http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3815-4)

Leppänen, S., A. Pitkänen-Huhta, T. Nikula, S. Kytölä, T. Törmäkangas, K. Nissinen, L. Kääntä, T. Räisänen, M. Laitinen, P. Pahta, H. Koskela, S. Lähdesmäki & H. Jousmäki. 2011. National survey on the English language in Finland: Uses, meanings and attitudes. Studies in Variation, Contacts and Change in English, vol 5. Helsinki: Research Unit for Variation, Contacts and Change in English. [http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/05/]

 

Edited books:

Haddington, P. & L. Kääntä (eds.) 2011. Kieli, keho ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. [Language, Body and Interaction: A multimodal perspective into social action] Helsinki: SKS.

Leppänen, S., T. Nikula & L. Kääntä (eds.) 2008. Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. [The third domestic. Case studies on the use of English in Finland] Tietolipas 224. Helsinki: SKS.

 

Articles:

Kääntä, L. 2007. Pointing, underlining and gaze as resources of instructional action in classroom interaction. Interacting Bodies. (Electronic) Proceedings of the 2nd ISGS Conference, Lyon, June 2005. [Online http://gesture-lyon2005.ens-lsh.fr/IMG/pdf/Kaanta.pdf]

Kääntä, L. 2008. Opettajan arvioivat vuorot oppilaiden toiminnan ohjailemisen keinoina englanninkielisessä aineenopetuksessa. In S. Leppänen, T. Nikula & L. Kääntä (eds.), Kolmas kotimainen. Lähikuvia englannin käytöstä Suomessa, s. 73–106.

Kääntä, L. 2011. Katse, nyökkäys ja osoittava ele opettajan vuoronannoissa luokkahuonevuorovaikutuksessa. In P. Haddington & L. Kääntä (eds.), Kieli, keho ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. Helsinki: SKS, 122–151.

Kääntä, L. 2012. Teachers’ embodied allocations in instructional interaction. Classroom Discourse, 3(2), 166-186.

Kääntä, L. 2014. From noticing to initiating correction: Students' epistemic displays in instructional interaction. Journal of Pragmatics 66, 86-105.

Kääntä, L. 2015. The multimodal organization of teacher-led classroom interaction. In C. Jenks & P. Seedhouse (eds.), International Perspectives on ELT Classroom Interaction (pp. 64-83). Hampshire: Palgrave Macmillan. NEW!

Kääntä, L. & P. Haddington 2011. Johdanto multimodaaliseen vuorovaikutukseen. In P. Haddington & L. Kääntä (eds.), Kieli, keho ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. Helsinki: SKS, 11–45.

Kääntä, L., Jauni, H., Leppänen, S., Peuronen, S. & T. Paakkinen. 2013. Learning English through Social Interaction: the case of Big Brother 2006, Finland. The Modern Language Journal, 79(2), 340-359.

Kääntä, L. & A. Piirainen-Marsh. 2013. Manual guiding in peer group interaction: A resource for organizing a practical classroom task. Research on Language and Social Interaction, 46(4), 322-343.

Nikula, T. & L. Kääntä 2011. Luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimus. [Classroom interaction research] In P. Kalaja, R. Alanen & H. Dufva (eds.), Kieltä tutkimassa: tutkielman laatijan opas. Tampere: Finn Lectura. [educational book]

 

Publications intended for professional communities and the general public:

Nikula, T. & L. Kääntä. 2013. Kieli koulussa: kohti kokonaisvaltaista kielikäsitystä [Language at school: towards a comprehensive view of language]. In Kieli, koulutus ja yhteiskunta journal, online http://www.kieliverkosto.fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-joulukuu-2013/

Leppänen, S., T. Nikula & L. Kääntä. 2008. Englanti ei ole suomalaisille enää vieras kieli [English is no longer a foreign language to Finns]. Hiidenkivi 6. Stellatum, s. 20–21.

 

Forthcoming: