01.11.2015

Recent publications

Paula Kalaja
August 2015

 

Refereed scientific articles/chapters

 

a) In English

 

P. Kalaja (2003)
“Research on student beliefs about SLA within a discursive approach”
In P. Kalaja and A.M.F. Barcelos (eds.) Beliefs about SLA: new research approaches. Dordrecht: Kluwer, pp. 87-108.

A. Huhta, P. Kalaja and A. Pitkänen-Huhta (2006)
“Discursive construction of a high-stakes test: the many faces of a test-taker”
Language Testing
23:3, 1-25.

P. Kalaja (2006)
“Whither goest thou? Foreign language learning and teaching from a Finnish perspective”
The European English Messenger
15:1, 54-61.

P. Kalaja, R. Alanen and H. Dufva (2008)
”Self-portraits of learners of EFL: Finnish students draw and tell”
In P. Kalaja, V. Menezes and A.M.F. Barcelos (eds.) Narratives of learning and teaching EFL. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp.186-198.

S. Pietikäinen, R. Alanen, H. Dufva, P. Kalaja, S Leppänen and A.Pitkänen-Huhta (2008)
”Languaging in Ultima Thule: multilingualism in the life of a Sami boy”
International Journal of Multilingualism
5:2, 78-99.

P. Kalaja, R. Alanen and H. Dufva (2011)
”Teacher trainees’ beliefs about EFL learning in the light of narratives”
In S. Breidbach, D. Elsner and A. Young (eds.) Language awareness in teacher education: cultural-political and social-educational perspectives. Frankfurt am Mein: Peter Lang, pp. 63-78.

P. Kalaja, R. Alanen, Å. Palviainen and H. Dufva (2011)
”From milk cartons to English roommates: context and agency in L2 learning beyond the classroom”
In P. Benson and H. Reinders (eds.) Beyond the classroom. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 47-58.

H. Dufva, M. Aro, R. Alanen and P. Kalaja (2011)
”Voices of literacy, images of books: sociocognitive approach to multimodality in learner beliefs”
ForumSprache
6 (or 3: 2): 58-74.

P. Kalaja and A.-M. Keski-Heiska (2012)
“Memories of former EFL teachers as discursively constructed”
The European Journal of Applied Linguistics and TEFL
1 (1): 67-81.

Å. Palviainen, P. Kalaja and K. Mäntylä (2012)
”Development of L2 writing: fluency and proficiency”
In L. Meriläinen, L. Kolehmainen and T. Nieminen (eds.) AFinLA-e – Soveltavan kielitieteen tutkimuksia 2012, 4, pp. 47-59.

P. Kalaja and A.M.F. Barcelos (2012)
“Beliefs about second language acquisition: learner”
In C.A. Chapelle (ed.) The encyclopedia of applied linguistics. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
DOI: 10.1002/9781405198431.wbeal0082

A.M.F. Barcelos and P. Kalaja (2012)
“Beliefs about second language acquisition: teacher”
In C.A. Chapelle (ed.) The encyclopedia of applied linguistics. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
DOI: 10.1002/9781405198431.wbeal0083

P. Kalaja, H. Dufva and R. Alanen (2013)
”Experimenting with visual narratives”
In G. Barkhuizen (ed.) Narratives in Applied Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, pp 105-131.

 P. Kalaja (2015)
“A review of five studies on learner beliefs about second language learning and teaching: exploring the possibilities of narratives”
In T. Jakonen, J. Jalkanen, T. Paakkinen and M. Suni (eds.) Kielen oppimisen virtauksia. Flows of language learning (AFinLA Yearbook 2015). Jyväskylä: AFinLA, pp. 21-38.

S. Kivilahti and P. Kalaja
“Teaching L2 writing: text-based activities in textbooks targeted at Grades 7 through 9 within the Finnish school system”
KieliPeda (in press).

 

b) In Finnish

 

A. Huhta, P. Kalaja and A. Pitkänen-Huhta (2000)
“‘Tuntuu tosi tosi tosi tosi hyvältä ... jipii’ – Ylioppilaskokeiden rakentuminen abiturientin päiväkirjamerkinnöissä”
In P. Kalaja and L. Nieminen (eds.) Kielikoulussa – kieli koulussa (AFinLA Yearbook 2000). Jyväskylä: AFinLA, pp. 221-242.

P. Kalaja and I. Hyrkstedt (2000)
“‘Heikot sortuu elontiellä’: asenteista englannin kieleen”
In P. Kalaja and L. Nieminen (eds.) Kielikoulussa – kieli koulussa (AFinLA Yearbook 2000). Jyväskylä: AFinLA, pp. 369-386.

A. Heikkinen and P. Kalaja (2001)
“‘Imin kieltä itseeni kuin pesusieni’: selityksiä vieraan kielenoppijoiden menestymisille ja epäonnistumisille”
In M. Charles and P. Hiidenmaa (eds.) Tietotyön yhteiskunta – kielen valtakunta (AFinLA Yearbook 2001). Jyväskylä: AFinLA, pp. 197-223.

P. Kalaja, A. Pitkänen-Huhta and A. Huhta (2003)
“Kokeeseen osallistujan monet kasvot: ylioppilaskokeiden ja niihin osallistumisen rakentuminen abiturienttien puheessa”
In M. Koskela and N. Pilke (eds.) Kieli ja asiantuntijuus (AFinLA Yearbook 2002). Jyväskylä: AFinLA, pp. 93-115.

P. Turunen and P. Kalaja (2004)
“Kieltenoppijat ja -opettajat – metaforisesti”
In P. Muikku-Werner and H. Stotesbury (eds.) Minä ja kielitiede – soveltajan arki (AFinLA Yearbook 2004). Jyväskylä: AFinLA, pp. 73-88.

H. Dufva, R. Alanen, P. Kalaja and K. Surakka (2007)
“’Englannin kieli on jees!’: Englannin kielen opiskelijat muotokuvassa”
In O.-P. Salo, T. Nikula and P. Kalaja (eds.) Kieli oppimisessa – Language in learning (AFinLA Yearbook 2007). Jyväskylä: AFinLA, pp. 311-329.

A.-M. Keski-Heiska and P. Kalaja (2010)
”Seitsemän tapaa muistella opettajia”
In M. Garant and M. Kinnunen (eds.) Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri – Professional communication, education and culture (AFinLA Year Book 2010). Jyväskylä: AFinLA, pp. 87-104.

P. Kalaja, R. Alanen, H. Dufva and Å. Palviainen (2011)
”Englannin ja ruotsin kielen oppijat toimijoina eri oppimisympäristöissä”
In E. Lehtinen, S. Aaltonen, M. Koskela, E. Nevasaari, M. Skog-Södersved (eds.) AFinLA-e, Soveltavan kielentutkimuksen tutkimuksia 3. Jyväskylä: AFinLA, pp. 62-74. Available: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/4457/4253.

S. Kivilahti and P. Kalaja (2013)
”Kirjoittaminen yläkoulun englannin ja ruotsin oppikirjasarjoissa”
In T. Keisanen, E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen and M. Siromaa (eds.) AFinLA-e 5 – Soveltavan kielitieteen julkaisuja 2013,  pp.  89-112. Available: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/8741/6426

R. Alanen, P. Kalaja and H. Dufva (2013)
”Visuaaliset narratiivit ja valmistuvien aineenopettajien käsitykset vieraiden kielten opettamisesta”
In T. Keisanen, E. Kärkkäinen, M. Rauniomaa, P. Siitonen and M. Siromaa (eds.) AFinLA-e 5 – Soveltavan kielitieteen julkaisuja 2013, pp. 24-40. Available: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/8738/6423.

O. Toropainen, R. Alanen, S. Lahtinen and P. Kalaja (2014)
”Kysymisen taidon kehittyminen kirjoitetussa englannissa, ruotsissa ja suomessa oppijankielenä”
In M. Mutta, P. Lintunen, I. Ivaska, P. Peltonen (eds.)  AFinLA-e 7 – Soveltavan kielitieteen julkaisuja 2014, pp. 178-195.
Available: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/48167/13968

 

Non-refereed scientific articles/chapters

 

a) In English

 

S. Leppänen and P. Kalaja (2002)
“Autobiographies as constructions of EFL learner identities and experiences”
In E. Kärkkäinen, J. Haines and T. Lauttamus (eds.) Studia linguistica et litteraria septentrionalia: studies presented to Heikki Nyyssönen, Oulu: Oulu University Press, pp. 189-203.

P. Kalaja (2002)
“Attributions or causal explanations revisited: from cognitive entities to discursive constructions?”
In V. Kohonen and P. Kaikkonen (eds.) Quo vadis, foreign language education? Reports from the Department of Teacher Education in Tampere University A27. Tampere: University of Tampere, pp. 165-175.

P. Kalaja (2004)
“‘So maybe Freddie (Mercury) and his band mates really are to blame’: explaining success (or failure) in learning EFL”
In K. Mäkinen, P. Kaikkonen and V. Kohonen (eds.) Future perspectives in foreign language education. (Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 101/2004). Oulu: Oulu University Press, pp. 123-132.

H. Dufva, P. Kalaja and R. Alanen (2007)
”Beliefs about language, language learning and teaching: from novice to expert”
In A. Koskesalo, J. Smeds, P. Kaikkonen and V. Kohonen (eds.) Languages and multicultural perspectives in the European context – Fremdsprachen und kulturelle Perspektiven im europäischen Kontext. Berlin: LIT, pp. 129-138.

A.M.F. Barcelos and P. Kalaja (2011)
“Introduction to Beliefs about SLA revisited” (Editorial) (2011)
System
39: 3, 281-289.

P. Kalaja, H. Dufva, K. Mäntylä and A. Pitkänen-Huhta (2013)
”AFinLA: The Finnish Association of Applied Linguistics”
European Journal of Applied Linguistics 1:1, 162-173.
DOI: 10.1515/eujal-2013-0008

P. Kalaja (2015)
“Beliefs about L1 and L2 discursively constructed by student teachers: a longitudinal study of interpretative repertoires”
Chapter 6 of Beliefs, agency and identity in foreign language learning and teaching written by P. Kalaja, A.M.F. Barcelos, M. Aro and M. Ruohotie-Lyhty. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 97-123.

P. Kalaja (2015)
”’Dreaming is believing’: the teaching of foreign languages envisioned multimodally by student teachers”
Chapter 7 of Beliefs, agency and identity in foreign language learning and teaching written by P. Kalaja, A.M.F. Barcelos, M. Aro and M. Ruohotie-Lyhty. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 124-146.

P. Kalaja

“'English is a way of travelling, Finnish the station from which you set out': Reflections on the development L2 teacher identity in the context of Finland". In G. Barkhuizen (ed.) Reflections on language teacher identity research (in press)

 

b) In Finnish

 

P. Kalaja, H. Dufva and R. Alanen (2005)
“Käsitykset kielen oppimisesta – oppijan ja opettajan työvälineenä”
In V. Kohonen (ed.) Eurooppalainen kielisalkku Suomessa – tutkimus- ja kehittämistyön taustaa ja tuloksia. Helsinki: WSOY, pp. 295-314.

P. Kalaja, J. Toomar, A. Pitkänen-Huhta, T. Hirvonen and H. Dufva (2006)
“Suoravalinta ja vieraiden kielten opiskelijoiden opinnot”
In P. Räihä and T. Nikkola (eds.) Valintakokeet opettajan ammatin veräjänvartijana.(Opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 53). Jyväskylä: University of Jyväskylä, pp. 65-83.

M. Martin, H. Dufva, P. Kalaja and R. Alanen (2007)
“Kieli keskellä kaikkea”
In H. Hanka (ed.) Humanistista kirjoa. (Jyväskylä Studies in Humanities 71). Jyväskylä: University of Jyväskylä, pp. 31-52.

P. Kalaja, R. Alanen and H. Dufva (2011)
”Minustako tutkija? Johdattelua tutkimuksen tekoon”
In P. Kalaja, R. Alanen and H. Dufva (eds.) Kieltä tutkimassa: tutkielman laatijan opas. Helsinki: Finn Lectura, pp. 8-32.

P. Kalaja (2011)
”Totta vai tarua? Kielenoppijuus narratiivien valossa”
In P. Kalaja, R. Alanen and H. Dufva (eds.) Kieltä tutkimassa: tutkielman laatijan opas. Helsinki: Finn Lectura, pp. 116-130

 

Scientific books/monographs

 

a) In English

 

P. Kalaja and A.M.F. Barcelos (eds.) (2003)
Beliefs about SLA: new research approaches.

Dordrecht: Kluwer. 247 pp.

P. Kalaja, V. Menezes and A.M.F. Barcelos (eds.) (2008)
Narratives of learning and teaching EFL
.
Basingstoke: PalgraveMacmillan. 256 pp.

A.M.F. Barcelos and P. Kalaja (eds.) (2011)
“Beliefs about SLA revisited”, a special issue with 11 articles (and an editorial)
System
39: 3, pp. 281-416.

K. Mäntylä and P. Kalaja (eds.) (2012)
”New dynamics of language learning”, a special issue with 8 articles (and an editorial)
Apples
6: 2, pp. 1-153.

P. Kalaja, A.M.F. Barcelos, M. Aro and M. Ruohotie-Lyhty (2015)
Beliefs, agency and identity in foreign language learning and teaching.
Basingstoke: Palgrave Macmillan, 238 pp.

b) In Finnish

 

P. Kalaja and L. Nieminen (eds.) (2000)
Kielikoulussa – kieli koulussa
(AFinLA Yearbook 2000).
Jyväskylä: AFinLA. 404 pp.

O.-P. Salo, T. Nikula and P. Kalaja (eds.) (2007)
Kieli oppimisessa – Language in learning
(AFinLA Yearbook 2007).
Jyväskylä: AFinLA. 404 pp.

P. Kalaja, R. Alanen and H. Dufva (eds.) (2011)
Kieltä tutkimassa: tutkielman laatijan opas.

Helsinki: Finn Lectura. 220 pp.

 

Articles or textbooks for professionals

 

In Finnish

Articles

A. Heikkinen and P. Kalaja (2001)
“Miksi toiset oppivat helpommin vieraita kieliä?”
TEMPUS
1: 22-23.

A. Pitkänen-Huhta, P. Kalaja and A. Huhta (2002)
“Abiturientit ja ylioppilastutkinto: monta tapaa puhua englannin kokeesta”
TEMPUS
1: 26-27.

P. Kalaja (2003)
“Mistä on hyvät kieltenoppijat tehty?”
TEMPUS
8, 18-19.

P. Turunen and P. Kalaja (2004)
“‘Meidän pieneen enkun luokkaan paistoi aina aurinko’: kieltenoppimisen metafora-analyysia”
TEMPUS
1: 20-22.

H. Dufva, R. Alanen and P. Kalaja (2009)
”Kielenoppijoiden kädenjälkiä”
TEMPUS
5: 18-19.

A-M. Keski-Heiska and P. Kalaja (2010)
”Opettajat muistoissamme”
TEMPUS
7: 16-17.

P. Kalaja, Å. Palviainen, Riikka Alanen and H. Dufva (2011)
”Oppikirjoista, kämppiksistä, teeveestä ja maitotölkeistä”
TEMPUS
3: 18-19.

S. Kivilahti and P. Kalaja (2012)
“Kirjoittamisen harjoittelu oppikirjoissa”
TEMPUS
4: 16-17.

H. Pylvänäinen and P. Kalaja (2014)
“Tylsää pänttäämistäkö?”
TEMPUS 2: 10-11.

Textbook

P. Kalaja and H. Dufva (2005)
Kielten matkassa: opi oppimaan vieraita kieliä

Helsinki: Finn Lectura, 143 pp.