20.06.2018

Frequently asked questions (FAQ)

Tentit ja tenttiminen

 • Haluaisin ilmoittautua nyt helmikuussa jo toukokuun tenttipäivään. Miksi en kuitenkaan pääse ilmoittautumaan?

Korpissa pystyy ilmoittautumaan aina vain seuraavaan tenttipäivään. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina edellisen tenttipäivän jälkeen ja päättyy viikkoa ennen tenttipäivää klo 12 (poikkeuksena kesätentit). Katso tarkemmat ohjeet.

 • Mitä tenttejä on milloinkin tarjolla?

Pääsääntöisesti kaikki englannin oppiaineen kaikki tentit ovat tarjolla kaikkina tenttipäivinä. Mahdolliset poikkeukset mainitaan kunkin tentin kuvauksen yhteydessä. Katso tenttipäivät

 • Onko englannin oppiaineessa tarjolla eTenttejä?

Tällä hetkellä eTentteinä on tarjolla seuraavat tentit:

  • EKIA460 Discourse Analysis. Tentti kuuluu kieliasiantuntijoiden aineopintojen valinnaisiin suuntautumisopintoihin.
  • EKIS276 Redefining Language in the 21st Century. Syventävien kielitieto-osion tentti eli on avoin kaikille.
  • EKIS477 Analysis of Multimodality. Tentti kuuluu kieliasiantuntijoiden syventävien opintojen valinnaisiin suuntautumisopintoihin.
  • EKIS480 New Media Analysis. Tentti kuuluu kieliasiantuntijoiden syventävien opintojen valinnaisiin suuntautumisopintoihin.
  • EKIS504 English as a Global Language. Tentti kuuluu syventävien opintojen Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta -osioon eli on avoin kaikille.

eTentti-ohjeet

 • Jos ilmoittaudun e-Tenttiin, pitääkö minun ilmoittautua tenttiin vielä Korpissa?

Jos teet e-Tentin, ilmoittaudut pelkästään e-Tenttijärjestelmässä, et ollenkaan Korpissa.

 • Milloin kesätentteihin tulee ilmoittautua?

Ilmoittautuminen kesäkauden (kesä-, heinä- ja elokuu) tentteihin päättyy aina toukokuun lopussa.

 • Missä yleiset tentit pidetään?

Yleiset tentit pidetään pääsääntöisesti Liikunnalla. Katso tarkat paikat.

 • Miten yleisissä tenteissä tulee toimia?

Katso ohjeet.

 

Kursseille ilmoittautuminen

 • Milloin kursseille ilmoittaudutaan?

Englannin oppiaineen kursseille ilmoittaudutaan yleensä seuraavasti:

  • perusopinnot: syyskuun ensimmäisellä viikolla
  • aine- ja syventävät opinnot: elokuun viimeinen viikko

Laitoksen yhteisille kursseille (KLS-kurssit) ilmoittautuminen alkaa yleensä elokuun puolivälissä. Tarkemmat lukuvuosikohtaiset tiedot löytyvät Registration for courses -sivulta sekä kurssien tiedoista Korpista.

 • Mihin asti kursseille voi ilmoittautua?

Sekä syksyn että kevään englannin oppiaineen kursseille ilmoittaudutaan heti syksyn alussa. Ilmoittautuminen päättyy pääsääntöisesti jo ennen syyskuun kurssien alkamista.

Poikkeus: Niille kursseille, jotka järjestetään vain kevätlukukaudella (eli joilla ei ole rinnakkaisryhmiä syyslukukaudella), ilmoittautuminen on auki 30.11. asti.

Marraskuun ajan järjestetään myös täydennysilmoittautuminen kursseille, joille ilmoittautuminen päättyi jo syksyn alussa ja joilla on vielä tilaa. Jos tahdot ilmoittautua tällaiselle kevään kurssille, ota yhteyttä suoraan kurssin opettajaan 30.11. mennessä.

 • En pääsekään kurssille, jolle olen ilmoittautunut. Miten perun kurssi-ilmoittautumisen?
 1. Jos kurssin ilmoittautumisaika on vielä voimassa, poista itsesi ko. kurssilta Korpissa
 2. Jos kurssin ilmoittautumisaika on jo päättynyt, lähetä asiasta viestiä kurssin opettajalle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin kurssilla varasijalla olevat pääsevät kurssille ja näkevät oman tilanteensa jo ennen kurssin alkua.

 

Tutkinnon hakeminen ja valmistuminen

 • Mitä opintoja minulla tulee olla tehtynä, jotta voin hakea kandin tutkintoa?

Katso ohjeet laitoksen sivulta.

 • Mitä opintoja minulta vielä puuttuu kandin / maisterin tutkinnosta?

Kätevin tapa pysyä kärryillä tutkintovaatimuksista ja mitä opinnoista vielä puuttuu, on päivittää omaa eHopsia. eHops näyttää suoraan jo suoritetut kurssit ja paljonko opintoja vielä puuttuu. eHops löytyy Korpista > opinnot > opintojen suunnittelu. Katso eHops-ohjeet

Voit toki myös verrata suorittamiasi opintoja opetussuunnitelmaan. Huom! Syventäviä opintoja ei voi sisällyttää kandidaatin tutkintoon (HuK).

 • Miten tutkintoa haetaan?

Tutkinnot myöntää humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta ja tutkintotodistukset kirjoitetaan tiedekunnan kansliassa.Tutkintoa haetaankin siksi tiedekunnasta, ei kieli- ja viestintätieteiden laitokselta. Katso ohjeet tutkinnon hakemisesta.

 • Kuinka kauan tutkintotodistuksen saamisessa kestää?

Yleensä noin kaksi viikkoa, ruuhka-aikoina (toukokuu ja joulukuu) voi kestää hieman pidempään. Mikäli tutkinnon saamisella on kiire, asiasta kannattaa mainita Korpin tutkinnonhakulomakkeen lisätietoja-kohdassa tai soittaa tiedekunnan opintokansliaan.

 • Keneltä voin kysyä lisätietoja tutkinnon hakemisesta?

Tutkinnon hakemiseen liittyvissä kysymyksissä neuvoo tiedekunnan opintokanslia, huone OPK 116, yhteystiedot humtdk(a)jyu.fi ja 040-805 3404.

 

Opintokokonaisuuksien koonti

 • Miksi opintokokonaisuudet pitää koota?

Jotta voi anoa tutkintoa, on pääaine- ja tutkintoon mukaan otettavat valmiit sivuainekokonaisuudet oltava koottuna. Kootut opintokokonaisuudet eivät myöskään vanhene, vaikka opetussuunnitelma (ops) muuttuu. Yksittäiset irralliset kurssit voivat vanheta. 

 • Miten opintokokonaisuuden koontia voi pyytää?  

Opintokokonaisuuden koontia voi pyytää joko

 1. eHopsin kautta. Tällöin eHops tulee olla ko. kokonaisuuden osalta ajan tasalla. (ks. ohjeet eHopsin päivittämisestä)
 2. lähettämällä sähköpostin koulutussuunnittelijalle. Merkitse viestiisi koko nimesi, syntymäaikasi ja kurssit, jotka haluat mukaan kokonaisuuteen.

Katso tarkemmat ohjeet

 • Voiko opintokokonaisuuksiin sisällyttää ylimääräisiä kursseja?

Kyllä voi. Englannin perusopinnoissa ei ole tarjolla ylimääräisiä kursseja, mutta aine- ja syventävät opinnot voidaa koota laajempina kuin mitä minimi on. Voit siis halutessasi tehdä aine- ja syventävissä opinnoissa ylimääräisiä kursseja. Myös vaihdossa suoritettuja kursseja voidaan kirjata ylimääräisiksi kursseiksi näihin opintokokonaisuuksiin.

 

Opintojen ajoitus

 •  Miten opinnot kannattaa ajoittaa?

 Malliesimerkkejä HuK-tutkinnon opintojen ajoittamiseen löydät Timing of studies -sivulta

 • Voinko aloittaa aineopintoja, vaikka perusopintoni ovat kesken (syventäviä opintoja aineopintojen ollessa kesken)?

Aineopintoja voi aloittaa jo ensimmäisen vuoden keväällä. Huomaa kuitenkin myös, että aineopintojen ilmoittautuminen tapahtuu suurelle osalle kursseista jo syksyn alussa. Osalle ilmoittautuminen on auki marraskuun loppuun (ks. yltä kohta kursseille ilmoittautuminen).

Syventäviä opintoja voi myös aloittaa aineopintojen ollessa kesken.

Sekä aine- että syventävien opintojen kohdalla on tärkeää tarkistaa, mitä ennakkovaatimuksia kursseille on eli oletko jo suorittanut kurssille osallistumisen edellytyksenä olevan alemman tason kurssin/kurssit. Esitietovaatimukset käyvät ilmi kurssikuvauksista.

Huom! Syventäviä opintoja ei voi ottaa mukaan kandin tutkintoon (HuK), joten jos tarvitset lisää opintopisteitä kandin tutkintoon, suorita mieluummin aineopintojen ylimääräisiä kursseja, sivuaineesi kursseja tai muita vapaavalintaisia kursseja.

 • Olen opettajalinjalla. Miten minun kannattaa ajoittaa vaihtoonlähtö ja pedagogiset aineopinnot?

Alla muutamia vaihtoehtoja vaihdon, kandiseminaarin ja opettajan pedagogisten opintojen ajoittamiseksi.

Jos lähdet vaihtoon 2. vuoden keväällä, voit suorittaa kasvatustieteen perusopintojen puuttuvat 10 op 3. vuoden keväällä.

Opintojen ajoitus

 

Kandiseminaari ja kanditutkielma

 • Onko kanditutkielma pakko tehdä kolmantena vuonna?

Kandiseminaari kestää aina vuoden. Sen voi aloittaa myös jo toisen vuoden keväällä (ks. ajoitusvaihtoehdot yllä), mutta vain ohjaajan suostumuksella. Ennen kandiseminaarin aloittamista on oltavat tietyt opinnot tehtynä, ks. seuraava kohta. Kandiseminaarin voi tehdä myös neljäntenä opiskeluvuonna, mutta ota tässä huomioon opintotuen rajoitteet (ks. alla).

Huom! Englannin pääaineopiskelijoille kandiseminaari ja kandidaatin tutkielma ovat pakollisia osia englannin aineopinnoissa. Et voi ottaa kandidaatin tutkintoa ulos, ennen kuin englannin aineopinnot ovat valmiit ja koottu. Ota tässä huomioon opintotukiaikasi: viime vuosina aloittaneet uudet opiskelijat saavat opintotukea ensin vain kandidaatin tutkintoon; opintotukea riittää n. 3,5 vuodeksi. Kandin tutkinto on siis oltava valmiina ennen kuin hakea tukea maisterin tutkintoa varten. Jos teet kandiseminaarin ja -tutkielman vasta 4. vuonna, opintotukesi voi loppua kesken.

 • Mitä opintoja pitää olla tehtynä ennen kuin voi aloittaa kandiseminaarin?

 Ennen kandiseminaarin aloittamista tulee olla tehtynä englannin perusopinnot sekä aineopinnoista seuraavat kurssit:

  • suuntautumisopinnot (yht. 10 op)
  • väh. yksi valinnaisten suuntautumisopintojen kurssi / tentti
  • KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet tulee tehdä samana vuonna kuin kandiseminaari (jos aloitat kandiseminaarin tammikuussa, teet kurssin jo syksyllä, sillä ko. kurssi tarjotaan vain syksyisin).
 • Olen vaihdossa syyslukukauden ja aloitan kandiseminaarin tammikuussa, miten voin suorittaa KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet -kurssin?

Syksyllä vaihdossa olevat voivat suorittaa KLSA1000-kurssin itsenäisesti. Ota yhteyttä kurssin opettajaan (ks. opettaja Korpista).

 

Vaihto ulkomailla

 • Kuinka moneen yliopistoon voin hakea kerralla?

Erasmus-haun kohteet ovat laitos-/oppiainekohtaisia. Voit hakea yhteensä max. kolmeen kohteeseen. Jos hakemasi kohteet ovat saman oppiaineen/laitoksen paikkoja (esim. englannin), voit valita ne kaikki samalle hakemukselle suosituimmuusjärjestykseen. Mikäli haet jonkun toisen laitoksen/ oppiaineen paikkaa, lue seuraava kohta.

Muissa vaihto-ohjelmissa (kahdenväliset vaihdot, Nordplus/Nordlys, FIRST) on oma maksimimäärä kohteille. Tarkista asia kv.palveluiden sivuilta kunkin ohjelman hakuohjeista. 

 • Voinko hakea muiden laitosten tai oppiaineiden Erasmus-paikkoja?

Mikäli haet jonkun toisen laitoksen / oppiaineen paikkaa, sinun täytyy aina tehdä kokonaan uusi hakemus kutakin laitosta / oppiainetta kohti. Voit silti hakea yhteensä vain kolmeen eri kohteeseen. Esim. jos haet englannin lisäksi myös OKL:n ja psykologian paikkoja, sinun täytyy tehdä kolme erillistä hakulomaketta Mobility onlinessa. Tällöin hakea tosiaan vain yhtä englannin paikkaa.

HUOM! Muiden laitosten / oppiaineiden paikkoja hakevien englannin pääaineopiskelijoiden täytyy hakea tiedekunnan kv.suunnittelijalta allekirjoitus puoltolausuntoon. Saat tarvittavan puoltolausuntolomakkeen sähköpostitse, kun olet täyttänyt ja lähettänyt muun laitoksen / oppiaineen hakemuksen Mobility Onlinessa. 

 • Mitä opintoja voin suorittaa vaihdossa?

Voit suorittaa vaihdossa joko pääaineen tai sivuaineen opintoja tai muita opintoja. Yleensä tietyn laitoksen paikan kautta menevät tekevät vastaavan laitoksen opintoja vaihdossa, esim. englannin oppiaineen kautta menevät saavat tehdä pääasiassa vaihtoyliopiston englannin kielen laitoksen opintoja. Usein vaihtokohteilla on tarjolla myös muita opintoja vaihtareille, joten omien pääaineopintojesi lisäksi voit mahdollisesti tehdä muitakin opintoja. Vaihtokohdeyliopistoilla voi kuitenkin olla omia rajoituksia sille, mitä tai minkä tason kursseja vaihto-opiskelijat voivat heillä suorittaa. Tutustu siis etukäteen vaihtoyliopiston tuleville vaihto-opiskelijoille suunnattuihin sivustoihin, Erasmus student guideen tai vastaavaan, josta ko. tiedot käyvät ilmi.

Voit suorittaa myös kieliopintoja tai sellaisia kursseja, mitä et ole aiemmin opiskellut. Kunhan opintosuunnitelma on perusteltu, voit valita tarjolla olevista kursseista itseäsi eniten hyödyttäviä ja kiinnostavia kursseja. Opintosuunnitelmaa laatiessasi mieti, mitä kursseja sinulta puuttuu pää-/sivuaineopinnoistasi.

 • Kuinka paljon opintoja vaihdossa tulee suorittaa?

Suositeltu opintojen määrä vaihdolle on 30 op / lukukausi. Tämä on yleinen vaatimus monessa Euroopan maassa, joten monet vaihtokohteet saattavat vaatia tätä myös vaihto-opiskelijoilta. 

 • Minkätasoisia opintoja minun tulee valita?

Vaihdossa suoritettujen opintojen on vastattava meillä niiden kurssien tasoa, jotka haluat korvata. Esim. jos haluat korvata joitain aineopintojen kursseja, on vaihdossa suoritettavien kurssien oltava vähintään 2.-3. vuoden kursseja. Maisteritason kursseilla voi myös korvata aineopintojen kursseja, mutta kanditason kursseilla ei voi korvata syventävien opintojen kursseja.

Huomaa, että kaikissa kohteissa (esim. Erasmus-kohteista Limerick) ei pääse maisteritason kursseille. Ota tämä huomioon opintosuunnitelmaa tehdessäsi. 

 • Miten vaihdossa suoritetut opinnot hyväksiluetaan?

Kaikki vaihdossa suoritetut opinnot joko korvataan tai hyväksiluetaan tutkintoon. Vaihdossa suoritetuilla opinnoilla voidaan korvata pääaineen tai olemassa olevan sivuaineen pakollisia tai valinnaisia kursseja, mikäli opintojen taso ja sisällöt ovat soveltuvia. Kurssien ei tarvitse olla yksi yhteen samoja, vaan saman alan kursseja. Esimerkiksi kirjallisuuden kursseilla voi korvata kirjallisuusosiota Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta -osiosta. Korvaavuudet hoidetaan aina laitoksittain /oppiaineittain; englannin koulutussuunnittelija hoitaa vain englannin kurssien korvaavuudet. Erityisen helppoja korvattavia ovat kirjallisuus-, kulttuuri- ja kielitiedeaiheiset kurssit, mutta muitakin kursseja totta kai korvataan sisältöjen sallimissa rajoissa.

Mikäli opinnot eivät sovellu korvaavuuksiksi tai esim. olet suorittanut BA-tason kursseja ja aineopintosi ovat jo valmiit, voidaan opinnot hyväksilukea tutkintoon eli tehdä niistä oma kokonaisuus ”opinnot ulkomailla”-otsikon alle muihin opintoihin. Alkeis-/jatkotason kielikursseista myöntää hyväksiluvut kielikeskus.

 

Viestintä- ja kieliopinnot

 • Mitkä kurssit käyvät kandidaatin tutkinnon äidinkielen viestinnän kursseiksi?

Äidinkielen viestinnän suoritat joko kirjoitus- tai puheviestinnän kurssilla. Jos suoritat kirjoitusviestinnän kurssin, kurssiksi käyvät syksystä 2015 alkaen vain seuraavat kielikeskuksen kurssit:

  • XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet (3 op; 1. tai 2. vuoden opiskelijoille)
  • XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet (3 op; kandidaattitutkielman kirjoittajille)
  • XKVX006 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet (2−3 op; verkkokurssi, jonka voi suorittaa sekä opintojen alussa että kandidaattitutkielman kirjoittamisvaiheessa)

Jos olet suorittanut ennen syksyä 2015 jonkun muun kirjoitusviestinnän kurssin, se käy edelleen äidinkielen viestinnän kurssiksi eikä sinun tarvitse tehdä jotain yllämainituista kursseista.  

Puheviestinnän kurssiksi suositellaan XPV0018 Puheviestinnän perusteet (2-3 op), mutta myös muita kursseja on tarjolla.

Tarkemmat humanis-yhteiskuntatieteellistä tiedekuntaa koskevat ohjeet löytyvät kielikeskuksen sivuilta.

Huom! Kurssit tulee suorittaa 3 op:n laajuisina.

 • Olen suorittanut englannin / ruotsin perusopinnot. Milloin saan merkinnän vieras kieli / toinen kotimainen kieli -suorituksesta?

Englannin perusopinnot suorittaneet saavat automaattisesti 3 op vieras kieli -suorituksesta. Samoin ruotsin perusopinnot suorittaneille kirjataan 3 op toinen kotimainen kieli -opintojaksolle. Suoritukset kirjataan tiedekunnan opintokanslian henkilökunnan toimesta siinä vaiheessa, kun haet kandidaatin tutkintoa. Ruotsin perusopinnot suorittaneille toinen kotimainen kieli kirjataan arvosanalla tyydyttävä, myös aineopinnot suorittaneille arvosanalla hyvä. Lisätietoja HuK-tutkinnon yleisistä määräyksistä.

Suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen opintojen aikana

 • Olen kieliasiantuntijalinjalla, mutta haluaisin vaihtaa opettajalinjalle / opettajalinjalla ja haluaisin vaihtaa kieliasiantuntijalinjalle. Miten minun tulee toimia?

Katso laitoksella yhteisesti sovitut ohjeet suuntautumisvaihtoehdon vaihtamisesta.