16.09.2010

Opettajatuutorointi ja henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

2 op

(kirjataan tiedekunnan valinnaisiin opintoihin, koodi EKIY001)

 

Osaamistavoitteet

 

Opiskelija tutustuu uuteen opiskeluympäristöön ja akateemisen opiskelun käytänteisiin ensimmäisen opiskeluviikon orientaatiotilaisuuksissa sekä opiskelija- ja opettajatuutoreiden ohjaustapaamisissa. Ensimmäisen vuoden tuutoroinnin jälkeen opiskelija osaa

 

  • etsiä yliopisto-opintoihinsa liittyvää tietoa eri tavoin ja eri tahoiltaopiskella löytämäänsä tiedon varassa tarkoituksenmukaisesti ja päämäärätietoisesti
  • asettaa lyhyen ja myös pitemmän tähtäimen tavoitteita
  • suunnitella ja valita opintojaan työelämän tarpeita huomioiden
  • arvioida valintojaan, osaamistaan ja kehittymistarpeitaan

    laatia itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) Korpin EHOPS-                 

   

sovelluksessa.

 

Opiskelutapa

 

Opettajatuutorointi on ryhmissä toteutettua opinto-ohjausta.  Ryhmät tapaavat noin kerran kuussa ensimmäisen lukuvuoden aikana ja niissä keskustellaan akateemisiin opintoihin, uuteen elämänvaiheeseen ja työelämään liittyvistä asioista. Ryhmätapaamisten lisäksi opiskelija voi halutessaan tavata oman opettajatuutorinsa kahden kesken, jolloin voidaan keskustella tarkemmin opiskelijan henkilökohtaisista kysymyksistä. Opiskelija tekee alustavan HOPSinsa ensimmäisenä opiskeluvuonna osana opettajatuutorointia. Suunnitelma säilyy Korpissa, sitä täydennetään ja päivitetään koko opintojen ajan.  Se tarkistetaan ensimmäisen vuoden lisäksi proseminaarin ja seminaarin yhteydessä. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna opettajatuutoriryhmät kokoontuvat kerran lukuvuodessa.


Arviointi

Aktiivinen osallistuminen ja HOPSin laatiminen. Opintojakson suoritus on edellytys perusopintokokonaisuuden rekisteröimiselle.