23.05.2017

General examination / Yleinen tentti

General examinations: what happens at the examination session?

The faculty general examination is open for all students taking exams in humanities subjects. The examination is held once per month and you need to register for it beforehand.

The exam is usually arranged in the L building in lecture halls L302, L303 and L304. The lecture halls are divided by department, and you can see the location of the department of your exam subject in the entrance hall of the building. There are two or three staff members invigilating the exam in each hall.

Things you need for the examination:

 • A valid ID card with your picture.
 • Equipment for writing and erasing your answers.
 • Do not bring paper for your answers. The answers are written in separate answer sheets that are distributed in the beginning and during of the exam.
 • You may not bring books with you to use during the exam, unless the description for the self-study option specifically mentions otherwise.

Instructions for the exam itself:

 • Arrive in time. The invigilators may sometimes allow a student to take part of the examination even if he or she arrives late, provided no other student has yet left the exam.
 • Turn off your cell phone for the duration of the exam.
 • The exam questions are handed in envelopes that have the name and exam subject of the student. The envelopes are distributed before the exam in front of the lecture hall by calling out the name of the student.
 • When you receive your envelope, leave your bag in the front of the hall and find a seat. You must leave an empty seat both on your left and right side. It is recommended that students are seated in orderly columns.
 • You may not open the envelope until the invigilators give the permission for everyone to do so. This is considered the time when the exam begins, and the invigilators write the exact time down on a blackboard. The exam lasts for four hours from this moment, and you may not leave until at least half an hour has passed from the beginning of the exam.
 • It is not permissible to converse with other students during the exam or to ask any questions from them. This is considered cheating and the exam is then marked as a failure. In all cases of cheating, your home university is informed of the case.
 • If you have any questions or you need to retrieve something from your bag, or you require more answer sheets, raise your hand and wait for an invigilator to arrive to you. Inform the invigilator of your problem in a manner that does not disturb the other students.
 • If you need to have a bathroom break, raise your hand to summon an invigilator so he or she can escort you to a bathroom. Please note that there must always be at least one invigilator in the lecture hall, so you will have to wait in the case only one is present at the time.

Other things to consider:

 • It is possible, but not recommended, to take two exams in the same general examination. In this case, you need to make sure that you acquire both exam envelopes before finding a seat.
 • You may bring a bottle of water and small snacks to maintain your blood sugar levels, as long as this does not disturb the other examinees in any way.

---------------------------------------------------------------

Yleinen tentti: tenttitilaisuuden kulku

Humanistisen tiedekunnan yleinen tenttitilaisuus on avoin kaikille humanistisessa tiedekunnassa opiskeleville opiskelijoille. Tenttitilaisuus järjestetään kerran kuukaudessa ja siihen tulee ilmoittautua etukäteen.

Tentti järjestetään useimmiten L-rakennuksen luentosaleissa L302, L303 ja L304. Salit on jaettu tiedekunnittain. Tarkempi jako on nähtävissä tenttipäivänä rakennuksen aulassa. Jokaisessa luentosalissa on kaksi tai kolme valvojaa.

Tarvitset mukaasi:

 • Kuvallisen henkilöllisyystodistuksen tai voimassaolevan opiskelijakortin
 • Muistiinpanovälineet kirjoittamista ja kirjoitusvirheiden korjaamista varten
 • Et tarvitse paperia, tenttivastaukset kirjoitetaan erillisille vastauslomakkeille jotka jaetaan tenttitilaisuudessa.
 • Tenttitilaisuuteen ei saa ottaa kirjoja mukaan, ellei itseopiskeluvaihtoehdon kuvauksessa näin erikseen mainita.

Ohjeita tenttitilaisuuteen:

 • Saavu paikalla ajoissa. Valvojat saavat harkintansa mukaan päästää myöhästyneen opiskelijan tilaisuuteen, mikäli kukaan osallistujista ei ole vielä poistunut.
 • Sulje kännykkäsi tenttitilaisuuden ajaksi.
 • Tenttikysymykset jaetaan tenttikuorissa, joihin on merkitty tenttijän nimi ja tentittävä kurssi. Tenttikuoret jaetaan luentosalin edessä kutsumalla tenttijät nimeltä.
 • Kun saat tenttikuoren, jätä reppusi luentosalin aulaan ja etsi istumapaikka salista. Jätä yksi penkki tyhjäksi oikealle ja vasemmalle puolellesi. On suositeltavaa, että tenttijät asettuvat istumaan siten, että he muodostavat jonon pystysuunnassa.
 • Tenttikuoren saa avata vasta, kun valvojat antavat siihen luvan. Valvojat kirjaavat alkamisajan taululle, ja tenttimisaikaa on neljä tuntia tästä eteenpäin. Aikaisintaan tilaisuudesta saa poistua puolen tunnin kuluttua alkamisajasta.

 

 • Tenttitilaisuuden aikana ei saa keskustella vierustovereiden kanssa. Tämä luokitellaan vilpiksi, jolloin tentti kirjataan hylätyksi. Kaikki vilppitapaukset ilmoitetaan tiedekuntaasi.
 • Jos sinulla on kysyttävää, tarvitset jotain repustasi tai lisää vastauspaperia, kutsu valvoja paikalle viittaamalla. Odota, että hän saapuu paikalle ja ilmoita asiasi hänelle häiritsemättä muita tenttijöitä.
 • Jos sinun tarvitsee käydä vessassa, viittaa valvoja paikalle, jolloin hän voi saattaa sinut vessaan. Huomaathan, että tenttitilaisuudessa on aina oltava vähintään yksi valvoja, joten joudut odottamaan, mikäli ylimääräistä valvojaa ei ole paikalla.

Muuta huomattavaa:

 • On mahdollista, muttei suositeltavaa, tenttiä kaksi tenttiä samassa tilaisuudessa. Tässä tapauksessa huolehdi, että saat molemmat tenttikuoret ennen kuin etsit istumapaikan.
 • Sinulla voi olla mukanasi vesipullo ja pientä purtavaa verensokerin ylläpitämiseksi, kunhan tästä ei aiheudu häiriötä muille tenttijöille.