30.08.2017

Workload of Basic Studies

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen Tämä on pääosin verkkokurssina toteutettava kurssi, johon kuuluu kolme kontaktitapaamista. On hyvä varautua siihen, että joka viikko tehtäviin ja materiaaliin tutustumiseen kuluu n. 2-3 tuntia. 

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta (12 luentoa) Kurssin työmäärä: 5 op = n. 135 tuntia töitä (1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä). Kontaktiopetusta on 24 h. Kurssityöskentelyyn liittyvien tekstien lukemiseen, oppimistehtäviin (5 kpl) ja opettajan portfolion aloittamiseen on näin ollen aikaa noin 111 tuntia. Kurssista valtaosa on itsenäistä työskentelyä. Suunnittele ajankäyttösi tehtävien palautuspäivämäärien ja kurssin muiden aikataulujen puitteissa, jotta työskentely jakautuu tasaisesti koko syksylle.

MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta (9 luentoa + 2 portfoliotyöpajaa) Kurssin työmäärä: 5 op = n. 135 tuntia töitä (1 op = 27 tuntia), josta luentojen ja portfolioon liittyvien pienryhmätapaamisten osuus on 22 tuntia. Oppimistehtäviin (5 kpl, joista yksi ryhmätehtävä), kurssin lukemistoihin ja näyteportfolion työstämiseen on näin ollen tarkoitus käyttää n. 113 tuntia. Kurssista valtaosa on itsenäistä työskentelyä: suunnittele ajankäyttösi tehtävien palautuspäivämäärien ja kurssin muiden aikataulujen puitteissa, jotta työskentely jakautuu tasaisesti koko syksylle.

MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen (6 luentoa + 6 pienryhmätapaamista)
Kurssin työmäärä: 3 op = n. 81 tuntia töitä (1 op = 27 tuntia), josta luentojen ja portfolioon liittyvien pienryhmätapaamisten osuus on 24 tuntia. Oppimistehtäviin (6 kpl, joista kaksi ryhmätehtäviä) ja kurssin lukemistoihin on näin ollen tarkoitus käyttää n. 57 tuntia. Suunnittele ajankäyttösi tehtävien palautuspäivämäärien ja kurssin muiden aikataulujen puitteissa, jotta työskentely jakautuu tasaisesti koko kurssin ajalle.

EKIP101 Pronunciation and Oral Skills (36 contact hours)

Pronunciation

  • Before each meeting the students are required to read a short presentation (taking about 5-15 minutes max) in Optima relating to the topic for that week.

 Oral Skills

  • The course is light on homework: the homework will consist of short weekly readings (such as a news article or book chapter) related to English speaking cultures and preparing a final presentation (about 15min) towards the end of the course.


EKIP102 Academic Writing
(24 contact hours) The course is work-intensive. There are weekly assignments, which require careful planning and preparation. Most of the workload will comprise writing tasks to be done at home. You have to allocate several hours each week for independent work.  In addition to smaller assignments, there are two course papers to write (4-6 pages each). Each course paper will require a plan, a bibliography and at least two drafts. At the end of the term you will also have to prepare a portfolio, which should contain the written assignments and the analysis of the writing process. You will also have to provide peer feedback on a regular basis. A student tutor will help and monitor your work, which means you need to assign some time for consultations as well. It is highly recommended that you keep a journal in which you record your writing and learning process.  

EKIP2001 Introduction to Language Study (24 contact hours) Tapaamisia on 2 kertaa viikossa yhden periodin ajan. Joka tunnille pitää lukea kielitieteen perusjuttuja, joillekin tunneille sekä pieni esittelyteksti bookletista että yksi luku Yulen kirjasta, joillekin tunneille hieman vähemmän. Lisäksi joka tunnille on tyypillisesti 2-3 pientä soveltavaa tehtävää bookletista tai Yulesta. Kurssin puolivälissä on kotitentti, jonka tekemiseen on aikaa viikko. Kurssin päätteeksi on laajempi kotitentti, jonka tekemiseen on aikaa 2 viikkoa. Kurssin aikana pitää myös seurata mediaa: mitä kielestä kerrotaan mediassa. Tähän liittyy lopputyössä yksi tehtävä.

EKIP103 Practical Grammar (24 contact hours) Over the course, six written assignments will be given. There is one final exam. The work at home may take up two hours each week (four hours for the Period IV in the spring semester since there are two classes each week). Classes will be devoted to teacher presentation as well as group discussion and work.

EKIP2002 Exploring Grammar (24 contact hours) There are two classes each week. Students will be required to prepare for classes by doing exercises. Classes will be devoted to teacher presentations and group work and discussion of each week’s topic. There are two home exams.

EKIP403 Introduction to Literary Studies (24 contact hours) There is a topic for each week, and students are required to read some explanatory material about it in either Art of Fiction or Ways of Reading (or occasionally both). Then they read a literary text (or several) and write down answers to the questions that have been set on it. The amount of work per week varies, but students should reckon on at least an hour per week, and longer sometimes.

EKIP404 Discourse and Literacy (24 contact hours) Before each class, it is advised to take a look at the booklet in order to orient oneself to the topic of the class. This should not take longer than 15 – 30 minutes. For class 6, there will be a reading task - an article - as homework. Normally you can read an article in 2-3h when you make notes. For class 7, there is a small homework of analyzing an image. This should take about 1h. It is a practice run for the actual Image analysis assignment. Doing the assignment can take about 3-4h. For class 12, you might have to finish presentations on the analysis of websites at home, if there was not enough time to do it in class. How much time is needed depends on how far you got during class. The course assignment takes something from 4 to 8 hours, but it all depends on your own pace and working methods.

EKIP506 Cultural History of the English-Speaking World (24 contact hours) You are expected to attend the lectures and take notes. Although there are no weekly assignments, you need to read and study additional background readings: one book about American history (240 pages) and selected chapters from a book on British history (about 160-180 pages). There is a written exam in January, which includes questions based on the lectures and the books as well. The amount of material to be covered is considerable, so it is recommended that you start reading the books in October at the latest. Both books are available as e-books in the university library.

EKIP504 The Story of English (24 contact hours) Kurssilla on kotitehtäviä vaihtelevasti: tehtävät vievät joskus pari tuntia/tehtävä, joskus vähemmän. Kurssi järjestetään kaksi kertaa viikossa, joten se on melko intensiivinen.