17.10.2012

Suhtautuminen plagiointiin

Kielten laitos

Plagiointi tarkoittaa toisen henkilön ajatusten, tekstin, tutkimustulosten tai kuvallisen aineiston käyttämistä siten, että esittää ne ominaan. Kyseessä on toisen henkilön työn kopiointi niin, että se näyttää omalta työltä. Menettely on laitonta ja vastoin kaikkea ammattietiikkaa sekä kaikkia hyvän akateemisen ja tieteellisen käytännön periaatteita.

Akateemisessa maailmassa kaikki hyödyntävät myös toisten ajatuksia. Se on olennainen osa tutkimusta. Kun luet kirjallisuutta tai internetjulkaisuja, tapaat sellaisia ajatuksia, joita haluat tuoda esille ja keskusteluun omien tekstiesi kautta. Voit tehdä tämän 1) käyttämällä suoraa lainausta, 2) referoimalla eli kertomalla saman asian omin sanoin tai 3) laatimalla tiivistelmän. Tärkeintä on, että käytätpä mitä tahansa näistä lainaamistavoista, ilmoitat aina lähteen. Lukijalle on aina tehtävä selväksi, mitkä ajatukset ovat omiasi ja itse kirjoittamiasi ja mitkä ovat peräisin jostakin toisesta tekstistä.

Jos opettaja epäilee, että olet jossakin työssä osittain tai kauttaaltaan käyttänyt vierasta lähdettä tai lähteitä ilmoittamatta niistä, ja jos vaikuttaa ilmeiseltä, että yrität sillä tavalla siirtää omiin nimiisi jonkun toisen työtä, asiassa menetellään seuraavasti:

  • Opettaja näyttää työtä tarvittaessa jollekin kollegalle kuullakseen tämän mielipiteen asiasta.
  • Jos opettajat pitävät plagiointiepäilyä aiheellisena, he pyytävät sinua
    perustelemaan omat ratkaisusi.
  • Jos plagiointi osoittautuu todeksi, työtäsi ei hyväksytä. Saat suorittaa uudelleen saman tai vastaavan työn, mikäli kyseessä on ensimmäinen  tämänlaatuinen rikkomuksesi ja mikäli on uskottavaa, että tietämättömyys lain määräyksistä tai jokin ymmärrettävä poikkeuksellinen syy aiheutti väärinkäytöksen.
  • Jos sama toistuu tai plagiointi on ollut hyvin laajaa, opettaja ei voi hyväksyä opintosuoritustasi. Asia saatetaan laitoksen johtajan ja laitosneuvoston tietoon, ja koko kyseisen kurssin suorituksesi voidaan hylätä.
  • Seminaarivaiheessa ja pro gradu tutkielmissa plagiointia ei hyväksytä millään perusteilla. Yliopisto on sitoutunut käsittelemään vakavia plagiointitapauksia tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti. Tarkempia tietoja on osoitteessa http://pro.tsv.fi/tenk/index.htm.

Jos ajan puute tai ongelmat aiheen käsittelyssä tuottavat sinulle vaikeuksia, älä syyllisty vilppiin vaan ota yhteyttä opettajaan. Me autamme mielellämme.