30.07.2015

Suuntautumisvaihtoehdon vaihtaminen opintojen aikana

Suuntautumisvaihtoehtonsa voi vaihtaa kesken opintojen, mutta tällöin opiskelija yleensä joutuu täydentämään opintojaan - lähinnä aineopintojen suuntautumisopintoja ja/tai valinnaisia suuntautumisopintoja. Niistä kannattaa aina sopia amanuenssin kanssa etukäteen, ettei tule yllätyksiä, kun opintokokonaisuuksia kootaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos opiskelija vaihtaa linjaa

 • perusopintojen jälkeen, ei opiskelijan tarvitse tehdä mitään korvaavia opintoja.
 • aineopintojen ollessa kesken, aloittaessaan syventäviä opintoja tai syventävien opintojen aikana, hänen on hyvä tehdä aineopintojen suuntautumisopinnoista englannin oppiaineen oma kurssi (mutta ei tarvitse tehdä KLS-kurssia)
   • Opettajalinjalta kieliasiantuntijaksi siirtyvä tekee siis kurssin EKIA406 Working with Discourse (uudessa opsissa EKIA470 Discourse at Work)
   • Kieliasiantuntijasta opettajalinjalle siirtyvä kurssin EKIA301 Language Learning and Teaching (uudessa opsissa EKIA315 Current Issues in Teaching English)
    Tämä sen takia, että opiskelijalla on pohjaa syventävissä opinnoissa kyseisen suuntautumisvaihtoehdon kursseille.
 • Jos opiskelijalla on aineopintojen tai syventävien opintojen valinnaisissa suuntautumisopinnoissa yhä tilaa, niihinkin kannattaa valita uuden linjan mukaisia opintojaksoja.

  Katso täältä tarkemmat opetussuunnitelmat

Pedagogiin aineopintoihin hakemisesta
Huomaa, että pedagogisiin opintoihin erikseen hakeville on rajallinen, oppiainekohtainen kiintiö. Opinto-oikeuden saaminen pedagogisiin opintoihin ei siis ole automaattista.

Haku alkaa marraskuun alussa ja päättyy aina tammikuun alkupuolella. Yleensä pedagogiset aineopinnot opiskellaan 4. opiskeluvuotena, mutta luonnollisesti aina kunkin hopsin mukaan. Hakuvaiheessa hakijalla tulee olla suoritettuna väh. 50 op opetettavaa ainetta (englantia) sekä 15 op kasvatustiedettä. Näiden suoritusten täytyy näkyä opintorekisterissä. Sinun täytyy siis suorittaa väh. 15 op kasvatustieteen perusopintoja, ennen kuin voit hakea opettajan pedagogisiin aineopintoihin.

Haku tapahtuu Korpin kautta. Hakuun sisältyy myös haastattelu. Lisätietoja

Jos haluat lisätietoja opettajankoulutuksesta, ota yhteyttä Jaana Toomariin jaana.toomar@jyu.fi