31.07.2006

Module 2: Form, Meaning and Function EKIP200

Basic Studies

NÄKÖKULMIA KIELEEN 5 op
Niina Lilja (koordinaattori)
1. ja 3.: useita opettajia
2.: Tuula Hirvonen and Katja Mäntylä

Kurssi koostuu kolmesta osasta:
1. Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen KLSP001 (katso kuvaus)
2. Teoreettisen kielentutkimuksen peruskäsitteet (Introduction to Language Study) EKIP202
3. Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia KLSP003 (katso kuvaus)

Kohderyhmä: Kaikki kielten opiskelijat.


T
avoite ja sisältö:

1. Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen: Opiskelija hallitsee kieltä ja kieliä koskevaa perustietoa sekä ymmärtää niin kielen kuin kielen-tutkimuksenkin moniulotteisuuden.

2. Teoreettisen kielentutkimuksen peruskäsitteet (Introduction to Language Study): Opiskelija hallitsee perustiedot fonologiasta, morfologiasta, syntaksista, semantiikasta ja pragmatiikasta sekä pystyy analysoimaan opiskelemansa kielen rakennetta näiden tietojen avulla.

3.  Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia: Opiskelija pystyy pohtimaan monipuolisesti kielen suhdetta yksilöön, yhteiskuntaan ja ympäröivään maailmaan sekä tuntee yleisimpiä teorioita kielen omaksumisesta, oppimisesta ja opettamisesta.

Opiskelutapa: Kurssi koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäisellä (Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen) ja kolmannella (Soveltava kielen-tutkimuksen näkökulmia) järjestetään yhteiset luennot kaikille kielten laitoksen ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Yhteisiin luentoihin liittyy harjoituksia, ryhmäkeskusteluja sekä oheislukemista ja -tehtäviä. Kokonaisuuden toinen osa (Teoreettisen kielen-tutkimuksen peruskäsitteet) järjestetään jokaisessa kieliaineessa erikseen.EKIP202 Introduction to Language Study 2 pts

Tuula Hirvonen
Katja Mäntylä

Target group: This course is intended for all students majoring in English and those students whose major is not a language. It forms a part of the course ‘Näkökulmia kieleen’ that is obligatory for all language students.

Aim and content: The course has two main aims. Firstly, it introduces English as a language which originated in the British Isles, but which is nowadays used round the world as a global language. Secondly, it gives an over-view of the study of language as a system and structure, paying particular attention to familiarising students with the analysis of language structure at morpheme, word and sentence levels, and the study of semantic and pragmatic meaning.

Mode of study: Tutorials

Assessment: Continuous assessment and intermediary home exams.

Useful background reading: George Yule (1996), The Study of Language. Cambridge: CUP.


EKIP204 EXPLORING GRAMMAR 1 3 pts
Katja Mäntylä
Helena Miettinen
Samu Kytölä

Target group: First year students.

Aim and content: The course focuses on the syntactic analysis of language. It will help you get a deeper understanding of English grammar and show you that language is a system that can be analysed at different, interconnected levels of analysis. We focus on analysing phrases, clauses and sentences. The course will familiarise you with the basic grammatical concepts and structures of English and thus provide tools for describing and analysing the structure of language.

Mode of study: Exercises combined with analysing texts in groups.

Assessment: Participation in classroom work and home exam.

Textbook: Exploring Grammar booklet, available from Copy-shop.


Back to top