18.02.2013

Sivuaineopiskelija

Englannin kielen opetussuunnitelma 2012-2015

Sivuaineopiskelijan opinnot rakentuvat seuraavasti:

Perusopinnot

kielten pääaineopiskelijat 26–28 op, muut 28–30 op

Kielten pääaineopiskelijat eivät tee toiseen kertaan pääaineopintoihinsa kuuluvaa kurssia

  • KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen.

Kielten pääaineopiskelijat voivat halutessaan tehdä sivuaineopintoihin valinnaisena sen suuntautumisopintojen kurssin, jota he eivät ole tehneet pääaineeseensa eli kurssin

  • KLSP005 Kohti kielenopettajuutta TAI

  • KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta.

Muut kuin kielten pääaineopiskelijat tekevät englannin perusopinnot vähintään 28 opintopisteen laajuisina.

 

Aineopinnot, 36 op

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.

 

Viestintätaidot (5 op)

 

EKIA106 Written Communication

3 op

EKIA152 Oral Communication (teachers)

TAI

EKIA157 Oral Communication

2 op

Kielitieto (valitse 5 op, kurssi tai kirjatentti)

EKIA207 Grammar in Use

5 op

EKIA211 Variation and Change in English

5 op

EKIA303 What is a Word

5 op

EKIA201 Exploring Grammar 2 (kurssi/kirjatentti)

5 op

EKIA209 Learning about Language with Corpora (kurssi/kirjatentti)

5 op

EKIA271 Pragmatics (kirjatentti)

5 op

EKIA208 Semantics (kirjatentti)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 8 op eli yhteensä kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista)

Language, Culture and Society (valitse 4 op, kurssi tai kirjatentti):

EKIA508 English Society today

4 op

EKIA511 A Century of Social Change

4 op

EKIA512 Towards Modern English (kurssi/kirjatentti)

4 op

EKIA513 Empire and after (kirjatentti)

4 op

EKIA514 Sociolinguistics 1 (kirjatentti)

4 op

EKIA515 Residence in an English-speaking country

4 op

Literature (valitse 4 op, kurssi tai kirjatentti):

EKIA409 Literary Texts - Prose Fiction

4 op

EKIA410 Literary Texts - Poetry

4 op

EKIA411 American Novels

4 op

EKIA412 Classics Reading Circle

4 op

EKIA451 American Novels - Paul Auster (kirjatentti)

1–4 op

eKIA452 American Novels - F. Scott Fitzgerald (kirjatentti) 1–4 op

Suuntautumisopinnot (valitse 5 op)

Opettajaksi opiskelevat:
EKIA301 Language Learning and Teaching

5 op

Kieliasiantuntijaksi opiskelevat:
EKIA406 Working with discourse

5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot

(valitse 13 op: yksi kurssi ja kaksi kirjatenttiä eri aiheista)

Opettajaksi opiskelevat valitsevat näistä:

 Kurssit:

EKIA309 Designing Teaching Materials

5 op

EKIA311 Success in Learning EFL?

5 op

EKIA310 Tasks in Language Teaching

5 op

EKIA302 Researching Interaction in the Classroom

5 op

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa

1–5 op

Kirjatentit:

EKIA313 Researching Interaction in the Classroom (kirjatentti)

4 op

EKIA390 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary (kirjatentti)

4 op

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language (kirjatentti)

4 op

EKIA392 Learning disorders from the perspective of SLA (kirjatentti)

4 op

Kieliasiantuntijaksi opiskelevat valitsevat näistä:

Kurssit:

EKIA408 The Study of Talk and Interaction

5 op

EKIA212 Conversation and Interpersonal Communication

5 op

EKIA463 Language and Identity

5 op

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa 1–5 op

Kirjatentit:

EKIA460 Discourse Analysis (kirjatentti)

4 op

EKIA461 Critical Discourse Analysis (kirjatentti)

4 op

EKIA313 Researching Interaction in the Classroom (kirjatentti)

4 op

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language (kirjatentti)

4 op

 

Syventävät opinnot, 60 op

 Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.

 

Viestintätaidot (valitse 5 op)

EKIS108 Written Communication

5 op

EKIS150 English for Professional Life

5 op

Kielitieto (valitse 5 op)

EKIS203 Pedagogical Grammar

5 op

EKIS210 New Words in English

5 op

EKIS212 Lexical Research in Action

5 op

EKIS271 Pragmatics (kirjatentti)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 10 op eli kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista)

Language, Culture and Society (valitse 5 op):

EKIS574 Language as Cultural Practice

5 op

EKIS577 American Society through Drama/Literature

5 op

EKIS503 English Society through Drama

5 op

EKIS504 English as a Global Language (kirjatentti)

5 op

EKIS578 Sociolinguistics 2 (kirjatentti)

5 op

Literature (valitse 5 op):

EKIS451 Shakespeare

5 op

EKIS460 British and Irish Literature

5 op

EKIS458 The American Short Story

5 op

EKIS461 American Novels - Paul Auster (kirjatentti)

1–5 op

EKIS462 American Novels - F. Scott Fitzgerald (kirjatentti) 1–5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot

(valitse 20 op: kaksi kurssia ja kaksi kirjatenttiä TAI yksi kurssi, kaksi kirjatenttiä ja työssäoppiminen)

Opettajaksi opiskelevat valitsevat näistä

Kurssit:

EKIS605 MA Thesis Seminar 5 op
KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari 5 op

EKIS303 Teaching and Learning Vocabulary

5 op

EKIS376 Options in Teaching EFL Grammar

5 op

KLSS149 Kieltenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä

5 op

KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus

5 op

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: menetelmäpainotteinen työskentely

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op

KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen

5 op

Kieliasiantuntijaksi opiskelevat valitsevat näistä:

Kurssit:

EKIS605 MA Thesis Seminar 5 op
KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari 5 op

EKIS407 Language and Social Media

5 op

EKIS409 Cinematic Narratives of Identity, Difference and Diversity

5 op

 KLSS903 Kielikontaktit

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS341 Mediadiskurssin tutkimus

5 op

KLSS322 Vuorovaikutuksen tutkimus

5 op

KLSS325 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi I

5 op

KLSS326 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi II

5 op

KLSS328 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen tutkimusprojektissa

5 op

KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu

5 op

Opettajaksi opiskelevat valitsevat näistä

Kirjatentit:

EKIS373 Assessing Reading and Writing (kirjatentti)

5 op

EKIS377 Language Learning and Teaching Revisited (kirjatentti)

5 op

EKIS372 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary (kirjatentti)

5 op

EKIS571 Bilingualism (kirjatentti)

3–5 op

Työssäoppiminen / Opettajaksi opiskelevat:

KLSS157 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville

5 op 

Kieliasiantuntijaksi opiskelevat valitsevat näistä:

Kirjatentit:

EKIS571 Bilingualism (kirjatentti)

3–5 op

EKIS476 Literacy (kirjatentti)

5 op

EKIS474 Multimodal Analysis (kirjatentti)

5 op

EKIS475 Media analysis (kirjatentti)

3–5 op

Sivututkielma (20 op)

EKIS620 MA Thesis (minors)

20 op