19.11.2014

Sivuaineopiskelija / Minor students

English syllabus - Update for the academic year 2014-2015

Sivuaineopiskelijan opinnot rakentuvat seuraavasti:

Perusopinnot | Basic Studies

kielten pääaineopiskelijat 26–28 op, muut 28–30 op
students majoring in another language 26–28 pts, others 28–30 pts

Kielten pääaineopiskelijat eivät tee toiseen kertaan pääaineopintoihinsa kuuluvaa kurssia KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen. | Students majoring in another language do not take the course KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen.

Kielten pääaineopiskelijat voivat halutessaan tehdä sivuaineopintoihin valinnaisena sen suuntautumisopintojen kurssin, jota he eivät ole tehneet pääaineeseensa eli kurssin | Students majoring in another language may take one of the following courses as an optional (extra) course if they have not taken it before:

  • KLSP005 Kohti kielenopettajuutta TAI/OR
  • KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta

Muut kuin kielten pääaineopiskelijat tekevät englannin perusopinnot vähintään 28 opintopisteen laajuisina.
Other students must complete a minimum of 28 points in English Basic Studies.

Viestintätaidot (6 op) | Communication (6 pts)

EKIP101 Phonetics and Pronunciation

2 op

EKIP102 Academic Writing

4 op

Kielitieto (11 op, kielten pääaineopiskelijat 9 op / 11 pts) |
The Study of Language
(11 pts, students majoring in another language 9 pts)

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

2 op

EKIP203 Introduction to Language Study

3 op

EKIP204 Exploring Grammar 1

2 op

EKIP103 Practical Grammar

2 op

EKIP404 Discourse and Literacy

2 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (11 op) |
Language, Culture and Society (11 pts)

EKIP403 Introduction to Literary Studies

3 op

EKIP503 The English-speaking World today

3 op

EKIP505 History of the English-speaking World

3 op

EKIP504 The Story of English

2 op

Suuntautumisopinnot (vapaaehtoinen sivuaineopiskelijoille, valitse halutessasi 2 op) | Area of Specialization (2 pts optional for all minors)

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta

2 op

KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta 2 op

 

Aineopinnot, 36 op | Subject Studies, 36 pts

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.
Courses on offer vary annually. Please check the programme in Korppi.

 

Viestintätaidot (5 op) | Communication (5 pts compulsory)

 

EKIA106 Written Communication

3 op

EKIA152 Oral Communication (teachers)

TAI / OR

EKIA157 Oral Communication

2 op

Kielitieto (valitse 5 op, kurssi tai kirjatentti) |
The Study of Language (5 pts compulsory, one course/self-study option)

EKIA303 What is a Word

5 op

EKIA201 Exploring Grammar 2 (kurssi/kirjatentti)

5 op

EKIA271 Pragmatics (kirjatentti)

5 op

EKIA208 Semantics (kurssi / kirjatentti)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 8 op eli yhteensä kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista) |
Language, Culture and Society (8 pts compulsory, one course/self-study option from each section)

Language, Culture and Society (valitse 4 op | choose 4 pts):

EKIA516 Media in Britain 4 op
EKIA517 Key Issues in Sociolinguistics 4 op
EKIA518 Perspectives on Language and Culture 4 op

EKIA512 Towards Modern English (kirjatentti)

4 op

EKIA514 Sociolinguistics 1 (kirjatentti)

4 op

EKIA515 Residence in an English-speaking country

4 op

Literature (valitse 4 op | choose 4 pts):

EKIA409 Literary Texts - Prose Fiction

4 op

EKIA410 Literary Texts - Poetry

4 op

EKIA411 American Novels

4 op

EKIA412 Classics Reading Circle

4 op

EKIA451 American Novels - Paul Auster (kirjatentti)

1–4 op

EKIA452 American Novels - F. Scott Fitzgerald (kirjatentti) 1–4 op

Suuntautumisopinnot (valitse 5 op) |
Area of Specialization (5 pts compulsory)

Opettajaksi opiskelevat | Specialists in Language Learning and Teaching:
EKIA301 Language Learning and Teaching

5 op

Kieliasiantuntijaksi opiskelevat |  Specialists in Language:
EKIA406 Working with discourse

5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot
(valitse 13 op: yksi kurssi ja kaksi kirjatenttiä eri aiheista) | Other courses (13 pts compulsory, one course and two self-study options on different topics)

Opettajaksi opiskelevat valitsevat näistä | Specialists in Language Learning and Teaching choose among these:

Kurssit | Courses:

EKIA309 Designing Teaching Materials

5 op

EKIA311 Success in Learning EFL?

5 op

EKIA310 Tasks in Language Teaching

5 op

EKIA314 Using Corpora in Teaching

5 op

EKIA302 Researching Interaction in the Classroom

5 op

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa

1–5 op

Kirjatentit | Self-study options:

EKIA313 Researching Interaction in the Classroom (kirjatentti)

4 op

EKIA390 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary (kirjatentti)

4 op

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language (kirjatentti)

4 op

EKIA392 Learning disorders from the perspective of SLA (kirjatentti)

4 op

Kieliasiantuntijaksi opiskelevat valitsevat näistä | Specialists in Language choose among these:

Kurssit | Courses:

EKIA408 The Study of Talk and Interaction

5 op

EKIA212 Conversation and Interpersonal Communication

5 op

EKIA463 Language and Identity

5 op

EKIA464 English in Professional Contexts

5 op

EKIA465 The Language of Advertising

5 op

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa 1–5 op

Kirjatentit | Self-study options:

EKIA460 Discourse Analysis (kirjatentti)

4 op

EKIA474 Critical Discourse Studies (kirjatentti)

4 op

EKIA313 Researching Interaction in the Classroom (kirjatentti)

4 op

EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language (kirjatentti)

4 op

 

Syventävät opinnot, 60 op | Advanced Studies, 60 pts

Kurssitarjonta vaihtelee vuosittain. Katso tarkempi kurssitarjonta Korpista.
Courses on offer vary annually. Please check the programme in Korppi.

 

Viestintätaidot (valitse 5 op) | Communication (5 pts compulsory)

EKIS108 Written Communication

5 op

EKIS150 English for Professional Life

5 op

Kielitieto (valitse 5 op) |
The Study of Language
(5 pts compulsory)

EKIS273 Psycholinguistics 5 op
EKIS274 The Study of Text 5 op

EKIS271 Pragmatics (kirjatentti)

5 op

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (valitse 10 op eli kaksi opintojaksoa, yksi molemmista osioista) |
Language, Culture and Society
(10 pts compulsory, one course/self-study option from each section)

Language, Culture and Society (valitse 5 op | choose 5 pts, a course or a self-study option):

EKIS574 Language as Cultural Practice

5 op

EKIS577 American Society through Drama/Literature

5 op

EKIS511 Language Use and Change in the Information Society 5 op

EKIS504 English as a Global Language (kirjatentti)

5 op

EKIS578 Sociolinguistics 2 (kirjatentti)

5 op

Literature (valitse 5 op | choose 5 pts, a course or a self-study option):

EKIS451 Shakespeare

5 op

EKIS460 British and Irish Literature

5 op

EKIS458 The American Short Story

5 op

EKIS461 American Novels - Paul Auster (kirjatentti)

1–5 op

EKIS462 American Novels - F. Scott Fitzgerald (kirjatentti) 1–5 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot
(valitse 20 op: kaksi kurssia ja kaksi kirjatenttiä TAI yksi kurssi, kaksi kirjatenttiä ja työssäoppiminen)
| Other courses (20 pts compulsory, two courses and two self-study options on different topics OR one course, two self-study options plus workplace learning)

Opettajaksi opiskelevat valitsevat näistä | Specialists in Language Learning and Teaching choose among these:

Kurssit | Courses:

EKIS605 MA Thesis Seminar 5 op
KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari 5 op

EKIS303 Teaching and Learning Vocabulary

5 op

EKIS376 Options in Teaching EFL Grammar

5 op

KLSS149 Kieltenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä

5 op

KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus

5 op

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: menetelmäpainotteinen työskentely

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op

KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen

5 op

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus 5 op

Kirjatentit | Self-study options:

EKIS373 Assessing Reading and Writing (kirjatentti)

5 op

EKIS377 Language Learning and Teaching Revisited (kirjatentti)

5 op

EKIS372 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary (kirjatentti)

5 op

EKIS571 Bilingualism (kirjatentti)

3-5 op

Työssäoppiminen opettajaksi opiskeleville | Workplace learning for Specialists in Language Learning and Teaching:

KLSS157 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville

5 op

Kieliasiantuntijaksi opiskelevat valitsevat näistä | Specialists in Language choose among these:

Kurssit | Courses:

EKIS605 MA Thesis Seminar 5 op
KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari 5 op

EKIS407 Language and Social Media

5 op

EKIS409 Cinematic Narratives of Identity, Difference and Diversity

5 op

 KLSS903 Kielikontaktit

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus: lukupiiri 5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS341 Mediadiskurssin tutkimus

5 op

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus 5 op

KLSS322 Vuorovaikutuksen tutkimus

5 op

KLSS325 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi I

5 op

KLSS326 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi II

5 op

KLSS328 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen tutkimusprojektissa

5 op

KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu

5 op

Kirjatentit | Self-study options:

EKIS571 Bilingualism (kirjatentti)

3–5 op

EKIS476 Literacy (kirjatentti)

5 op

EKIS477 Analysis of Multimodality (kirjatentti)

5 op

EKIS480 New Media Analysis (kirjatentti)

5 op

Sivututkielma (20 op) | MA Thesis (minors),  20 pts

EKIS620 MA Thesis (minors)

20 op