21.12.2015

Ohjeet opsin siirtymäkaudelle 2015-2016

ENGLANNIN UUSI OPETUSSUUNNITELMA 2015–2017 – MIKÄ MUUTTUU?

Englannin oppiaineen uusi opetussuunnitelma on astunut voimaan 1.8.2015.

Keskeneräisiä opintokokonaisuuksia voi viedä päätökseen vanhan opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti siirtymäkauden aikana 31.7.2016 saakka. Tuon päivän jälkeen avoimet opintokokonaisuudet eli opintokokonaisuudet, jotka eivät ole vielä valmiita, täytyy tehdä valmiiksi nyt voimaan astuneen opetussuunnitelman vaatimusten mukaisesti. Kaikki kurssit lukuvuonna 2015-2015 järjestetään jo uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

KUKA SEURAA UUTTA, KUKA VANHAA OPETUSSUUNNITELMAA?

Perusohje on tämä:

 • Syksyllä 2015 aloittavat opiskelijat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa, samoin kaikki uutta opintokokonaisuutta alusta tai lähes alusta (muutama kurssi tehtynä) aloittavat. Jos jokin opintokokonaisuus on melkein valmis, ja opiskelija tietää saavansa sen valmiiksi siirtymäkauden aikana eli 31.7.2016 mennessä, sen voi viedä loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti.
 • Jatkavat opiskelijat, joilla on perusopinnot lähes valmiina, voivat valita, tekevätkö he perusopinnot valmiiksi vanhan vai uuden opetussuunnitelman mukaisesti (ks. tarkempi ohje alla). Aineopintoja he siirtyvät tekemään uuden opetussuunnitelman mukaisesti, jos aineopintoja ei ole tehtynä lainkaan tai vain jokunen kurssi.
 • Jatkavat opiskelijat, joilla on aineopinnot pääosin tehtynä, mutta kandidaattiseminaari ja kandidaatin tutkielma puuttuvat, voivat tehdä aineopinnot valmiiksi vanhan opetussuunnitelman mukaisesti, jos he saavat ne kokonaan tehtyä siirtymäkauden aikana.
 • Opiskelijat, jotka aloittelevat syventäviä opintoja, noudattavat uutta opetussuunnitelmaa. Syventävien opintojen loppuvaiheessa olevat, jotka saavat syventävät opinnot valmiiksi siirtymäkauden aikana (gradun ei tarvitse olla valmis syventäviä opintoja koottaessa, mutta graduseminaari pitää olla tehtynä), voivat noudattaa vanhaa opetussuunnitelmaa.

HUOM! Kaikki opiskelijan jo tekemät opintojaksot pyritään aina sovittamaan opintokokonaisuuksiin. On kuitenkin opiskelijan vastuulla selvittää, onko hänen tarkoituksenmukaista/mahdollista/ehtiikö hän jatkaa avoimet opintokokonaisuudet loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti vai onko hänen syytä/järkevää/mahdollista siirtyä opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Tarkoituksena ei ole teettää kenelläkään opiskelijalla ylimääräisiä opintoja, mutta vastuu opinnoista ja opetussuunnitelman mukaisten opintojaksojen valitsemisesta on aina opiskelijalla itsellään. Jos et ole varma tilanteestasi, ota yhteyttä amanuenssiin!

 

 

PERUSOPINNOT, 30 op pääaineopiskelijat / 26 tai 28 op sivuaineopiskelijat

Kurssien muutokset:

Vanha kurssiUusi vastaava kurssi
EKIP503 The English-speaking World today (3 op) EKIP106 Oral Skills (2 op)
EKIP505 History of the English-speaking World (3 op) EKIP506 Cultural History of the English-speaking World (4 op)*

  * kurssiin yhdistetään entisen EKIP503-kurssin kulttuuritietous-osuus

  • Jos olet tehnyt vanhan kurssin, et tee enää uutta kurssia.

   AINEOPINNOT, 50 op pääaineopiskelijat / 36 op sivuaineopiskelijat

   Kurssien muutokset:

   Vanha kurssiUusi vastaava kurssi
   EKIA301 Language Learning and Teaching EKIA315 Current Issues in Teaching English
   EKIA415 Working with Discourse EKIA470 Discourse at Work

   EKIA212 Conversation and Interpersonal Communication
   (kieliasiantuntijoiden valinnaisten suuntautumisopintojen kurssi)

   EKIA214 Pragmatics and Interactional Sociolinguistics
   (kaikille opiskelijoille tarkoitettu kielitieto-osion kurssi)
   • Jos olet tehnyt vanhan kurssin, et tee enää uutta kurssia.
   • EKIA212-kurssi käy 31.7.2016 asti kieliasiantuntijoiden valinnaisiin opintoihin.

    

   SYVENTÄVÄT OPINNOT, 80 op pääaineopiskelijat / 60 op sivuaineopiskelijat

   Kurssien muutokset:

   Vanha kurssiMuutos
   EKIS511 Language Use and Change in the Information Society
   (kaikille opiskelijoille tarkoitettu kieli, kulttuuri ja yhteiskunta -osion kurssi)

   EKIS411 Language in the Information Society
   (kurssi on nykyään vain kieliasiantuntijoiden valinnaisten suuntautumisopintojen kurssi)

   KLSS157 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville poistuu syventävistä ja siirtyy KLSY-koodille tutkinnon muihin valinnaisiin opintoihin
   • EKIS511-kurssi käy 31.7.2016 asti kieli, kulttuuri ja yhteiskunta -osion kurssiksi.
   • KLSS157 käy 31.7.2016 syventävien valinnaisiin suuntautumisopintoihin