15.11.2018

Espanjan kieli

Espanjan kielen opiskelu Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella

Espanjan kielessä voi suorittaa perusopinnot (25 op) ja 1.8.2012 alkaen myös aineopinnot (35 op), joiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito sekä tutustuttaa hänet Espanjan ja espanjankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Espanjan kieli sopii sivuaineeksi humanisteille ja kaikkien muidenkin tiedekuntien opiskelijoille.

Toukokuussa ja syyskuussa kaikille hakijoille järjestetään sivuaineen valintakoe, jossa opiskelijan edellytetään tuntevan espanjan kielen perusrakenteet (Espanja 1-4 kurssit, yht. 12 op tai vastaavat tiedot).

Espanjan kielen opetusohjelma 2018-2019 ja opetussuunnitelma vuosille 2017-2020 löytyvät sivulta Sivuaineopiskelijalle.

Espanjan lehtorin kotisivut
Tietoa espanjan opetuksesta myös lehtorin omilla kotisivuilla