Espanjan kielen opetusohjelma lukuvuonna 2018-2019

Huomioitavaa:

  • Osa opintojaksoista on suoritettavissa vain kirjatenttinä. Ilmoittaudu eTenttiin, kun haluat suorittaa kyseisiä opintojaksoja. Lisätietoja opintojakson tentaattorilta.

 

Kie­li- ja vies­tin­tä­tie­tei­den lai­tok­sen ope­tuk­sen ajoi­tus syksyl­lä 2018 ja ke­vääl­lä 2019

Ajoitukset pohjautuvat yliopiston rehtorin päätökseen opetusjaksoista.

Syys­lu­ku­kausi 2018

1. periodi 10.9.–28.10.2018

2. periodi 29.10.–21.12.2018

Ke­vät­lu­ku­kausi 2019

3. periodi 14.1.–10.3.2019

4. periodi 11.3.–19.5.2019

Syksyllä 1. periodin viimeinen viikko (viikko 43) ja 2. periodin kaksi viimeistä viikkoa (viikot 50 ja 51) ovat varattuja mahdollisille kurssien tenteille. Kyseisillä viikoilla voi olla myös muuta itsenäistä työskentelyä tai kontaktiopetusta.

Keväällä 3. periodin viimeinen viikko (viikko 10) ja 4. periodin kaksi viimeistä viikkoa (viikot 19 ja 20) ovat varattuja mahdollisille kurssien tenteille. Kyseisillä viikoilla voi olla myös muuta itsenäistä työskentelyä tai kontaktiopetusta.

Kevätlukukauden 3. periodin opetus alkaa poikkeuksellisesti viikkoa myöhemmin kuin rehtorin päätöksessä. Huomioithan, että myöhempi aloitus koskee vain kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opetusta eli esimerkiksi opiskelemiesi muiden aineiden opetus voi alkaa jo edeltävällä viikolla. 

Opetuksen pääsiäistauko on 15.–22.4.2019. Opetus alkaa heti toisen pääsiäispäivän jälkeen tiistaina 23.4.

Il­moit­tau­tu­mi­nen

Ilmoittautuminen kursseille alkaa Korppi-järjestelmässä seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • perusopinnot 7.9.2018 klo 8:00
  • aineopinnot ja syventävät opinnot 21.8.2018 klo 10:00
Laajannettu listaus

Kevät

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syksy

Perusopinnot (approbatur)

Muut

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)