Suomen kieli

Kielen avulla ihminen jäsentää maailmaa, vaikuttaa toisiin niin yksityisesti kuin mediassakin sekä rakentaa todellisuutta kielen käytöllään. Suomen kielen opinnot tarjoavat monia mahdollisuuksia tutustua suomen kieleen ja sen käyttöön, rakenteeseen ja kehitykseen. Ne antavat opiskelijoille sellaisia teoreettisia tietoja, käytännön taitoja ja suomen kielen tuntemusta, joilla he pystyvät opettamaan suomea äidinkielenä ja vieraana kielenä, toimimaan kielen ja viestinnän asiantuntijoina sekä tekemään tutkimustyötä.

Jyväskylän yliopistossa suomen kielen oppiaineen keskeisiä tutkimus- ja opetusaloja ovat

  • suomen kielen rakenne, kehitys ja vaihtelu
  • tekstit, diskurssit, tekstitaidot ja kirjoittaminen
  • suomen kielen oppiminen ja opettaminen äidinkielenä
  • suomi toisena ja vieraana kielenä.

Opis­ke­lu­mah­dol­li­suu­det