11.01.2013

Opettajan ohje

Lukiolaisten kielioppikilpailu 2013

1. Kilpailutehtävät

  Kielioppikilpailun tehtävät toimitetaan koululle kilpailua edeltävällä viikolla. Tehtävät ovat suljetussa kuoressa. Kilpailun järjestävä opettaja avaa kuoren ja kopioi tarvittavan määrän tehtäviä, mutta tehtäviä ei saa näyttää muille ennen kilpailua.

  Kilpailutehtävät on postitettu kilpailuun mukaan ilmoittautuneille kouluille perjantaina 11.1.2013.

  2. Kilpailuaika

   Kilpailu järjestetään kouluissa maanantaina 21.1.2013 klo 14.00–16.00. Vastausaikaa on kaksi tuntia (120 min), ja kilpailijat voivat poistua salista aikaisintaan klo 15.00. Koulukyytien tai muun vastaavan syyn takia kilpailun voi järjestää myös siten, että kilpailu alkaa aikaisintaan kello 13.00 ja viimeistään kello 15.00. Tällöin tulee kuitenkin huolehtia siitä, että kilpailijat eivät poistu salista ennen kello 15:tä.

   Kilpailua varten koulun on järjestettävä rauhallinen työskentelytila, jossa oppilaat voivat opettajan valvonnassa vastata kysymyksiin. Opettaja jakaa kilpailutehtävät ilmoittautuneille oppilaille ja valvoo, ettei kilpailun aikana keskustella eikä käytetä apuneuvoja. Ns. suttupaperia voi käyttää. Kaikki vastaukset kirjoitetaan tehtäväpaperiin.

   3. Vastausten palauttaminen

    Opettajat lähettävät vastauspaperit korjaamattomina osoitteeseen

    Amanuenssi Hannele Kuusela-Häkkinen
    Kielten laitos / suomen kieli (F)

    PL 35
    40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

    heti kilpailun jälkeen. Vastausten tulee olla perillä viimeistään maanantaina 28.1.2013.

    Alkukilpailun tehtävät julkaistaan kielioppikilpailun verkkosivuilla viikolla 6. Aineisto on vapaasti käytettävissä opetukseen.

    4. Tulokset

    Tulokset julkaistaan viikolla 11. Kahdellekymmenelle parhaiten onnistuneelle lähetetään tieto loppukilpailuun pääsystä ja osallistumisohjeet sähköpostitse. Tuloksista tiedotetaan kaikille osallistuneille kouluille sähköpostitse, ja kahdenkymmenen parhaan nimet julkaistaan kielioppikisan verkkosivuilla.

    Loppukilpailu järjestetään perjantaina 19.4.2013 klo 12.00 Jyväskylän yliopiston kielten laitoksessa. Loppukilpailuun tulevien matka- ja majoituskustannuksia emme valitettavasti voi maksaa, mutta toivomme koulujen ja kuntien tulevan tässä avuksi. Loppukilpailuun osallistuminen on ilmaista, ja osallistujille tarjotaan välipala. Loppukilpailun tuloksista tiedotetaan loppukilpailuun osallistuneiden lisäksi tiedotusvälineille.

    5. Palkinnot

     Loppukilpailun pääpalkintona on kolmelle parhaalle suomen kielen opiskeluoikeus Jyväskylän yliopiston kielten laitoksessa ilman valintakokeeseen osallistumista. Opinto-oikeuden voi ottaa vastaan syksyllä 2013 tai myöhemmin. Äidinkielen opettajaksi aikovan on kuitenkin osallistuttava opettajankoulutuslaitoksen soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskoe järjestetään kesän valintakokeen yhteydessä. Tarkemmat tiedot kokeeseen ilmoittautumisesta saa osoitteesta www.jyu.fi/hum/opiskelijavalinta. Lisäksi loppukilpailuun osallistuneille on luvassa kirjapalkintoja.

     6. Lisätiedot

      Kilpailua koskeviin kysymyksiin vastaa amanuenssi Hannele Kuusela-Häkkinen, sähköposti hannele.kuusela-hakkinen@jyu.fi .