28.08.2015

Ohjeet vuosien 2015–2017 opsiin siirtymiseksi

OHJEET vuosien 2015–2017 opsiin siirtymiseksi

1)      Perusopinnot kesken: suoritetaan loppuun uuden opsin mukaisesti.

 

2)      Aineopinnot kesken: suoritetaan loppuun lukuvuoden 2015–2016 aikana vuosien 2012–2015 opsin mukaisesti.

-> SKIA304 Merkitysten äärellä (4 op) tehdään kirjatenttinä.

-> Jos opintojakso KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen

tutkimukseen (5 op) jo tehty, opintojaksoa SKIA602 Suomi toisena kielenä

(4 op) ei tehdä. (Tarvittaessa suoritetaan valinnaisia opintoja siten, että opintokokonaisuuden opintopistemäärä täyttyy.)

-> Jos KLSA124 tekemättä, tehdään sekä KLSA124 että SKIA602.

 

3)      Perusopinnot valmiit, ei aineopintoja: aineopinnot suoritetaan uuden opsin mukaisesti.

-> Lisäksi suoritetaan opintojakso SKIP205 Merkitysten äärellä (3 op), joka sijoittuu aineopintojen kohtaan Valinnaiset opinnot.

-> Sen lisäksi tulee tehdä:

a) joko niin paljon muita valinnaisia opintoja, että valinnaisten opintojen opintopistemäärä (opettajalinja 5 op, monialaiset kieliasiantuntijat 9 op) täyttyy, tai

b) täydentää opintojakso SKIP205 Merkitysten äärellä 5 op:n laajuiseksi.

 

Jos et ole varma, mitä sinun kannattaisi tehdä, ota yhteys amanuenssiin!