21.08.2015

SKIA618 Kielen omaksumisesta osaamiseen

Itsenäinen suoritus: essee

Kurssia varten opiskelija valitsee n. 300 sivua kurssin osaamistavoitteita tukevaa kirjallisuutta. Kirjallisuuden tulee olla tieteellistä tekstiä (tieteelliset artikkelit, tieteelliseen tutkimukseen perustuvat kirjat) ja sopia tematiikaltaan yhteen (keskiössä kieli; tarkempi rajaus tehdään tukemaan esimerkiksi kandidaatintutkielmaa tai omaa ammatillista suuntautumista).  Annettu kirjallisuuslista on viitteellinen: luettavan kirjallisuuden valitseminen myös esitetyn listan ulkopuolelta on erittäin suositeltavaa. Valittu kirjallisuus hyväksytetään kurssin vastuuopettajalla ennen opintojakson suorittajaksi ilmoittautumista.

Pyydä esseen tarkempi ohje vastuuopettajalta. Huomaathan, että valittu kirjallisuus vaikuttaa myös esseen näkökulman rajaamiseen.