16.11.2006

Fennistiikan opinnäytteet 1994

Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos

Pro gradut

Lisensiaatintyöt

VäitöskirjatPro gradut

AIRASVIRTA, ELISA Koulutyttöjen yleiskielestä poikkeavat ilmaukset puhekielessä ja heidän kielelliset asenteensa. Laud. 1994. 171 s. + 4 s. liitt. JY. SKL.

FORSSTRÖM, LIISA Kollehtarukousten lauseopillista ja sisällöllistä analyysia. Laud. 1994. 102 s. JY. SKL.

HAKKARAINEN, PÄIVI Koululaisten nimittelyssä käyttämistä deuteronyymeistä vuosina 1986 ja 1987. Laud. 1994. 78 s. + 3 s. liitt. JY. SKL.

HANKALA, MARI Helsingin Sanomien kuvatekstit: havaintoja kuvatekstien rakenteesta, luettavuudesta , tehtävistä sekä suhteesta kuvaan. Laud. 1994. 147 s. + 35 s. liitt. JY. SKL.

JÄPPINEN, VARJA Kulttuurisanat Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa. Laud. 1994. 178 s. + 72 s. liitt. JY. SKL.

OJANPERÄ, EIJA Sanastoanglismit Suosikki-lehdessä vuosina 1961, 1971, 1981 ja 1991. Laud. 1994. 122 s. + 14 s. liitt. JY. SKL.

PAKKANEN, PIRJO Suomen kielen ratsastussanastoa. Laud. 1994. 128 s. + 15 s. liitt. JY. SKL.

PITKÄRANTA, ELISE Subjektiiviset ilmaukset Keskisuomalaisen ja Ilta-Sanomien yleisönosastoissa. Laud. 1994. 170 s. + 4 s. liitt. JY. SKL.


Lisensiaatintyöt

STORHAMMAR, MARJA-TERTTU Yleiskielen ja puhekielen suhde ulkomaalaisopettajien opetuspuheessa. Lis.työ 1994. 192 s. + 24 s. liitt. JY. SKL.Väitöskirjat

SUIHKONEN, PENTTI Frekventatiividerivaatio suomen murteissa: morfologis-fonologista tarkastelua. Väitösk. 1994. 365 s. + 30 s. liitt. + 30 karttaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 613.

SUONIEMI-TAIPALE, INGA Itämerensuomalaisten kielten prolatiivi. Väitösk. 1994. 272 s. + 2 s. liitt. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 616.