26.05.2006

Fennistiikan opinnäytteet 1995

Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos

Pro gradut

Sivulaudaturtyöt

Lisensiaatintyöt

VäitöskirjatPro gradut

BERG, MIA-KAROLIINA Bisquitin kielen normipoikkeamat. 103 s. + 4 liites.

HYTÖNEN, MARI Korkean veisun vertaukset ja metaforat vuosien 1933 ja 1992 raamatunkäännöksissä: rakenteen ja semantiikan tarkastelua. 108 s. + 18 liites.

HÄLINEN, MARJO Vaatetusalan uudissanastoa. 136 s. + 24 liites.

JARVA, VESA Venäläisperäiset lainasanat Ylä-Vuoksen alueen eli Kirvun, Jääsken, Antrean ja Vuoksenrannan murteessa. 124 s. + 7 liites.

KARPPINEN, ERNA Jerry Cottonin ja Linna-sarjan sanaston välittämästä maailmankuvasta. 96 s.

KARVONEN, ANNE-MARI Havaintoja posiolaisten nuorten puhekielestä: viiden kielenpiirteen esittelyä. 106 s. + 3 liites.

KERO, TUIJA Havaintoja klassisen musiikin arvostelujen sanaluokista ja sanastosta. 190 s.

KIVISTÖ, SATU Tiedotteiden rakenne ja ymmärrettävyys. 112 s.

KUMPULA, TARJA Ompelusanasto ja sen erityispiirteitä. 78 s. + 7 liites.

MATTILA, LEENA Helsingin Ponnistuksesta Käsivarren Kipsiin: tutkielma neljän suomalaisen palloilulajiliiton jäsenseurojen nimistä 1992-93. 131 s. + 24 liites.

MOISIO, ANNE Nautakarjatalouden sanastoa. 113 s.

NIEMINEN, LEA Ajuruohosta ängelmään: perennannimien rakenne ja nimeämisperusteet. 123 s. + 20 liites.

RASK, ESA Savon Sanomien urheiluosaston kuvailmaukset 1952 ja 1994. 63 s.

SELVENIUS, KATI Television urheilukielen ominaispiirteitä. 166 s.

TOIVONEN, SANNA Juice Leskisen sanoitusten nais- ja mieskuva. 74 s. + 8 liites.

VIITALA, TARJA Lehmännimiä Jämsässä. 76 s.Sivulaudaturtyöt

KNAAPILA, ESKO Ensimmäisen infinitiivin lyhyempi muoto Pentti Haanpään kielessä. 78 s.Lisensiaatintyöt

KAUPPINEN, MERJA Lassi Nummen pakinoiden rakenneperiaatteita. 240 s. + 18 liites.

NISKANEN, HARRY Tietotekniikan oppikirjojen koheesiosta ja koherenssista. 177 s. + 3 liites.

SAJAVAARA, PAULA Kielenohjailu ja ohjattu kieli. 233 s.Väitöskirjat

MARTIN, MAISA The Map and the Rope: Finnish Nominal Inflection as a Learning Target. 270 s.