26.05.2006

Fennistiikan opinnäytteet 1997

Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos

Pro gradut


SivulaudaturtyötPro gradut

HARSU, SARI Kaipauksella muistaen: Aamulehden kuolinilmoitusten tekstiaineksen tarkastelua. 91 s. + 4 liites.

JÄÄSKELÄINEN, PETRI Instrumentatiivisten supistumaverbien semantiikkaa. 110 s.

KANGASPUNTA, KIRSI Nykysuomen ympäristönsuojelusanasto. 124 s. + 12 liites.

LUUKKONEN, MIKA Havaintoja peruskoululaisten ja lukiolaisten fiktiivisten kertomustekstien tempusten käytöstä. 96 s. + 5 liites.

MÄKINEN, AULI Sanasto suomen kielen alkeiskurssin opettajan opetuspuheessa. 85 s. + 58 liites.

MÄNTYLÄ, MARIKA Suomen kaupallinen väriennimityssanasto. 79 s.

NOKELAINEN, ANNELI Ne kaikki puhu kuinka finska flikkorna on kovia tekemään töitä: tapaustutkimus erään suomenruotsalaisen kielestä identiteetin ilmaisimena. 97 s.

NURMI, JARKKO Konditionaalin erikoiskehittymät itämerensuomalaisissa kielissä. 153 s. + 3 liites.

POTKA, MERVI Jurvan murteen ruotsalaisperäiset lainaverbit. 156 s. + 9 liites.

RAHIKAINEN, ULLA MARJA Puhutusta kirjoitettuun kieleen: suullinen prosessointi kirjoittamisen apuna lukivaikeuksisilla. 132 s. + 29 liites.

SALONEN, ANNELI Koskenpään paikannimistä: maankohoumat ja -laskeumat liitynnäisineen ja siirrynnäisineen. 89 s. + 5 liites.

SAVOLAINEN, MINNA Yk-faitterin supasanat: rauhanturvaajien slangia Etelä-Libanonissa. 175 s. + 6 liites.

SEPPÄNEN, MIRKA Samuel Beckettin "Huomenna hän tulee", diskurssianalyyttinen näkökulma absurdiin draamaan. 105 s.

SIITONEN, VIRPI Suomalaista ratsastusslangia. 205 s.

SUIHKONEN, TARU Mainoksen sana, kuva ja niiden kokonaisuus: vuoden 1995 Helsingin Sanomien Kuukausiliitteiden mainosten verbaalista ja visuaalista analyysia. 116 s.

SULKUNEN, SARI Paikan muotoon perustuvia savolaisia ja hämäläisiä paikannimiä. 92 s. + 24 liites.

TURUNEN, PIRJO Sanahahmot 2;6-vuotiaiden lasten kielessä. 102 s. + 2 liites.

TURUNEN, TOMI T. Oskar Lutsin Kevade-romaanin ekspressiiviverbit. 123 s. + 13 liites.

VlLÉN, INKA Riimittyminen ja riimittäminen iskelmä- ja rocksanoituksissa. 182 s. + 32 liites.

VUORENMAA, KIRSI Diskurssipartikkeli no haastattelussa. 119 s.
Sivulaudaturtyöt

NURMI, JARKKO Konditionaalin erikoiskehittymät itämerensuomalaisissa kielissä. 153 s. + 3 liites.