26.05.2006

Fennistiikan opinnäytteet 1998

Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos

Pro gradut

Lisensiaatintyöt

VäitöskirjatPro gradut

JULKUNEN, EIJA Palokkalaisten käsityksiä tiennimistä. 76 s. + 3 liites.

KAARASUO, MINNA Kirjallisuusarvostelujen sisällönanalyysia ja interpersonaalista metadiskurssia: arvostelijan suhtautuminen esitettyihin asioihin ja vastaanottajiin Parnasson arvosteluissa vuosina 1955 ja 1995. 113 s. + 13 liites.

KARPIO, HELI Kohteliaisuuksien vertailua suomessa ja unkarissa. 65 s.

KIVINEN, KATRIINA Juhani Ahon Papin rouvan päähenkilöiden suhteet ja asenteet modaalisten ilmausten valaisemina. 113 s. + 14 liites.

KORHONEN, PÄIVI 2;0-vuotiaiden sanarakenteiden muutoksista. 136 s. + 14 liites.

KOTILAINEN, RITVA Peruskoulun kolmasluokkalaiset äidinkielensä taitajina. 78 s. + 33 liites.

KUIVANIEMI, SIRPA Jyväskylän koululaisslangi: havaintoja peruskoulun yläasteikäisten slangisanastosta. 104 s. + 9 liites.

LEHTONEN, TUIJA Lukustrategiat ei-natiivin suomenoppijan lukutilanteessa. 85 s. + 16 liites.

LEPPINEN, MINNA Lehden toimittajien ammattisanaston tarkastelua. 99 s. + 7 liites.

SARAKETO, HANNA Muotoon ja merkitykseen fokusointi suomen sanaston oppimisen alkuvaiheessa. 96 s. + 8 liites.

SAVELA, JOHANNA Mainosten adjektiivit ja niiden välittämä ideologia vuosien 1950 ja 1995 Kotiliesi-lehdessä. 121 s. + 8 liites.

SIVULA, SARI Pesäpallosanaston semanttis-pragmaattista analyysia. 137 s.

VEIJALAINEN, KATJA Huomioita Juice Leskisen laulujen sanastosta. 115 s. + liites.

VESA, JAANA Suomen kielen kauneudenhoitosanasto ja sen kehittyminen. 88 s.

VÄLISAARI, MARIKA Kristuksessa vai Kristuksen yhteydessä? Pyhän Kolminaisuuden persoonien en + datiivi -rakenteen kääntäminen vuoden 1992 Uudessa testamentissa. 110 s.Lisensiaatintyöt

AALTO, EIJA Mielipiteen vuorovaikutuksellinen rakentaminen syntyperäisen ja ei-syntyperäisen suomenpuhujan keskustelussa. 199 s.

HIETAMÄKI, KATARIINA Lohtajan rannikkonimistö. 173 s. + 33 liites.
Väitöskirjat

RICHARDSON, ULLA Familial Dyslexia and Sound Duration in the Quantity Distinctions of Finnish Infants and Adults. 211 s.