26.05.2006

Fennistiikan opinnäytteet 1999

Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos

Pro gradut

Sivulaudaturtyöt

LisensiaatintyötPro gradut

AITAVAARA, TITTA Monimerkityksisten lauseiden tulkinnasta: miten seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaiset huomaavat eri merkitykset irrallaan kontekstista? 76 s + liitteet.

HAUKKAMÄKI, TERHI Pikupoika kulki mökkin ohi: klusiilien kvantiteetin toteutumisesta kolmasluokkalaisten kirjoituksessa. 71 s.

IMMONEN, HANNA Valinnan vaikeus ja kaaoksen sietokyky: tavallisimpien sijamuotojen esiintyminen ja käyttö perustason suomenoppijoiden puheessa. 105 s + liitteet.

JÄÄSKELÄINEN, PASI Kauneus katsojan silmässä: henkilöhahmojen ulkonäön kuvaamisesta kirjallisuudessa. 171 s.

JÄÄSKELÄINEN, SISKO Värit Sylvia Plathin runoudessa. 52 s + liitteet.

KARHU, JOHANNA Kuudesluokkalaiset sananlaskujen ymmärtäjinä: kielellisen päättelyn havainnointia oppilaiden kirjallisten vastausten perusteella. 111 s.

KILPISAARI, JOHANNA Kielen kuvallisuuden opetus yläasteen ja lukion äidinkielen oppikirjoissa 1980- ja 1990-luvuilla. 76 s.

KIVIPELTO, ELISA Tiennimistä kylännimiin: kurikkalaisten suhtautumien ympäristönsä nimistöön. 76 s + liitteet.

KORTELAINEN, SATU Savolaismurteesta nykypuhesavoksi: varkautelaisten paperityöläisten murteen muuttuminen. 107 s + liitteet.

KUVAJA, LIISA Yrityksen ulkoinen viestintä rekrytoinnin apuvälineenä. 117 s + liitteet.

LAIHANEN, KAISA Suomenkielisten IRC-keskustelujen piirteitä: kirjoittamalla välitettyä puhetta. 89 s.

MIETALA, NIINA Ulkomaalaiset aikuisopiskelijat ja suomen liikeverbien rektiot ja astevaihtelut. 95 s + liitteet.

MÄKI-PAAVOLA, MARI Kurikan murteet säilymisestä eri ikäpolvilla. 95 s + liitteet.

PARKKILA, RIITTA Ongelmalliset yhdyssanat: yhdyssanojen osaaminen sosiaalialan opisto- ja keskiasteella sekä auto- ja rakennusalan ammatillisella yleisjaksolla. 96 s + liitteitä.

PELKONEN, HEIDI Puu katsoo talon takaa ja Niko näkee mielellään televisiota: maahanmuuttajalapset suomen kielen verbien käyttäjinä. 99 s + liitteet.

PELTOLA, JOHANNA Unkarin hAt-johdosten suomenkieliset vastineet ja niiden modaalisuus. 121 s.

PÄIVÄRINTA, PIA Havaintoja Kaustisen koululaisten puhekielestä. 115 s + liitteet.

RANTAMÄKI, PÄIVI Teksti on aina enemmän kuin siinä on näkyvissä: kriittisestä diskurssianalyysistä apua lukion äidinkielen asiatekstien tulkintaan. 81 s.

RITANEN, PIIA Säkeen ja säkeenylityksen syntaktis-funktionaalista poetiikkaa Paavo Haavikon varhaislyriikassa. 55 s.

RYTISALO, MINNA Ei ketään joka kuuntelisi ja osoittais halua auttaa: 24:n ammatillisella toisella asteella opiskelevan nuoren itsetunnon ja kielellisen kyvykkyyden välisestä yhteydestä. 55 s.

SAVOLAINEN, MARJO Ahti Rytkönen ekspressiivisanatutkijana: oppihistoriallinen katsaus ekspressiivisanatutkimukseen. 98 s.

SOININEN, PÄIVI Lausetyyppien ensi- ja toissijainen käyttö seitsemäsluokkalaisten mielipidekirjoituksissa. 77 s + liitteet.

TEITTINEN, MARI Kielelliset vaikuttamiskeinot Tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren EU-puheissa. 173 s + liitteet.

TOLPPILA, ANNE Sanomalehti Keskisuomalaisen vinkkilaatikoiden kuvan ja sanan suhteet sekä vinkkiotsikoiden representaatiot. 122 s + liitteet.

TORIKKA, ANU Fonologiset tuottamisrajoitukset 2;6-vuotiailla. 118 s.

VEHKOJA, MARIKA Vladimir Vysotski – sammumaton tähdenlehto: metaforat Vladimir Vysotskin tuotannossa. 54 s + liite.

VUOTILA, KAIJA Sallitaan sille se; onhan se yksi meistä: koheesio ja koherenssi lukion ensimmäisen vuosikurssin aineissa. 72 s + liitteet.
Sivulaudaturtyöt

ISKANIUS, SANNA Venäjää äidinkielenään puhuvien maahanmuuttajanuorten kieli-identiteetti ja etninen identiteetti. 21 s.
Lisensiaatintyöt

KELA, MARIA Korotettu sinun oikea kätesi: Vanhan testamentin ruumiinosailmausten kääntäminen kognitiivisen metaforateorian näkökulmasta. 147 s.