26.05.2006

Fennistiikan opinnäytteet 2000

Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos

Pro gradut

Sivulaudaturtyöt

LisensiaatintyötPro gradut

AALTO, JENNI
Puhuttelu suomalaisissa ja saksalaisissa tv-sarjoissa. 63 s.

HAVERINEN, SARI
Kuopion nuorisoslangi: slangi-ilmauksia vuosina 1995 ja 1999. 69 s.

JORMALAINEN, ULLA
Ilmoituksia iloisista perhetapahtumista: Helsingin Sanomien syntynyt-ilmoitusten tekstiainesten tarkastelua. 137 + 3 s.

KILJALA, TIINA
Matka aikakauslehden yhteisöön ja teksteihin: Imagen puhetavat. 94 s.

KUUTTI, JUSSI
Suomen kielen kaksoispassiivi sekä katsaus karjalan kaksoispassiiviin. 132 + 13 s.

LAAMANEN, LAURA
Ankkalinnan naiset ennen ja nyt: Aku Ankka -lehdissä 50-luvulla ja vuonna 1999 esiintyvien naiseen viittaavien ja naista tarkoittavien ilmausten tarkastelua. 136 + 7 s.

LEIPÄLÄ, SANNA
Haapajärvisten murreasenteista. 96 s.

LESKINEN, KATJA
"Koulu on kälystä, koska on tyhmiä aineita": argumentointi seitsemäsluokkalaisten ja abiturienttien mielipidekirjoituksissa. 79 s.

LUTTINEN, SAARA
Verbaaliset koloratiivikonstruktiot eräissä pohjoissavolaisissa murteissa. 90 + 16 s.

MONTHAN, SUSANNA
Suolahden kadunnimet. 80 + 8 s.

NISONEN, SANNA
Naisen representointi kielellisesti teoksessa Miestä ei voi raiskata. 90 + 9 s.

NISSI, RIIKKA
Episteemisten, deonttisten ja dynaamisten modaaliainesten käyttö raamattupiirikeskustelussa. 148 + 3 s.

PEURALA, JOHANNA
Tauot, editoinnit ja korjaukset dyslektikkojen ja verrokkien kirjoitusprosessissa. 37 + 8 s.

RIUKULEHTO, KUKKA-MAARIA
Puhuttelut nuortenkirjojen dialogeissa: tarkasteltavana Tuija Lehtisen romaanit Siskokullat ja Kundi kesätukkainen. 85 s.

RYÖDI, ANNA
Liehuva liekinheitin: sanomalehdistön näkemys Riitta Uosukaisesta Liehuva liekinvarsi -kirjan kirjoittajana. 129 + 11 s.

RÄIHÄ, ANNUKKA
"Jos saisin miljoonan." Arvojen peilautuminen koululaisten kirjoitelmissa. 77 + 4 s.

SALMIKUUKKA, JARNA
Uri Gellerin urinasta vatsan kurinaan: eräiden onomatopoeettisten verbien leksikaaliset merkitykset. 82 + 2 s.

TERVALA, JOHANNA
Lainaamisesta ja koodinvaihdosta espanjansuomessa. 80 s.

TORVIKOSKI, SANNA
Henkilönnimistä suomalaisessa kirjallisuudessa: tarkastelussa Sillanpään, Waltarin ja Joenpellon teokset. 127 s.

TURPEINEN, MARJA
Vuosien 1972 ja 1982 kotimaisten nuortenkirjojen vierasperäisistä sanoista. 152 s.

VANHAMÄKI, MINNA
Alhosta oikeuteen: Hymy-lehden Arja Alho -artikkeli kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta. 77 s.
Sivulaudaturtyöt

KUUTTI, JUSSI
Suomen kielen kaksoispassiivi sekä katsaus karjalan kaksoispassiiviin (itämerensuomalaiset kielet). 132 + 13 s.

LAIHONEN, PETTERI
Self-deprecations in American and Hungarian everyday conversations (hungarologian kielilinja). 150 + 2 s.

LÄHDESMÄKI, LEENA
Jämsän kantatalojen nimistön hämäläinen nimikerrostuma. 51 + 2 s.

NENONEN, SARI
Venäläisten lasten pitkien painottomien vokaalien havaitseminen suomen kielessä. 18 s.
Lisensiaatintyöt

JARVA, VESA
Venäläisperäisten ja ekspressiivisten ainesten suhteesta suomen murteiden sanastossa. 132 + 13 s.