26.05.2006

Fennistiikan opinnäytteet 2001

Jyväskylän yliopiston suomen kielen laitos

Pro gradut

SivulaudaturtyötPro gradut

AHONEN, JAANA
Kuuntelutaitojen osuus peruskoulun äidinkielen oppikirjoissa. 80 + 16 s.

DEGERMAN-KARJALAINEN, ANU
Henrik Florinuksen Kirkkolain vierassanat. 80 s.

HALLAMÄKI, IRENE
Nominaalirakenteet Jyväskylän puhekielessä. 98 + 9 s.

HEISKANEN, SATU
Kieliopinmukaisesta tulkinnasta kontekstuaaliseen tulkintaan: tempukset ja konditionaali kerronnan, keskustelun rakenteen ja vuorovaikutuksen jäsentäjinä. 118 s.

HONKANEN, ANITA
Suomenhevosten kutsuma- ja lempinimistä. 101 + 3 s.

HUTTUNEN, ANNA-SAIMA
Arkitietoa kielestä sanomalehden mielipideteksteissä. 65 s.

JULIN, SANNA
"Missä on mun sammakko?" Neljä- ja puolivuotiaiden lasten sammakkotarinoiden tarkastelua lingvistisesti ja rakenteellisesti. 118 + 12 s.

JUVONEN, PETTERI
Informaatio, viihde sekä arvot ja asenteet Suur-Jyväskylän Lehden Poliisilta-palstalla. 93 s.

KÄÄRIÄINEN, SIRPA
Sonkajärven Pyöreen kylän nimistö ja sen tuntemus. 72 + 8 s.

LAITINEN, SAMULI
Mainos mielihyvän maksimoijana: Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen mainosten tarkastelua kriittisen kielentutkimuksen näkökulmasta. 80 + 59 s.

LEINONEN, MARJA
Kielen yksinkertaistamisen keinot Elävässä uutisessa. 68 + 4 s.

LEPPÄNEN, MIRA - LITTOW, HANNA
Neiti opettaja ja sotamies Juntunen matkalla kohti kielisuudelmaa: kielen osoittaman lähentymisen tarkastelua Veijo Meren näytelmissä Tukikohta, Syksy 1939 ja Kersantin kunnia. 105 s.

LILJA, NIINA
Äidinkielisen puhujan tekemät itsekorjaukset ja toisen korjaukset kakkoskielisessä keskustelussa. 102 s.

LITTOW, HANNA, ks. LEPPÄNEN, MIRA - LITTOW, HANNA

MURTOLA-JOKINIEMI, KAARINA
Masasta Lady Lehtikuvaan: johtajan julkisuuskuvan tarkastelua Talouselämässä vuosina 1990 ja 2000. 107 s.

MÄKINEN, MATTI
Viherpunataistelu: tutkimus poliittisten kannanottojen ja lehtiuutisten vuoropuhelusta. 94 + 2 s.

PELTOMAA, REETTA
Naurun paikka: keskustelunanalyyttinen tutkimus naurun merkityksestä parturin ja asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa. 74 s.

PUNTA, TEA
Sijamuotojen opettaminen S2-oppikirjoissa. 61 + 1 s.

PÄTSI, PÄIVI
Analysoitavana Marja Kyllösen Lyijyuuma ja sen saamat arvostelut. 84 s.

RIIPPA, EIJA
Kohti äidinkielenopiskelun sosiaalista todellisuutta: peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden tekstien ja haastattelupuheen diskurssianalyyttistä tulkintaa. 89 + 5 s.

RYTKÖNEN, TONI
Sanaluokkien saaristossa: sanaluokkien opetus kahdessa ala-asteen kirjasarjassa. 102 s.

RÄTY, ANNA
Väite ja perustelu yhdeksäsluokkalaisten mielipidekirjoituksissa. 95 s.

SALO, MAILIS
Kolmasluokkalaiset oppikirjatekstin ääneenlukijoina: lukustrategioiden ja lukemisen ongelmien tarkastelua. 85 s.

SALOMAA, HELI
Ekspressiiviverbit Eno Raudin Naksitrallid-teoksen ensimmäisessä osassa ja niiden suomennokset teoksessa Näpsäkäävät. 65 s.

SIVONEN, ULLA
Fonologis-ortografiset ja semanttiset samankaltaisuudet suomen oppijoiden mentaalisessa leksikossa. 86 + 4 s.

TAMMELIN, TAINA
Suomi viittomakielisten toisena kielenä: verbirektioiden viidakossa. 92 + 9 s.

YLHÄINEN, TIIA
Oppikirjasarjan tuottama käsitys kirjallisuudesta, sen lukijasta ja lukemisesta: ala-asteen Suomi-oppikirjasarjan tarkastelua. 115 + 2 s.Sivulaudaturtyöt

VEIKKOLA, HELENA
Matkaopas - melkein kuin olisit jo matkoilla: EF Kielimatkat -kielimatkatoimiston koululaisille, opiskelijoille ja aikuisille suuntaamien mainosesitteiden vertailevaa kohdentamisanalyysiä. 32 s.