26.05.2006

Fennistiikan opinnäytteet 2003

Jyväskylän yliopiston kielten laitos, suomen kieli

Pro gradut

Lisensiaatintyöt


VäitöskirjatPro gradut

AHOLA, MAIJU
Nimeäminen ja viittaaminen 10-vuotiaiden lasten kirjoittamissa avaruustarinoissa. 84 sivua.

HONKOLA, SUSANNA
yö- ja öy-diftongit 2;6-vuotiaiden lasten kielessä. 64 sivua.

HULKKONEN, PIRJO
"Se on lause, koska sun suusta tuli piste": ensiluokkalaisten lausekäsityksen kehittyminen Vygotskyn teorian mukaan. 62 + 17 sivua.

KAASALAINEN, IIRIS
Nesessiivirakenteesta vuosien 1642, 1938 ja 1992 Uudessa testamentissa. 88 sivua liitteineen.

KANGASLUOMA, ANNELI
Suomi päätöksentekijänä Euroopan unionissa vuosina 1994 ja 2000: Helsingin Sanomien uutisten rakentaman kuvan tarkastelua. 112 sivua + liitteitä.

KARJALAINEN, T. J. J.
Kontekstisidonnaisuudesta. 74 sivua.

KELLONIEMI, LEENA
A Midsummer Night's Dream – Untako vai unelmaa? Paavo Cajanderin ja Lauri Siparin Shakespeare-suomennosten vertailua. 63 sivua.

KOISTINEN, ELSI
"Kyllähän meikäläinen tän ymmärtää, mut": kehitysvammaisten luetun ymmärtämisestä. 79 + 6 sivua.

KOIVUNEN, MINNA
Merkitsevä hiljaisuus: tauot ja editointi 10–11-vuotiaiden lasten Avaruustarinoissa. 167 sivua liitteineen.

KUKKONEN, ANU
Pustalla ei ole polkua: Unkari-kuva äidinkielen oppikirjoissa. 79 sivua.

LAAMANEN, HANNA-KAISA
"Auta! Mulla on vakavan luokan ongelma." Tyttökuvan diskursiivinen rakentuminen Tuulian ja Demin kysymyspalstoilla. 78 sivua.

LEHTINEN, KATI
Yhdeksäsluokkalaiset nuoret mielipidetekstin lukijoina. 74 + 8 sivua.

MATTILA, MARIA
Sukupuoliroolien muutos suomalaisissa aapisissa 1950-luvulta nykypäiviin. 74 + 24 sivua.

NIEMI, MINNA
Lutkusta kaappariin: evankelisluterilaisten nuorten uskonnollinen slangi. 74 sivua.

NIEMINEN, MAARIT
Boss, psyyke ja rukouskännykkä: modernisoituvan uskonnollisen kielen sanaston tarkastelua. 97 sivua.

ONNILA, HARRI
Auto mainoksen kyydissä. 121 sivua.

PERSSON, SINI
Kankaanpään epävirallinen paikannimistö. 123 sivua liitteineen.

RAUKOLA, ANNA
Kielenkäyttö henkilökuvan luojana: tutkimus ninkutuksen vaikutuksesta henkilökuvaan. 65 + 2 sivua.

SAARELA, SOILE
Äänne- ja tavutietoisuus ensimmäisellä luokalla ja niiden yhteys lukutaitoon. 117 sivua + liitteitä.

SALO, TOMMI
Kuka kertoo, miltä nyt tuntuu? Diskurssianalyyttinen tutkimus suomalaisissa urheiluhaastatteluissa esiintyvistä rooleista televisioidussa urheilunäytelmässä. 84 sivua.

TIHTONEN, HEIDI-MARIA
Anoreksian ilmeneminen tekstissä anorektikon näkökulmasta Siskonmakkarat – Miltä syömishäiriö tuntuu? -teoksessa. 113 sivua.

TOLONEN, ANNE
Oppimispäiväkirja otsikkoaineiden kirjoittamisesta ja aineiden vertailua. 65 sivua + liitteitä.

TOSSAVAINEN, JAANA
Kohteliaisuus ja kasvojen uhkaaminen ystävien välisessä sähköpostiviestinnässä. 68 + 2 sivua.

TÖRMÄNEN, SUSANNA
Institutionaalista ja inhimillistä päivähoitoa: kunnallisten päivähoitosivujen analyysiä. 74 + 4 sivua.

WRANGELL, ALICA
Mistä on pienet Iinekset tehty? Iines-ohjelma tyttökuvan rakentajana. 74 sivua.
Lisensiaatintyöt


PURO, TARJA
Suomi toisena kielenä -aikuisoppijan verbien kehittyminen alkeiskurssilla. 184 + 19 sivua.
Väitöskirjat

JARVA, VESA
Venäläisperäisyys ja ekspressiivisyys suomen murteiden sanastossa. 198 sivua + liitteitä.

TURUNEN, PIRJO
Production of word structures: a constraint-based study of 2;6 year old Finnish children at-risk for dyslexia and their controls. 189 p.