22.02.2013

Fennistiikan opinnäytteet 2006

Pro gradut

 • EKMAN, MARJA
  Yläkouluikäisen maahanmuuttajanuoren suomen kielen taito valmistavan opetuksen päättyessä. 67 + 16 sivua.
 • HAUTALAHTI, PÄIVI
  "Luistaa kuin intin sukset". Sotilaskieli Ruotuväki-lehden sanastossa ja kielikuvissa. Liitteineen 79 sivua.
 • HINTIKKA, TERHI
  Maahanmuuttajalapset avaruusseikkailua kirjoittamassa: kirjoitusprosessin analyysi. 95 sivua + liitteitä.
 • HONKIMÄKI, ANNUKKA – KULTA, ANNE
  ”Sä ei tulit mun luo”: suomi toisena ja vieraana kielenä -negaation oppimisesta. 157 + 2 sivua.
 • HOVI, LIISA
  Tekstitaidot opetussuunnitelmien perusteissa ja oppimateriaalissa. Salasana-kirjasarjan ja Opetussuunnitelman perusteiden tarkastelua. 93 + 10 sivua.
 • HULTUNEN, MINNA
  Wienin yliopiston suomen kielen opiskelijoiden käsitys itsestään suomen oppijoina.
 • JUNKKARINEN, SARI
  "Ei tää äidinkieli ole kovin turhaa, mutta ei se oikein kiinnosta". Yhdeksäsluokkalaiset ja äidinkielen opetus. Liitteineen 98 sivua.
 • KARJALAINEN, ANU
  Tuttuja ja tuntemattomia sanoja – suomenoppijat nomineita taivuttamassa.
 • KORHONEN, KATI-JOHANNA
  Yhdeksäsluokkalaisten tekstimaailman tarkastelua. Tekstit vapaa-ajalla, koulussa ja tulevaisuuden työelämässä. 68 sivua + liitteitä.
 • KULMALA, ANNE
  "Ei nimi bändiä pahenna, jos ei bändi nimeään": kognitiiviskielitieteellinen kuvaus eteläpohjalaisten yhtyeiden nimistä ja nimien viesteistä. 75 sivua + liitteitä.
 • KULTA, ANNE, ks. HONKIMÄKI, ANNUKKA – KULTA, ANNE.
 • LAVONEN, PÄIVI
  Sananselittäminen historian valmistavan kurssin oppitunneilla. 135 sivua + liitteitä.
 • LEHTINEN, TIINA-LIISA
  Nais- ja miesurheilijoiden representointi Helsingin Sanomissa vuoden 2004 Ateenan olympialaisten kontekstissa. Liitteineen 103 sivua.
 • LEHTOVIITA, JOHANNA
  Opettajien arvioimiskokemuksia suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeista. 91 sivua + 14 sivua lähteitä ja liitteitä.
 • LISKI, EVELINA
  Parantuneeko vai huononeeko? Kuinka suomenoppija palauttaa taivutetun verbimuodon infinitiivin. 60 + 16 sivua.
 • MYYRÄ, ANNI
  Tekniikan alan tekstien käyttö opetuksessa – tapaustutkimus yhden yhdeksännen luokan tekstitaidoista. Liitteineen 71 s.
 • NORRBACKA, SAMI
  Kohteliaisuus Muusikoiden.net basisitit -keskustelupalstalla.
 • OIVUKKAMÄKI, MAIJA
  Paikan ja suunnan ilmaisut 4–5-vuotiaiden maahanmuuttajalasten suomen kielessä.
 • RIIVARI, ELINA
  Nuorten kirjoittamien runojen kielestä. Liitteineen 77 sivua.
 • SAARINEN, JANNE
  Suomen paikkakuntien epäviralliset nimet. 48 + 12 sivua.
 • SAUKKO, JULIA
  Kuuluuko vanhempien ääni? Venäjänkielisten maahanmuuttajavanhempien käsitykset kielenopetuksesta suomalaisissa peruskouluissa. 83 sivua + liitteitä.
 • SIIPOLA, JONNA
  Erään lukiolaisryhmän ajatuksia äidinkielestä ja kirjallisuudesta oppiaineena. 69 sivua + liitteitä.
 • SULKULA, TARJA
  Havaintoja Helsingin Sanomien supistumaverbeistä. Liitteineen 184 sivua.
 • TYYNELÄ, ERJA
  "Minä laulan tämän laulun jos tahdot sä niin": lukijan mahdollisuudet sekä vuorovaikutus ja läheisyyden luonti Juha Lehden rocklyriikassa. 74 sivua.
 • TÖRMÄ, MERI
 • Maahanmuuttajien integrointi ja suomen kielen opetus – suomalaisnuorten käsityksiä.
 • VASKONEN, ANU
  Valkeuden lapsi totuuden tiellä. Ominaisuudennimialkuiset genetiiviattribuuttirakenteet Uuden testamentin kirjeissä. 88 + 3 sivua.
 • VUORENMAA, NOORA
  TV-chatin erityispiirteitä. Liitteineen 58 sivua.

Lisensiaatintyöt

 • VAARALA, HEIDI
  Luetaan ryhmässä: edistynyt S2-oppija suomenkielisen novellin lukijana.