22.02.2013

Fennistiikan opinnäytteet 2007

Pro gradut

 • ESKELINEN, EPP
  Yleiskatsaus viron kielen uudissanastoon (liitteineen 91 sivua)
 • HALLIVUORI, EEVA
  Hengittääkö kala? Kolmasluokkalaiset ympäristötiedon oppikirjatekstin äärellä
 • HONKIMÄKI, HERMANNI
  "Kaikki mitä tästä klasista näkyy on mun maita!" Lapualaisten opiskelijoiden murreasenteet (76 sivua + liite)
 • HÄRÖ, MARIA – NOPONEN, ILONA
  ”Mä en ole koskaan opiskellut kieltä maassa, missä sitä puhutaan.” Selvitys EILC-kurssilaisten suomen kielen oppimisesta lukuvuonna 2005–2006 (93 sivua + liitteitä)
 • JENSEN, MARICA
  Peruskoulun äidinkielenopettajien tiedonhankinta ja siihen käytetyt keinot (56 + 18 sivua)
 • JUNTTILA, JAAKKO
  Jyväskyläläisten ja tarttolaisten yliopisto-opiskelijoiden kielellisistä asenteista (83 + 4 sivua)
 • JUVONEN, HELKA
  Säerakenteet ja vuorovaikutus vuoden 1986 virsikirjassa (liitteineen 61 sivua)
 • KANKAANNIEMI, LAURA
  Kertomus kertoo kaikkee. Tutkimus lasten metatekstuaalisesta tietoisuudesta esi- ja alkuopetusiässä (76 sivua)
 • KANTOLUOTO, ANITA
  Lahtelaisnuorten puhekieleen liittyviä asenteita (liitteineen 75 sivua)
 • KASI, TIINA
  Epäviralliset paikannimet ryhmäidentiteetin luojina (liitteineen 103 sivua)
 • KATAJA, HANNA-MARIA
  "Fantasian maailmassa mielikuvitus on ykkönen": Harry Potter -suomennosten uudissanojen tarkastelua (liitteineen 58 sivua)
 • KORHONEN, ANNA-LEENA
  Savolaisen puhetavan piirteitä Raamatun tekstien murreversioissa (liitteineen 81 sivua)
 • KOSKELA, ELINA
  "Se on erisnimi mut onks se silti sana": neljäsluokkalaiset määrittelevät metakielen käsitteitä
 • KYNSIJÄRVI, TARU
  Se johtuu siitä, että minulla oli muistinmenetys. Olla-verbirakenteiden kehkeytyminen oppijankielessä (81 sivua + liitteitä)
 • LUOVA, MIKAEL
  Vilppulan nuorten epävirallinen paikannimistö (liitteineen 77 sivua)
 • MARIN, SARI
  Kielen taito on syy vai muu syy? Tapaustutkimus viittomakielen vaikutuksesta kuuron suomenkielisiin teksteihin (76 sivua + liite)
 • MARKKULA, LOTTA
  Korkeakouluopiskelijat sananmuunnosten oivaltajina (67 sivua)
 • MYLLYMÄKI, MAIJA-KAISA
  Naismuusikkokuvia Soundi-lehden levyarvioissa (93 sivua)
 • NOPONEN, ILONA, ks. HÄRÖ, MARIA – NOPONEN, ILONA
 • OKSANEN, MIRJA
  Tulkaa taivasbileisiin! Hengellisen kielen uudistuminen kristillisessä nuortenlehdessä (77 sivua)
 • PENTIKÄINEN, HEIDI
  Autistilapsen polku kommunikatiiviseen kieleen: pivotal response training -menetelmä puheen ja vuorovaikutuksen rakentajana (119 + 5 sivua)
 • PETTERSSON, ANNE-MAARIT
  Taistoon, sorretut! Vaikuttamisen keinot suomalaisessa työväenlyriikassa (106 sivua)
 • POUTIAINEN, KRISTIINA
  Näin syntyy kiinnostava juttu. Millaisilla sana- ja rakennevalinnoilla Iltalehden juttu pitää lukijaa otteessaan (128 + sivua)
 • PURO, TUIJA
  le-johtimiset verbit Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon murrekäännöksissä ja murresanakirjoissa (liitteineen 71 sivua)
 • RASKU, ANU
  Yhdeksäsluokkalaisten medialukutaidon tarkastelua (79 + 7 sivua)
 • SAVOLAINEN, ANNA-KAISA
  Maahanmuuttajataustaisten aikuisopiskelijoiden luetun ymmärtämisen taidoista (88 sivua + liitteitä)
 • SORJONEN, SINI-MARJA
  Lukiolaiset sanomalehtiuutisen lukijoina ja analysoijina – Havaintoja lukiolaisryhmän medialukutaidosta ja uutiskäsityksistä (109 sivua)
 • TIIROLA, AULI
  Havaintoja amatöörikirjoittajan omaelämäkerran käsikirjoituksen ja editoidun käsikirjoituksen informaatiorakenteesta ja tempuksista (75 + 4 sivua)
 • TOIJANNIEMI, OUTI
  Ihmisiin viittaavat sanat eteläpohjalaisissa murresanakirjoissa (101 sivua)
 • WALTHER, HANNAMARI
  Pääväite, argumentointikeinot ja argumentoinnin suunta kahdeksasluokkalaisten ja lukion toisen vuosikurssin opiskelijoiden mielipideteksteissä (103 + 2 sivua)
 • VAUHKONEN, TIINA
  Tekstuaalinen interventio runoanalyysin apuvälineenä (72 + liitteitä)

Lisensiaatintyöt

 • HALLAMÄKI, IRENE
  Suomen puhekielen modaaliverbirakenteista
 • LEHTONEN, TUIJA
  Erilaista kielenoppimista? Suomi vieraana kielenä -verkko-opetuskokeilu

Väitöskirjat

 • KELA, MARIA
  Jumalan kasvot suomeksi: metaforisaatio ja erään uskonnollisen ilmauksen synty
 • NIEMINEN, LEA
  A complex case: a morphosyntactic approach to complexity in early child language
 • SULKUNEN, SARI
  Text Authenticity in International Reading Literacy Assessment: Focusing on PISA 2000
 • TORVELAINEN, PÄIVI
  Kaksivuotiaiden lasten fonologisen kehityksen variaatio: puheen ymmärrettävyyden sekä sananmuotojen tavoittelun ja tuottamisen tarkastelu