22.02.2013

Fennistiikan opinnäytteet 2011

Pro gradut

 • ENDTER, ANNEKATRIN: Living Names, Naming Lives: On the naming practices of Germans living in Finland - a socio-onomastic study
 • HAKKARAINEN, TIINA: From interdependence to agency: migrants as learners of English and Finnish in Finland
 • HALMESMÄKI, ILONA: Kauhavan yritysnimien kielitieteellistä tarkastelua
 • HANHISALO, PIIA: Ruokolahden murteen muutoksista. Idiolektitutkimus neljästä sukupolvesta
 • HANNULA, SAIJA: Tekstitaidot ammatillisessa peruskoulutuksessa - Tapaustutkimus liiketalouden ja logistiikan aloista
 • HAUTALA, PAULIINA & JYRKKÄNEN, LINDA:Yläkoulun oppilaiden ja opettajien käsityksiä uusmedian hyödyntämisestä opetuksessa
 • HÄMÄLÄINEN, MIA: Normipoikkeamia Jukka Ukkolan pakinateksteissä
 • HÄRKÖNEN, ANNE: Suomen kielen sosiaalinen oppiminen työyhteisössä. IT-alan työperusteiset maahanmuuttajat suomalaisessa työyhteisössä
 • JYRKKÄNEN, LINDA: Ks. HAUTALA, PAULIINA
 • JÄPPINEN, OUTI: Oppikirjat tavoitteiden tulkkeina ja tukijoina: tekstitaidot aikuisille maahanmuuttajille tarkoitetuissa suomen kielen oppikirjoissa
 • KORPIMÄKI, LOTTA: Heinähattu ja Vilttitossu -sarjan henkilönnimet
 • MALESSA, EVA: Saksankielisten suomenoppijoiden kirjoitusten siirtovaikutuspiirteitä: "now you see it, now you don't"
 • MAUNU, MARIKA: Vuorovaikutusta luokkahuoneessa: Opettajien ja oppilaiden toiminta kirjallisuuden opetuksen prosessidraamatunneilla
 • MÄKELÄ, SUVI: Agentin kielentäminen subjektiksi suomen kielessä
 • NIEMI, TIILA: Nykykirjakielestä poikkeavia verbejä vuoden 1776 Raamatussa
 • NIUKKALA, RIIKKA: Taidetta ja tunnetta työvihkoissa - Käsityksiä äidinkielen opetuksesta ja kielestä      steinerkoulussa
 • OJA, SALLA: "Ei ihan sellasta vääntämistä". Kangasniemeläisten nuorten murrekäsityksiä ja -asenteita
 • PELTOLA, RAUNI-SISKO: Virkakieltä verkossa. Miten Kela lähestyy asiakasta?
 • POHTO, ANU: Hahmojen nimet ja nimitykset Luupäät-sarjakuvassa
 • RAUTIAINEN, TAINA: Vierassanat Kauneus ja terveys -lehdessä
 • RINTAMÄKI, RAISA: Syntaktisia havaintoja nuorten keskustelupalstojen kielestä
 • SOINI, HEIDI: Raumalaisnuorten murreasenteista ja murretietoisuudesta
 • TAKALO, EEVA: Häälehtien nais- ja mieskuva
 • VIRTANEN, VEERA: Minä linene tullut joskus Suomessa vielä? Venäjänkielisten suomi toisena ja vieraana kielenä -oppijoiden perfektin ja imperfektin omaksumisen ongelmista
 • VÄLKESALMI, MIRJA: Sanojen voimaa – sanaston opettamisen materiaalipaketti s2-opetukseen