16.01.2014

Fennistiikan opinnäytteet 2013

 • AHOKAS, SANNA: "Mä oon tän perheen prinsessa, iskä on kuningas ja äiti on kokki." Isän ja äidin roolit Terve.fi-verkkosivustolla
 • ALANDER, HEIDI: Lover's Lanelta rakastavaisten polulle – Erisnimien suomennokset Lucy Maud Montgomeryn Annan nuoruusvuosissa
 • DAHL, MARJO: Muistokirjoitus tekstilajina. Opettaja-lehden ja Helsingin Sanomien muistokirjoitusten rakenne ja tyyli
 • HEISKANEN, TUIJA: Yksilöllinen kieli arvoyhteisössä: tunteiden ja arvottamisen ilmaiseminen henkilökohtaisissa kirjoituksissa
 • HIETALA, MILLA-MARI & TYKKYLÄINEN, LAURA: Kirjallisuushistorian oppimateriaali lukion S2-opetukseen. Toimintatutkimus tutkiva opettaja -periaatteella
 • IKÄVALKO, EEVA-KAISA: Kuuntelijoiden arvioita ei-natiivista puhetavasta ja puhujasta
 • JOKIAHO, PIRJO: Eritasoisten kirjoitelmien virkerakenne peruskoulun päättövaiheessa
 • KAAKKO, HANNA: Tekstitaidon koe kriittisen lukutaidon arvioinnin välineenä
 • KOIVURANTA, SANNA: "Sinnikkäät leiriytyjät". Ulkomaalaisromanien representointi Helsingin Sanomien uutisissa
 • KOKKONEN, LOTTA: Kirjoittajaan ja lukijaan viittaaminen Jussi Halla-ahon Scripta-blogin maahanmuuttokeskeisissä verkkokolumneissa
 • KORKEA-AHO, JOHANNA: Savon sonni ja vikaville: Minän representointi talous- ja hoitoalan verkkokeskustelupalstojen nimimerkeissä
 • KOTIMÄKI, AULI: Visuaaliset resurssit suomi toisena kielenä -oppitunneilla. Multimodaalinen näkökulma
 • KULMALA, MARIA: Tekstitaidot reaaliaineissa: Opettajien käsityksiä reaaliaineiden opetuksen tekstikäytänteistä, oppilaiden tekstitaidoista ja tekstitaitojen opettamisesta
 • KURONEN, HENRIIKKA: "Tietenkään pieni kannustaminen ei ole pahasta" – lukiolaisten ajatuksia kirjoittamisesta annetusta palautteesta
 • KÄRKKÄINEN, MARIANNE: Abiturienttien esseetekstien kieliopillinen ja leksikaalinen koheesio
 • LAITINEN, SIRPA: "On parempi ajatella jo siinä samassa kielessä". Heteroglossia ja välittyneisyyden keinot kielitietoisuuden kehityksessä ja kielenoppimisessa
 • LEIKKAINEN, MARJO: Maahanmuuttajanuorten voimaantuminen perusopetuksen valmistavassa opetuksessa
 • LESONEN, SIRKKU: Suomen kielen lingvististen piirteiden sijoittuminen Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoille
 • LITOLA, KRISTIINA: Twitter ja tablettitietokone opiskelun välineinä suomi toisena kielenä -korkeakouluopetuksessa
 • MAKKONEN, ANNELI: Diktoglossi: kielioppia yhteistoiminnallisesti
 • NEVALAINEN, HEIDI: "Jäi jotain hampaankoloon": Sanomalehtien kommenttijuttujen tekstilajisuus
 • NUCCI, ANNE: Me voimme nauttia luontoa. Rektioilmaukset suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä
 • PENSAS, JOHANNA: Argumentoinnin keinot s2-oppijoiden teksteissä
 • PURSIAINEN, LAURA: Joutsenon alakoulun kuudesluokkalaisten murrekäsityksiä
 • RÄSÄNEN, KERTTU: Suomalaisten hiphopmuusikoiden artistinimien muoto ja merkitys
 • SIEVÄNEN, ELLINOORA: Ryhmäviestintä yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa
 • SÄRKKÄ, TARU: Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjaston verkkotekstien käytettävyys ja kirjaston representaatio
 • TORRO, FANNY: Muurakin ja Päijät Metallin jäljillä: Kielellinen alkuperä ja paikallisuuden ilmeneminen Muuramen yritysnimistössä
 • TUOMINEN, ELINA: Vanhaa, uutta ja lainattua. Katsaus saarnatekstilajin funktionaaliseen rakenteeseen
 • TYKKYLÄINEN, LAURA: ks. HIETALA, MILLA-MARI
 • VESTERHOLM, AKI: Mikael Agricolan llinen-johdokset