07.01.2015

Fennistiikan opinnäytteet 2014

 • GÖÖS, MARJAANA – KARPPINEN, MARI: S2-oppijan mielipidekirjoituksen sujuvuus maallikoiden ja S2-opettajien arvioimana
 • HALTTUNEN, SARI: "Sori mä en voin tullan". Negaatioilmaukset suomi toisena kielenä -oppijoiden teksteissä
 • ISOKÄÄNTÄ, TARJA: Kollokaatiot ja sanasto Erkki Laatikaisen kolumneissa
 • KAAKKOLAMMI, ELISA – RAPIO, INKERI: PISA-kokeen lukutaito- ja luonnontiedeosioiden tehtävätekstien kompleksisuus
 • KANGASNIEMI, SARA: Ristiriitainen nainen - naiskuvan rakentuminen Sport-lehdessä
 • KARPPINEN, MARI, ks. GÖÖS, MARJAANA – KARPPINEN, MARI
 • KÄKELÄ, HANNA: "Se ei oo pojille niin luontasta." Kirjoittamisen opetuksen ja sukupuolen rakentuminen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien puheessa
 • LAMMINPELTO, RIINA: Yhdyssanojen opettaminen peruskoulussa: tutkielma opiikirjoista ja opettajien näkemyksistä
 • LASAROV, OITELI: Kouluun liittyvä sanasto outokumpulaisessa koululaisslangissa
 • LAURILA, EVELIINA: "Pääasia on kiintymys aiheeseen ja vilpitön aitous." Ylioppilasaineen ihanteet vuosina 1948–2013
 • MAUNO, SOFIA: Äidinkielen opettajien käsityksiä kielitiedon opettamisesta
 • MIKKONEN, JENNI: Vanhan Stadin slangin ruotsalaisperäiset sanat nauhoitetussa keskustelussa
 • NIINISALO, REETTA: "Trollittaa niin että lollittaa": ttA-johtimiset uudisverbit
 • OJANEN, HELI: Tekstikäsitysten muuttuminen suomi toisena kielenä -kurssilla
 • OSANEN, SARA: Kirjoittaminen ja minäpystyvyys - lukiolaisten käsityksiä omista kirjoittamistaidoistaan
 • PALDANIUS, HILKKA: Pohdinta terveystiedon ylioppilaskoevastauksissa
 • PITKÄNEN, SUSANNA: Matematiikka vieraana kielenä: matematiikan käsitteiden opetus s2-oppijoille
 • RAPIO, INKERI, ks. KAAKKOLAMMI, ELISA – RAPIO, INKERI
 • RASA, ANNA: Naishiihtäjien representointi: suhtautumisen kuvaus
 • RÄSÄNEN, ELISA: "Joo kotona tee opiskele relevant vocab." Monikielisyys amerikkalaisilla suomen tunneilla
 • SAKSALA, VEERA: Kandidaattivaiheen opiskelijoiden opiskeluteksteihin rakentuva vuorovaikutus
 • SALO, TEEMU: Elixia-liikuntakeskuksen ryhmäliikuntatuntien nimistä
 • SELCUK, AYDAN: Äidinkielen vaikutus turkinkielisten suomenoppijoiden kirjoitelmissa
 • SOIKKELI, IIDA: Kirjoitettujen ja puhuttujen leivontaohjeiden rekisterit ja tekstilajit. Esimerkkinä Sikke Sumarin reseptit
 • SUOMINEN, TEPPO: "Rollaa nyt woundsei ensin ja katotaan sitten miten käy" – koodinvaihtoa pöytäroolipeleissä
 • YLI-KIIKKA, TARU: "On tää erilaasta ku johnaki yläasteella": maatalousoppilaitoksen opiskelijoiden käsityksiä ammattikoulun äidinkielestä