22.02.2013

Fennistiikan opinnäytteet 2012

Pro gradut

 • AALTO-SETÄLÄ, MIINA: Onnellisuuden rakentuminen WWF:n Onnellisuuspoliittisessa manifestissa
 • ALANEN, MIRKA: Kieliresurssit ja niiden väliset suhteet Pajalan ja Pykeijän kielimaisemassa
 • ALILA, JAANA: Mulla on ei aikaa. Olla-verbin käytön kehittyminen oppijan puheessa
 • BALOGH, ANDREA: Suomalainen metallimusiikki oppimismotivaation luojana
 • ELORANTA, JOHANNA & HÄGGMAN, JANICA: Puheen funktiot alkeisoppijan tuotoksessa - Tarkastelussa kakkoskieliset sairaanhoitajaopiskelijat
 • HAKALA, MIKKO: Intertekstuaalisuus huumorin elementtinä Fingerpori-sarjakuvassa
 • HEMMINKI, JOHANNA: Neuvominen opetusharjoittelun ohjauskeskustelussa
 • HJERPPE, HEIDI: Suomenoppijan lukemisen strategiat
 • HOLM, VESA: Hirvenmetsästäjien epävirallista paikannimistöä
 • HUSSO, HENNA: Ideasta viimeistellyksi tekstiksi. Tapaustutkimus prosessikirjoittamisesta lukiossa
 • HUTTUNEN, SARI: Suomen kieli ja viestintä ammattikorkeakouluopinnoissa: Täyttä pilipalimeininkiä vai osa asiantuntijaksi kasvamista?
 • HÄGGMAN, JANICA: katso Eloranta, Johanna & Häggman, Janica
 • KAJAAN, PAULA: "Esimerkiksi pissa ei ole mitään kuin Italiassa – –" Mielipideilmaukset ja niiden kehittyminen suomenoppijan teksteissä
 • KAUKONEN, SUVI: "Hämäriä kapistuksia". Sydän ja sielu – sanamerkitysten kontekstuaalisesta rakentumisesta
 • KERÄNEN, MINNA: "Urheilupiireissä kielenkäyttö muuttuu totaalisesti." Kyselytutkimus naisjääkiekkoilijoiden kielenkäytöstä ja kielellisistä asenteista
 • KINNARI, JAANA: Humanistien identiteetti ja jäsenyys Suomi24-foorumin verkkokeskustelussa
 • KOSKIKERO, ANU: "Mitä tehää?" – Oppilas aloitteentekijänä luokkahuoneessa
 • KYLÄ-UTSURI-RIPATTI, PAULIINA: Tytöt ja pojat kirjoittajina -yhdeksäsluokkalaisten näkemyksiä
 • LEMMETTY, SINI: "Meitä on huijattu." Yliopistouudistuksen diskursiivinen rakentuminen Jyväskylän yliopistoyhteisössä 2009–2010
 • LILJAMO, LAURA: Äidinkielen tuntien tekstimaailma. Oppilaiden ja opettajan vuorovaikutusta tekstitilanteissa
 • LUORANEN, MIIA: Mikkelin paikannimet
 • LÖYTYNOJA, HEIDI: "Tuhoaa otsonikerrosta ja siihen tarvitsee rahoitusta välttämällä ongelmia jotka niistä aiheutuu". Avovastausten ongelmat PISAn lukutaidon kokeessa
 • MALIN, ESSI: Suomi toisena kielenä -oppijoiden sanaston kehittyminen taitotasolta toiselle siirryttäessä
 • MONONEN, SUSANNA: Luetaan, mutta ymmärretäänkö lukemaamme - lukustrategiat yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa
 • MYLLYMÄKI, VARPU: Paa trokan jouhet piisalle kintiälle, että saat tämmättyä fiulis tellinkhin! Suomen kielen oppimateriaalia s2-oppijoille Kaustisen murteella
 • MÄKELÄ, MINNA: Arjen kuva naistenlehdissä – Arjen ajan ja paikan representaatioiden kielellistä tarkastelua vuoden 2011 Kotiliesi- ja Kotivinkki-lehdissä
 • MÄKI, ALIISA: Maahanmuuttoon liittyvien kantojen oikeuttaminen Helsingin Sanomien yleisönosastoteksteissä
 • PARTANEN, MAIJU: Matkalla sairaalaan. Maahanmuuttajien käsityksiä suomen kielen oppimisesta sisääntuloammatissa
 • PEHKONEN, PIRKKO: VIIKONLOPPUA MINÄ KAATSO TV NUKKU TEHDÄ KOTITEHTÄVÄ JA LEPO. Ammattikorkeakoulun ulkomaalaisten opiskelijoiden suomen kielen tason kartoitus
 • PIRKOLA, SAARA: Etunimien herättämät mielikuvat
 • POHJOLAINEN, TERESA: Vihreällä on viisi miljoonaa sävyä. Vihreyden retoriikka Kansallisen Kokoomuksen ympäristöpoliittisessa ohjelmassa 2011
 • RAJAHONKA, TYTTI: Joutsan keskustaajaman nimistömaisema
 • SALOKANGAS, MARI: Yläkoululaisten oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista.
 • SARHEMAA, MARIA: Oskarinkokoinen ovimikko. Etunimien appellatiivistuminen suomalaisissa ja unkarilaisissa slangisanoissa
 • SEREGI, NOÉMI: Äidinkielen vaikutus oppijansuomeen
 • SIVÉN, ELINA: "Tää näyttääkin ihan tekstiltä." Ensimmäisen luokan oppilaiden käsityksiä teksteistä ja tekstitaidoista
 • STENBERG, MARIKA: Venäläisten maahanmuuttajien suomen kielen intonaatio kysymyksissä ja omistuslauseissa
 • SYDÄNMAANLAKKA, RIINA: Ajojahtia vai raportointia? Median valta Helsingin Sanomien teksteissä
 • TURUNEN, ULLA: Suomi toisena kielenä -oppijoiden possessiivisuffiksin käyttö
 • VEHVILÄINEN, EEVA-MAIJA: Maahanmuuttajille rakentuvat ryhmät ja roolit asiantuntijapuheessa
 • VESIKKO, LIISI: Sanaluokkaprojekti sanomalehteä hyödyntäen – Tutkimme, pohdimme ja keskustelemme
 • VIINIKAINEN, JOHANNA: "Ilman mielipiteitä muutoksia ei tapahdu!" Yleisö, esisopimukset ja retoriset keinot sukupuolineutraalia avioliittoa käsittelevissä mielipidekirjoituksissa