27.05.2009

3 Kirja-arviointeja

 • AALTIO, MAIJA-HELLIKKI 1976.
  Finnish for foreigners 1. Keuruu: Otava.
  VILKUNA, MARIA 1978. Suomea Bill Hillille – ja muillekin. Virittäjä 82(3), 312–314.
 • AALTIO, MAIJA-HELLIKKI 1974.
  Finnish for foreigners 1: Oral drills. Keuruu: Otava.
  VILKUNA, MARIA 1978. Suomea Bill Hillille – ja muillekin. Virittäjä 82(3), 312-314.
 • AALTIO, MAIJA-HELLIKKI 1975.
  Finnish for foreigners 2. Keuruu: Otava.
  VILKUNA, MARIA 1978.Suomea Bill Hillille - ja muillekin. Virittäjä 82(3), 312–314.
 • AALTIO, MAIJA-HELLIKKI 1977.
  Korva tarkkana. Kuullunymmärtämisharjotuksia. Keuruu: Otava.
  VILKUNA, MARIA 1978. Suomea Bill Hillille – ja muillekin. Virittäjä 82(3), 312–314.
 • AALTIO, MAIJA-HELLIKKI 1987.
  Finnish for foreigners 2. Oppikirja ja harjoituskirja. Helsinki: Otava.
  MARTIN, MAISA 1988. Kielikeskusuutisia 6, 2.
 • AALTO, EIJA & SUNI, MINNA (toim.) 1993.
  Kohdekielenä suomi. Näkökulmia opetukseen. Korkeakoulujen kielikeskuksen selosteita 1. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
  LAURANTO, YRJÖ 1995. Näkökulmia S2-opetukseen. Virittäjä 99(4), 638–641.
 • ABONDOLO, DANIEL 1998.
  Colloquial Finnish. The complete course for  beginners. The colloquial series. London: Routledge.
  BRANCH, HANNELE 2000. Millaista suomea ja kenelle? Virittäjä 104(2), 308–313.
 • AHONEN, LILI & WHITE, LEILA 1993.
  Monta sataa suomen sanaa. Ulkomaalaisille tarkoitettu lukemisto arkisuomen sanaston kertaamiseksi ja kartuttamiseksi. Kielikeskusmateriaalia n:o 101. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Korkeakoulujen kielikeskus.
  AALTO, EIJA 1994. Sadoittain suomen sanoja. Kielikeskustelua 5, 9–11.
 • ALSTA, TUULIKKI 1990.
  Kolmetuhatta sateista aamua. Cultura Oy.
  OJALA, EIJA 1991.Selkokirjat avuksi suomen kielen opiskeluun. Kielikeskusuutisia 1, 14–16.
 • BERG, MAARIT & SILFVERBERG, LEENA 1997.
  Kato hei – puhekielen alkeet. Oppikirja + nauhoite. Helsinki: Finn Lectura.
  STORHAMMAR, MARJA-TERTTU 1998. Puhesuomea oppimaan. Virittäjä 102(2), 303–305.
 • BESSONOFF, SALLI-MARJA & HÄMÄLÄINEN, EILA 2002.
  Kielitaitoa kirjoittamalla. Kirjoitusharjoituksia suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville.
  AALTO, EIJA & TARNANEN, MIRJA 2004. Uutta S2-oppikirjarintamalta. Virittäjä 108 (2), 283–289.
 • BROWN, ANNELI & STRASZER, BOGLÁRKA (toim.) 2004.
  Suomen kielen prosodian opettamisen ja oppimisen kysymyksiä. Kakkoskieli 5. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
  O’DELL, MICHAEL 2005. Suomen kielen prosodiaa S2-näkökulmasta. Elektroninen aineisto. http://elektra.helsinki.fi/se/v/0042-6806/109/2/suomodel.pdf
  Virittäjä 109(2), 313–319.
 • DUFVA, HANNELE & MUIKKU-WERNER, PIRKKO & AALTO, EIJA 1993.
  Mämmin ja makkaran maa. Kulttuuritietoa meille ja muille. Kielikeskusmateriaalia 105. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Korkeakoulujen kielikeskus.
  PEKKARINEN, JOHANNA 1994. ULPU:Ulkomaalaisopettajien puheenvuoroja 2, 28–29.
  HÄMÄLÄINEN, EILA 1995. Uutta suomi toisena kielenä -opetukseen. Virittäjä 99(4), 642–646.
 • FORSMAN-SVENSSON, PIRKKO 2001.
  Suomen kielen alkeisoppikirja ruotsalaisille aikuisopiskelijoille. Kotikielen seurran aikakauslehti Virittäjä 4/2001 s. 684–692.
  HÖGLANDER, SARI & VEHKANEN, MARJUT 2001. FINSKAN. Lättare än du tror. Helsinki: Oy Edita Ab. 2001. 231 s. ISBN 951-37-3241-X.
 • GARDNER, ROD & WAGNER, JOHANNES (toim.) 2004.
  Second language conversations. London: Continuum.
  LILJA, NIINA 2005. Monipuolinen teos kakkoskielisestä vuorovaikutuksesta. Virittäjä 109 (1), 123–129.
 • HAAPAKOSKI, AIRA & KOSKI, SEIJA & VÄLKESALMI, MIRJA 1989.
  Huomenta Suomi. Ammattikasvatushallitus. Helsinki: Valtion painatuskeskus.
  MARTIN, MAISA 1989. Kielikeskusuutisia 5, 28–30.
 • HEIKKILÄ, SATU & MARJAKANGAS, PIRKKO 2002.
  Hyvin menee! Suomea aikuisille. Helsinki: Otava.
  LATOMAA, SIRKKU 2003. Vaihdetaan ajatuksia, ei rakenteita. Virittäjä 107 (3), 434–438.
 • HEINZMANN, SANNI – LEHTINEN, KIRSTI 2007.
  Lukukokemuksia, viestintätaitoja ja sanaston hallintaa S2-oppijalle.
  KORHONEN, PETRA – KUNZELMANN, DORIS: Suomea jokaiseen päivään. Sanastoharjoituksia suomea toisena tai vieraana kielenä opiskeleville.
  RINNE, PÄIVI – TEMPAKKA, TIIA: Opettajan ideareppu. Kommunikatiivisia harjoituksia suomen tunneille.
  KANGASNIEMI, HEIKKI: Suomen kielen tekstinymmärtämisharjoituksia. Virittäjä 1/2007 s. 142–148. Helsinki: Kotikielen Seura.
 • HOLMEN, EUGENE 1984.
  Handbook of Finnish verbs. 231 verbs fully conjugated in all the tenses. SKS:n toimituksia 408. Vaasa: SKS.
  STEADMAN, DAVID 1985.Suomen verbit ulkomaalaisille. Virittäjä 89(2), 225–228.
 • HÄMÄLÄINEN, EILA 1988.
  Aletaan! Suomen kielen oppikirja vasta-alkajille. Helsinki: Yliopistopaino.
  MARTIN, MAISA 1988. Kielikeskusuutisia 9, 23–24.
 • HÄMÄLÄINEN, EILA 1989.
  Jatketaan! Suomen kielen oppikirja alkeet osaaville. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
  MARTIN, MAISA 1989. Kielikeskusuutisia 4, 10–13.
 • HÄMÄLÄINEN, EILA & BESSONOFF, SALLI-MARJA 1991.
  Harjoitellaan! Lisäharjoituksia Aletaan! -kirjaan. Helsinki: Hakapaino Oy.
  STORHAMMAR, MARJA-TERTTU 1992. Kielikeskusuutisia 2, 20–21.
 • JÄRVENPÄÄ, MAIJA & SIITONEN, KIRSTI (toim,) 2002.
  Matkalla toiseen kieleen. Viisi praktikumtyötä äidinkielen ja opittavan kielen siirtovaikutuksista. Opetuksen ja tutkimuksen apuneuvoja 4. Turku: Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos.
  LEHTIMAJA, INKERI  2003: Tutkielmia oppijankielestä ja siirtovaikutuksesta. Virittäjä 107 (4), 626–628.
 • JÄRVENTAUSTA, MARJA 2007.
  Suomen(kin) verbeistä saksaksi.
  KOLEHMAINEN, LEENA: Präfix- und Partikelverben im Deutsch–finnischen Kontrast. Virittäjä 1/2007 s. 104–112. Helsinki: Kotikielen Seura.
 • KANGASNIEMI, HEIKKI 2003.
  Suomen kielen sanastoharjoituksia. Helsinki: Tammi.
  AALTO, EIJA & TARNANEN, MIRJA 2004. Uutta S2-oppikirjarintamalta. Virittäjä 108 (2), 283–289.
 • KARANKO, MARJATTA & TALVITIE, ULLA 1994.
  Tottakai! Suomen kielen alkeisoppikirja. 2., korj. painos. Helsinki: Finn Lectura. Tottakai! Lisäharjoituksia. Helsinki: Finn Lectura.
  AALTO, EIJA 1996. Oppimateriaali tekijöidensä näkemysten kuvastajana. Virittäjä 100(2), 302–307.
  KURKELA, ANNA 1994.Tottakai. ULPU: Ulkomaalaisopettajien puheenvuoroja 2, 27.
 • KARANKO, OUTI & KERESZTES, LÁSZLÓ & KNIIVILÄ, IRMELI 1985.
  Finn nyelkönyv I – kezd knek és középhaladóknak. Budapest.
  MANTILA, HARRI 1987. Suomea unkarilaisille. Virittäjä 91(4) 571–573.
  SZOBOSZLAY-KORNYA, ÁGNES 1989. Kielikeskusuutisia 6, 18–19.
 • KARLSSON, FRED 1976.
  Finskans struktur. Lund: Liber Läromedel.
  SOUTKARI, PENTTI 1978. Suomen rakenteen pääpiirteet. Virittäjä 82(3), 308–312.
 • KARLSSON, FRED 1978.
  Finsk grammatik. SKS:n toimituksia 339. Helsinki: SKS.
  TAIMINEN, AAPO 1978. Suomen kielioppia synkronisesti. Sananjalka 20, 189–193.
  HÄMÄLÄINEN, EILA & JÖNSSON-KORHOLA, HANNELE 1980. Oikoteitä suomen kielen oppimiseen. Virittäjä 24(4), 366–369.
 • KARLSSON, FRED (toim.) 1982.
  Suomi vieraana kielenä. Juva: WSOY.
  SILFVERBERG, LEENA 1983. Suomen ulkomaalaisopetuksen pulmia. Virittäjä 87(1), 129–133.
 • KONSTI, PAULA & KORPELA, HELENA & LUUSALO, ANNE 2003.
  Juttuja ja tuttuja: suomea toisena kielenä seitsemäsluokkalaisille. Helsinki: Opetushallitus.
  TARVAINEN, MINNA. 2004. Skeittaamisesta vietnamilaiseen tyttökäsitykseen. Sosiaaliturva. 92(4), 17.
 • KURHILA, SALLA 2003.
  Co-constructing understanding in second language conversation. Helsinki: University of Helsinki.
  WAGNER, JOHANNES 2004. Syvällinen tutkimus kakkoskielisestä vuorovaikutuksesta. Virittäjä 108 (2), 302–306.
 • LAAKSONEN, KAINO & LIEKO, ANNELI 1988.
  Suomen kielen äänne- ja muoto-oppi. Helsinki: Finn Lectura.
  KOIVISTO, VESA 1989. Uusi oppikirja. Virittäjä 93(4), 584–592.
  AALTO, EIJA 1991. Kielikeskusuutisia 1, 17–18.
 • LAIHIALA-KANKAINEN, SIRKKA & PIETIKÄINEN, SARI & DUFVA, HANNELE (toim.) 2002.
  Moniääninen Suomi. Kieli, kulttuuri ja identiteetti. Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
  KANGASSALO, RAIJA 2003. Moniäänistyvä Suomi. Virittäjä 107 (4), 604–608.
 • LATOMAA, SIRKKU 2000.
  Suomea kääntäjille. Virittäjä 4/2000, 647–652.
  LIEKO, ANNELI, CHESTERMAN, ANDREW & SILFVERBERG, LEENA 1999. Finnish for Translators. Helsinki: Finn Lectura.
 • LATOMAA, SIRKKU & HÄMÄLÄINEN, EILA 2003.
  Mitä kuuluu? Suomen kielen kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia. Helsinki: Finn Lectura.
  AALTO, EIJA & TARNANEN, MIRJA 2004. Uutta S2-oppikirjarintamalta. Virittäjä 108 (2), 283–289.
 • LAURANTO, YRJÖ & PARVIAINEN, AIRA & RAINÒ, PÄIVI 1994.
  Kiva nähdä. Puhutun kielen harjoituksia. Helsinki: Finn Lectura.
  HÄMÄLÄINEN, EILA 1995. Uutta suomi toisena kielenä -opetukseen. Virittäjä 99(4), 642–646.
 • LAURANTO, YRJÖ 1997.
  Ensi askeleita paikallissijojen käyttöön. Espanjankielisten suomenoppijoiden sisä- ja ulkopaikallissijat konseptuaalisen semantiikan näkökulmasta. Kakkoskieli 2. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
  HUUMO, TUOMAS 2000. Paikallissijoja oppimassa. Virittäjä 104(2), 297–301.
 • LEHIKOINEN, LAILA 1994.
  Suomea ennen ja nyt: suomen kielen kehitys ja vaihtelu. Helsinki: Finn Lectura.
  LAUERMA, PETRI 1994. Kielikeskustelua 7, 21–22.
  MIKKONEN, PIRJO 1995.Suomen kielen kehitys ja vaihtelu selkokielellä. Virittäjä 99(1), 126–129.
 • LEHTINEN, TUIJA 2002.
  Oppia kieli kaikki. Maahanmuuttajalasten suomen kielen kehitys ja kaksikielisyys peruskoulun ensimmäisellä luokalla. Väitöskirja. Turku: Turun yliopisto.
  VOIPIO, SANNA 2003. Maahanmuuttajataustaisten lasten suomi ja oma äidinkieli. Virittäjä 107 (4), 629–632.
 • LEPÄSMAA, ANNA-LIISA – SILFVERBERG, LEENA 1987.
  Suomen kielen alkeisoppikirja. Helsinki: Finn Lectura.
  MARTIN, MAISA 1987. Kielikeskusuutisia 10, 17–19.
 • LEPÄSMAA, ANNA-LIISA, LIEKO, ANNELI & SILFVERBERG, LEENA 1996.
  Miten sanoja johdetaan. Suomen kielen johto-oppia. Helsinki: Finn Lectura.
  KOIVISTO, VESA 1998. Johto-oppia suomenoppijoille ja muillekin. Virittäjä.
 • LIEKO, ANNELI 1992.
  Suomen kielen fonetiikkaa ja fonologiaa ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.
  RICHARDSON, ULLA 1993. Kielikeskustelua 7, 30–31.
 • LOIKALA, PAULA 2004.
  Grammatica finlandese. Parte 1: Fonologia, Morfologia. Bologna: Clueb.
  MARTIN, SANNA 2005. Suomen keilioppia italialaisille. Virittäjä 109 (1), 130–132.
 • MIKKONEN, PIRJO & MELA, MARJO (toim.)  2003.
  Suomi kakkonen. Opas opettajille.
  VAARALA, HEIDI 2004. Mitä tekisin maanantaina? Äidinkielen opettajain liiton jäsenlehti Virke 1/2004, 50–51.
 • NIEMINEN, TAIJA (toim.) 2001.
  Vuorovaikutus ja suomen kielen oppiminen. Kakkoskieli 3. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
  VOIONMAA, KAARLO 2003. Vuorovaikutusta ja variaatiota suomen oppimisessa. Virittäjä 107 (1), 136–145.
 • NISSILÄ, LEENA & VAARALA, HEIDI & MARTIN, MAISA  (toim.) 2003.
  Suolla suomea. Perustietoa maahanmuuttajien suomen kielen opettajille. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLVII. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.
  HARJA, VILHELMIINA 2003. Karttamerkkejä suomenopetukseen. Virittäjä 107 (4), 617–621.
 • NURMI, TIMO 1999.
  Suomen kielen sanakirja ulkomaalaisille, Gummerus 1999.
  SIITONEN, KIRSTI & VAIKUTYTE, KRISTINA 1999. Oslo: LexicoNordica 6.
 • NURMI, TIMO 1999.
  Suomen kielen sanakirja ulkomaalaisille. Finnish dictionary for foreigners. Jyväskylän yliopisto.
  BESSONOFF, SALLI-MARJA 2000. Suomen sanoja muunkielisille. Virittäjä 104 (2).
 • Opetushallitus 2003.
  Perusopetuksen opetuskokeilussa lukuvuonna 2003–2004 noudatettavat opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 3–9 ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet vuosiluokille 1–2. 2. korjattu painoa. Helsinki: Opetushallitus.
  SUNI, MINNA 2003. Mitä suomi toisena kielenä onkaan? Virittäjä 107 (3), 422–426.
  VASAMA, AURORA & VOIPIO, SANNA 2003.
  Opettajien näkökulmaa suomi toisena kielenä -opetussuunnitelman perusteisiin. Virittäjä 107 (3), 427–430.
 • PARVIAINEN, AIRA 1994.
  Hauska tavata. Suomen kieltä suggestopediseen opetukseen. Helsinki: Finn Lectura.
  AALTO, EIJA 1996. Oppimateriaali tekijöidensä näkemysten kuvastajana. Virittäjä 100(2), 302–307.
 • PIIPARINEN-RINTALUOMA, PEIJA-RIIKKA (toim.) 2001.
  Suomi toisena kielenä ja variaatio. Kakkoskieli 4. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.
  VOIONMAA, KAARLO 2003. Vuorovaikutusta ja variaatiota suomen oppimisessa. Virittäjä 107 (1), 136–145.
 • PUTZ, MARTIN 2002.
  Finnisch Grammatik. Wien: Edition Praesens.
  SIITONEN, KIRSTI: Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen Nr.34/2002. Mitteilungen aus der Deutschen Bibliothek. Helsinki. 268–269.
 • RANTATALO, STIINA & SULKALA, HELENA (toim.) 2002.
  Tutkielmia oppijankielestä II. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja 21. Oulu: Oulun yliopistopaino.
  LEHTIMAJA, INKERI  2003: Tutkielmia oppijankielestä ja siirtovaikutuksesta. Virittäjä 107 (4), 626–628.
 • RYTKÖNEN-BELL, AILI 1987.
  Conversational Finnish, Workbook. Foreign Service Institute, U.S. Department of State.
  MARTIN, MAISA 1988. Kielikeskusuutisia 1, 23–24.
 • RYTKÖNEN-BELL, AILI 1988.
  A practical guide to reading Finnish.
  MARTIN, MAISA 1989. Kielikeskusuutisia 1, 12–13.
 • RYTKÖNEN-BELL, AILI & ARGOFF, H. DAVID 1987.
  Conversational Finnish. Suomea keskustellen. Foreign Service Institute, U.S. Department of State.
  MARTIN, MAISA 1987. Kielikeskusuutisia 7, 23–24.
 • SALMELA, ANNA LIISA & KUJANSUU, JUSSI & KOSIERADSKI, GRZEGORZ 2001.
  Suomea, ole hyvä! Suomea aikuisille maahanmuuttajille. (4.– 6. painos). Helsinki: Opetushallitus.
  RAINÒ, PÄIVI & FINELL, HANNA-LIISA 2002. Suomea maahanmuuttajille. Virittäjä 106 (4), 636–638.
 • SALMELA, ANNA LIISA & KUJANSUU, JUSSI 2000.
  Suomea, ole hyvä 2. Suomea aikuisille maahanmuuttajille. Helsinki: Opetushallitus.
  RAINÒ, PÄIVI & FINELL, HANNA-LIISA 2002. Suomea maahanmuuttajille. Virittäjä 106 (4), 636–638.
 • SALMELA, ANNA LIISA & KUJANSUU, JUSSI 2000.
  Suomea, ole hyvä 3. Suomea aikuisille maahanmuuttajille. Helsinki: Opetushallitus.
  RAINÒ, PÄIVI & FINELL, HANNA-LIISA 2002. Suomea maahanmuuttajille. Virittäjä 106 (4), 636–638.
 • SÁNDOR, MATICSÁK & TARVAINEN, ANNA 2002.
  Finn nyelv. debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.
  LAIHONEN, PETTERI 2002. Suomea sukulaisille. Virittäjä 106 (4), 633–635.
 • SCHLEPPEGRELL, MARY J. & COLOMBI, M. CECILIA (toim.)  2002.
  Developing advanced literacy in first and second languages. Meaning with power. New Jersey: Lawrence Erlbaum.
  KOMPPA, JOHANNA  2004. Näkökulmia kirjoittamisen opettamiseen. Virittäjä 108 (2), 289–293.
 • SILFVERBERG, LEENA 1987.Harjoituskirja suomen kielen perusopetusta varten. Helsinki: Finn Lectura.
  MARTIN, MAISA 1987. Kielikeskusuutisia 10, 17–19.
 • SILFVERBERG, LEENA & WHITE, LEILA 2003.
  Supisuomea. Helsinki: Finn Lectura ja Yle/Opetusohjelmat.
  VAARALA, HEIDI 2005. Supisuomea – uutta S2-opetukseen. Virittäjä 109 (1), 132–137.
 • SIITONEN, KIRSTI 1999.
  Agenttia etsimässä. U-verbijohdokset edistyneen suomenoppijan ongelmana. Väitöskirja. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 63.
  MARTIN, MAISA 2000. U-verbit – suomalaista kohteliaisuutta parhaimmillaan?
 • SULKALA, HELENA & ZAMAN-ZADEH, MINNA (toim.) 1996.
  Suomenoppijan kieli tutkimuskohteena. Suomen ja saamen kielen ja logopedian laitoksen julkaisuja nro 5. Oulu: Oulun yliopisto.
  STORHAMMAR, MARJA-TERTTU 1997. Suomi toisena kielenä -tutkimusta Oulussa. Virittäjä 4/1997, 654–658.
 • SULKALA, HELENA 2007.
  Viro ja venäjä suomenoppijan lähdekielinä.
  KAIVAPALU, ANNEKATRIN: Lähdekieli kielenoppimisen apuna. Virittäjä 1/2007 s. 135–141. Helsinki: Kotikielen Seura.
 • SUNI, MINNA & AALTO, EIJA (toim.) 1994.
  Suuntaa suomenopetukseen – tuntumaa tutkimukseen. Korkeakoulujen kielikeskuksen selosteita 4. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
  SCHOT-SAIKKU, PÄIVI 1996. Tutkimusta ja opetusta puhekultturin merkeissä. Virittäjä 100(1), 130–137.
 • TARNANEN, MIRJA 2002.
  Arvioija valokeilassa: suomi toisena kielenä -kirjoittamisen arviointia. Väitöskirja.Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen keskus.
  SIITONEN, KIRSTI: Arvioijien arviointia. Virittäjä 106 (3), 458–464.
 • UOTILA-ARCELLI, EEVA 1975.
  La lingua finlandese. Helsinki.
  KIURU, SILVA 1978. Suomea italialaisille. Virittäjä 82(3), 314–315.
 • VÄHÄMÄKI, BÖRJE 1994.
  Mastering Finnish. New York: Hippocrene Books.
  MARTIN, MAISA 1989. Kielikeskustelua 4, 15–17.
 • WHITE, LEILA 2001/2002.
  From start to Finnish. A short course in Finnish: Finn Lectura 2001.
  From start to Finnish. Cd-rom: Promentor Solutions Oy 2002.
  LEHTONEN, TUIJA 2003. Matkalla alusta loppuun, apuna oppikirja ja cd-rom. Virittäjä 107 (1), 146–154.
 • WHITE, LEILA 1994.
  Suomen kielioppia ulkomaalaisille. Helsinki: Finn Lectura.
  OJUTKANGAS, KRISTA. 1996. Monitasoinen käytännön yleiskielen opas ulkomaalaisille. Virittäjä 100(3), 476.