27.08.2007

Lisätietoja


Oppimateriaaliluetteloita:

Leena Nissilä ja Emmi Pollari (2006): Kommentoitu luettelo maahanmuuttajien suomen kielen oppi- ja tukimateriaaleista:

http://www.edu.fi/julkaisut/Suomi_Oppimateriaalit2006.pdf

 

Aineistoa suomen kielen ulkomaalaisopetukseen:
http://www.cimo.fi/Resource.phx/cimo/suomen/oppimateriaali.htx

 

Kaksikielisyys:

Tässä bibliografian versiossa ei enää ole kaksikielisyyteen tai kielikylpyyn liittyvää tutkimusta, sillä näiden aihepiirien bibliografiaa on osoitteessa
http://lipas.uwasa.fi/hut/svenska/centret/publikationer.html


Suomi toisena kielenä -alan opinnäytteet ulkomaisissa yliopistoissa:

Lista Viron yliopistoissa tehdyistä suomen kielen opinnäytteistä on Suomen Viron-instituutin kotisivuilla osoitteessa http://www.finst.ee/diplomit66d.htm.

SIITONEN, KIRSTI & PAUKKU, PÄIVI 1997. Ulkomaisissa yliopistoissa tehtyjen Suomen kielen ja kulttuurin opinnäytteiden bibliografia 1980–1995. Teoksessa Raanamo, Anna-Maija & Tuomikoski, Paula (toim.) Kielisillan rakentajat. Katsaus ulkomaanlehtori- ja kielikurssitoimintaan ja toiminnan arviointi. Helsinki: Opetusministeriö. 235–286.