22.01.2006

Aineopinnot

STKAIN (20 ov)

SUOMI TOISENA KIELENÄ


STKE01 Suomen kielen rakenne oppijan näkökulmasta (2 ov)
STKE02 Tutustuminen S2-alaan ja sen kehitykseen 2 ov
STKE03 Monikulttuurisen opetuksen tuntemus 2 ov
STKE14 Perehtyminen toisen kielen oppimiseen 4 ov
STKE10 Kielitaidon arviointi 2 ov
STKE11 Suomi toisena kielenä -tutkimukseen perehtyminen 2 ov
STKE05 S2-opetukseen tutustuminen 2 ov
SUOA16 Proseminaari 4 ov

Yht. 20 ov

Opintojaksojen kuvaukset:


STKE01 SUOMEN KIELEN RAKENNE OPPIJAN NÄKÖKULMASTA 2 ov Opintojaksot
Suoritusohje

Perehtyminen siihen, millainen suomen kielen rakenne on oppimisen kohteena. Lähtökohtana on perusopintojen suomen kielen rakennekurssin hyvä hallinta.
Työtavat: Tentti ja siihen liittyvät ennakkotehtävät. Tentissä kirja saa olla mukana, tehtävät ovat soveltavia. Jos 1 ov tästä kohdasta on suoritettu avoimen yliopiston perusopintojen S2-täydennyspaketin yhteydessä, ennakkotehtäviä ei tarvitse suorittaa.

STKE02 TUTUSTUMINEN S2-ALAAN JA SEN KEHITYKSEEN 2 ov Opintojaksot
Suoritusohje

Perehtyminen suomi toisena ja vieraana kielenä -alan opetuksen ja tutkimuksen kehitykseen ja perustietoihin.
Työtavat: Johdantoluento ja siihen liittyvä tentti tai essee. Kirjallisuus erillisen luettelon mukaan.

STKE03 MONIKULTTUURISEN OPETUKSEN TUNTEMUS 2 ov Opintojaksot
Suoritusohje

Perehtyminen monikulttuurisuuskysymyksiin sekä maahanmuuttajien asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin Suomessa.
Työtavat: Tentti tai essee, soveltuva kurssi tai muu opintojakso ja työkokemusta. Kirjallisuutta erillisen luettolon mukaan.

STKE14 PEREHTYMINEN TOISEN KIELEN OPPIMISEEN JA KIELITAIDON MITTAUKSEEN 4 ov Opintojaksot
Suoritusohje

Toisen/vieraan kielen oppimista koskevan kansainvälisen ja kotimaisen tutkimuksen keskeisten kysymysten ja tutkimustulosten tuntemus.
Työtavat: Johdantokurssi ja kirjallisuutta. Tähän kohtaan voi sopimuksen mukaan käyttää myös eri yliopistojen toisen ja vieraan kielen oppimisen kursseja. Kirjallisuutta erillisen luettelon mukaan.

STKE10 KIELITAIDON ARVIOINTI 2 ov Opintojaksot

Toisen/vieraan kielen taidon arvioinnin keskeisten kysymysten tuntemus.
Työtavat: Johdantoluento, kirjallisuutta ja tehtäviä. Kirjallisuutta erillisen luettelon mukaan.

STKE11 SUOMI TOISENA KIELENÄ -TUTKIMUKSEEN PEREHTYMINEN 2 ov Opintojaksot

Vähintään kahteen suomea toisena kielenä -koskevaan tutkimukseen tutustuminen.
Työtavat: Essee. Kirjallisuutta erillisen luettelon mukaan. Listaa täydennetään sitä mukaa kuin uusia tutkimuksia ilmestyy.

STKE05 S2-OPETUKSEEN TUTUSTUMINEN 2 ov Opintojaksot
Suoritusohje

Perehtyminen suomi toisena kielenä -opetukseen käytännössä eri oppilaitoksissa.
Työtavat: Kolmen erityyppisen kurssin seuraamista ja niistä raportointia erillisen ohjeen mukaan. Kirjallinen raportti.