22.12.2009

Opetus 2009–2010

 

 

Tutkinnon valinnaisiin opintoihin

                     

HTK0039 Johdatus tieto- ja viestintäteknologiaan 4 op

Luento ja harjoitukset                          katso aikataulutiedot Korpista

 

SKIY095 Opettajatuutorointi 2 op

Opettajatuutorit
Kuusela-Häkkinen, Reiman      suoravalitut
Lilja                                          muut pääaineopiskelijat

Tapaamiset I periodin aikana pe 8–10, muulloin pe 10–12  (yhteensä 7 kertaa). Ensimmäinen kerta pe 18.9. Ilmoittautuminen ja ilmoittautumisohjeet Korpissa.

 

Perusopinnot

 

KLSP002 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen  3 op

 

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

7.9.2009

ma 10–12,
pe 10–12

Ks.  Korpista.

 

           

SKIP202 Suomen kielen rakenne 8 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Pekkola

I–IV

8.9.2009

ti 10–12

Blomstedt

Harjoitusryhmä A

Pekkola

I–IV

23.9.2009

ke 10–12

F 106

Harjoitusryhmä B

Pekkola

I–IV

24.9.2009

to 10–12

F 106

Harjoitusryhmä C

Pekkola

I–IV

28.9.2009

ma 12–14

F 106

 


SKIP301 Tekstianalyysi 3 op


 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Harjoitusryhmä A

Nieminen

III–IV

19.1.2010

ti 2–14 

F 205

Harjoitusryhmä B

Nieminen

III–IV

20.1.2010

ke 8–10

F 205

 

 

SKIP302 Kirjoittaminen 2 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Harjoitusryhmä A

Nieminen

I–II

8.9.2009

ti 12–14

F 106

Harjoitusryhmä B

Nieminen

I–II

10.9.2009

to 8–10

 

F 106

Harjoitusryhmä C

Nieminen

I–II

10.9.2009

to 12–14

F 106

 

 

SKIP303 Kielenhuolto 3 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Pekkola

I–II

9.9.2009

ke 8–10

Blomstedt

 


SKIP401 Kirjasuomen kehitys 4 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Mielikäinen

III–IV

18.1.2010

ma 10–12

Blomstedt

Harjoitusryhmä A

 

III–IV

25.1.2010

ma 9–10

F 106

Harjoitusryhmä B

 

III–IV

26.1.2010

ti 9–10

F 106

 


Aineopinnot

 

 SKIA211 Muotorakenne 5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Koivisto

I–II

7.9.2009

ma 12–14

A 103

Harjoitusryhmä A

Koivisto

I–II

8.9.2009

ti 10–12

F 105

Harjoitusryhmä B

Koivisto

I–II

10.9.2009

to 12–14

F 105

 


SKIA212 Lauserakenne 5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Pekkola

III–IV

21.1.2010

to 12–14

Blomstedt

Harjoitusryhmä A

Pekkola

III–IV

25.1.2010

ma 10–12

F 106

Harjoitusryhmä B

Pekkola

III–IV

26.1.2010

ti 14–16

F 106

Harjoitusryhmä C

Pekkola

III–IV

27.1.2010

ke 8–10

F 106

 

 

SKIA213 Semantiikka ja pragmatiikka  3 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Nieminen

I–II

7.9.2009

ma 14–16

Blomstedt

Harjoitusryhmä A

Nieminen

I–II

8.9.2009

ti 14–15

F 106

Harjoitusryhmä B

Nieminen

I–II

8.9.2009

ti 15–16

F 106

 

 

SKIA301 Tekstinhuolto 4 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Harjoitusryhmä A

Koivisto

I–II

8.9.2009

ti 12–14

F 205

Harjoitusryhmä B

Koivisto

I–II

10.9.2009

to 10–12

F 205

 


SKIA303 Tekstintutkimus 2 op

Itseopiskelu

 

SKIA401 Suomen kielen alueellinen ja sosiaalinen vaihtelu 5 op

 

 

opettajat

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Mielikäinen,

Koivisto

III–IV

19.1.2010

ti 12–14

Blomstedt

Harjoitusryhmä A

 

III–IV

 

to 9–10

F 106

Harjoitusryhmä B

 

III–IV

 

ma 9–10

F 106

 

 

SKIA402 Nimistö  4 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Koivisto

III–IV

21.1.2010

to 10–12

A 103

 

 

SKIA501 Viron kieli  4 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Annekatrin Kaivapalu

 III

 14.1.2010

 ks. Korpista

  ks. Korpista

Harjoitusryhmä A

 Kristi Pällin

 III–IV

 21.1.2010

  ks. Korpista

  ks. Korpista

Harjoitusryhmä B

 Kristi Pällin

 III–IV

 22.1.2010

  ks. Korpista

  ks. Korpista

 

 

SKIA502 Unkarin kieli  4 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Dusnoki

Suoritetaan opintojakso HUNS0001 Unkarin kielen peruskurssi ja ääntämys. Katso tiedot hungarologian opetusohjelmasta.

 

 

SKIA602 Suomi toisena kielenä  3 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Martin

II–III

27.10.2009

ti 8–10

F 205

 

 

SKIA607 Teoriaa ja käytäntöä äidinkielen opettamiseen  3 op

 

 

opettajat

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Luukka,  normaalikoulun opettajia

 

III–IV

19.1.2010

ti 16–18

F 106

 

 

SKIA608 Kielen omaksuminen  2 op


Ilmoittaudutaan Korpissa opintojaksoon SVKP242 Kielen omaksuminen.

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Takkinen

IV

18.3.2010

to 8–11

F 105

 

 

KLSA077 Tutkielman laatimisen perusteet

 

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

9.9.2009

Katso Korpista.

 

SKIA802 Proseminaari  2 op

 

Kielten laitoksen yhteinen kurssi KLSA077 Tutkielman laatimisen perusteet on oltava käytynä ennen proseminaarin aloittamista.

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Ryhmä A

Nieminen

II ja IV

28.10.2009

ke 10–12

F 105

Ryhmä B

Martin

II ja IV

28.10.2009

ke 10–12

F 013

Ryhmä C

Koivisto

II ja IV

28.10.2009

ke 10–12

F 203

 

 

KLSA320 Johdatusta diskurssintutkimukseen  3 op

 

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

7.9.2009

ma 10–12, ke 14–16

Ks. Korpista.

 

 

Syventävät opinnot

 

KLSS721 Johdatusta tutkimuksen tekoon

 

 

opettaja

periodi

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

11.9.2009

pe 9–11 ja 12–15

Katso Korpista.

 

 

SKIS102 Seminaari 5 op


Opintojakso KLSS721 Johdatusta tutkimuksen tekoon käydään seminaarin aluksi.

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Ryhmä A

Luukka

I–IV

8.9.2009

ti 10–12

F 203

Ryhmä B

Martin

I–IV

10.9.2009

to 10–12

F 203

Ryhmä C

Mielikäinen

I–IV 

10.9.2009

to 12–14

F 203

Suuri graduseminaari

abstrakti

Lilja

II

14.–15.12.2009

ma 8–16

ti 8–16

A 103

Suuri graduseminaari

abstrakti

Lilja

IV

10.–11.5.2009

ma 8–16

ti 8–16

A 103

 

 

SKIS304 Teksti- ja diskurssianalyysi 5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Luukka

III–IV

18.1.2010

ma 14–16

F 205

 

 

SKIS402 Kirjasuomi  5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Mielikäinen

I–II

8.9.2009

ti 12–14

F 105

 

 

SKIS803 Tekstitaitojen opetus ja oppiminen   5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Luukka

I–II

8.9.2009

ti 8–10

F 106

 

 

KLSS101 Toisen kielen oppiminen   5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

III–IV

19.1.2010

ti 10–12

Ks. Korpista.

 

 

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen  5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I–II

9.9.2009

ke 14–16

Ks. Korpista.

 

 

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka   5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

II

26.10.2009

ma ja ke 12–14

Ks. Korpista.

 

 

KLSS143 Dialogisuus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksessa   5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

7.9.2009

ma ja pe 10–12

Ks. Korpista.

 

 

 

KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus   5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

II

26.10.2009

ma  14–16, ke 16–18

Ks. Korpista.

 

 

KLSS331 Etnografinen diskurssintutkimus  5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I

8.9.2009

ti 14–16, to 12–14

Ks. Korpista.

 

 

KLSS711 Kielen oppimisen ja opettamisen pro gradu -seminaari   5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I–IV

8.9.2009

ti 12–14

Ks. Korpista.

 

 

KLSS714 Haastattelututkimus metodina ja tutkimusprosessina  5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

II–III

26.10.2009

ma 10–12

Ks. Korpista.

 

 

KLSS716 Projektikurssi  5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Martin

I–II

10.9.2009

to 12–14

Ks. Korpista.

 

 

KLSS717 Projektikurssi  5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

Martin

III–IV

21.1.2010

to 12–14

Ks. Korpista.

 

 

KLSS730 Diskurssintutkimuksen pro gradu -seminaari   5 op

 

 

opettaja

periodit

alkamispäivä

aika

sali

Luento

 

I–IV

9.9.2009

ke 10–12

Ks. Korpista.