28.08.2008

SKIS404 Sanasto (5 op)

Tentaattori 2008─2009: Aila Mielikäinen

 

Valitse seuraavista numeroiduista kohdista kokonaisuus, josta tulee yhteensä 5 opintopistettä.

  1. Lauri Harvilahti  ym. (toim.): Metafora. Ikkuna kieleen, mieleen ja kulttuuriin s. 13─ 255. 2 op.
  2. Fennistica fausta in honorem Mauno Koski septuagenarii. Juhlakirja Mauno Kosken 70-vuotispäivän kunniaksi 21.2.2002  s. 1─152; Auli Hakulinen ym. (toim.): Sanat on kaikki sarvipäitä  s. 99─170. 2 op.
  3. Jouko Vesikansa (toim.): Nykysuomen sanavarat s. 7─275. 2 op.
  4. Lauri Hakulinen: Suomen kielen rakenne ja kehitys (4. painos) s. 383─495. 1 op.
  5. Kaisa Häkkinen: Agricolasta nykykieleen s. 407─494; Auli Hakulinen ─ Pentti Leino (toim.): Nykysuomen rakenne ja kehitys 1 s. 138─171. 1 op.
  6. Vesa Jarva: Venäläisperäisyys ja ekspressiivisyys suomen murteiden sanastossa s. 61─94 ; Maija Grönholm: Ruotsalaislainojen pejoroituminen Turun murteessa. ─ Sananjalka 31 s. 103─122; Kari Nahkola: Nykyslangin sananmuodostusoppia. ─ Virittäjä 1999 s. 195─221; Heikki Paunonen: Tsennaaks Stadii, bonjaaks slangii. Stadin slangin suursanakirja s. 10─44. 1 op.