27.10.2009

SKIS212 Syntaksin erityiskysymyksiä

 Tentaattori: Seppo Pekkola

Tenttiin luettava kirjallisuus (n. 300 sivua)

 • Alho & Kauppinen, Käyttökielioppi s. 120–129, 135–137, 143–154, 174–179. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2008.
 • Hakulinen & al., Iso suomen kielioppi s. 443–446, 493–495, 500–501, 557–593, 830, 847–862, 881–899, 1178, 1186–1187, 1309–1316, 1479–1508. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2004.
 • Hakulinen–Karlsson, Nykysuomen lauseoppia s.113–126, 181–188. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 1979 (myös muita painoksia).
 • Huumo–Perko, Eksistentiaalilause lokaalisuuden ilmentäjänä. – Virittäjä 3/1993 s. 380–399.
 • Ikola, Lauseenvastikeoppia s. 7–18, 33–41. Tietolipas 76. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 1974.
 • Jokinen, Suomen substantiivilausekkeen rakenne. – Virittäjä 3/1988 s. 348–373.
 • Karlsson, F., Yleinen kielitiede s.147–152. Yliopistopaino / Helsinki University Press. Uudistettu laitos 1998.
 • Karlsson, G., Akkusatiivi suomen kieliopin terminä. – Virittäjä 1/1966 s. 16–27.
 • Tiainen, Suomen eksistentiaalilause – päättymätön tarina. – Virittäjä 4/1997 s. 563–571.
 • Vilkuna, Suomen lauseopin perusteet s.118–129, 180–204, 281–288. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 90. Helsinki 1996.


Lukuohje

Tarkoitus on, että saat käsityksen kieliopista ajan mukaan muuttuvana kielenkuvauksena, ymmärrät kieliopin käsitteistön mukautumisen muutoksiin ja tutustut kieliopilliseen keskusteluun. Siksi sinun kannattaa lukea yllä mainittu kirjallisuus seuraavien teemojen mukaan.


1) Lausetyypit; erityisesti eksistentiaalilause (n. 60 sivua)

 • Alho & Kauppinen, Käyttökielioppi s. 120–129.
 • Huumo–Perko, Eksistentiaalilause lokaalisuuden ilmentäjänä.
 • Iso suomen kielioppi s. 847–862, 1186–1187, 1309–1316.
 • Tiainen, Suomen eksistentiaalilause – päättymätön tarina.

2) Modaalisuus; erityisesti nesessiiviset rakenteet; lauseenvastikkeen käsite (n. 70 sivua)

 • Alho & Kauppinen, Käyttökielioppi s. 135–137.
 • Ikola, Lauseenvastikeoppia s. 7–18 ja 33–41.
 • Iso suomen kielioppi s. 443–446, 493–495, 500–501, 1479–1508.
 • Vilkuna, Suomen lauseopin perusteet s. 281–288.

3) Substantiivilauseke, substantiivin määritteet, attribuutti (n. 120 sivua)

 • Alho & Kauppinen, Käyttökielioppi s. 143–154.
 • Hakulinen–Karlsson, Nykysuomen lauseoppia s. 113–126.
 • Iso suomen kielioppi s. 557–593 ja 830.
 • Jokinen, Suomen substantiivilausekkeen rakenne.
 • Karlsson, F., Yleinen kielitiede s. 147–152.
 • Vilkuna, Suomen lauseopin perusteet s. 180–204.

4) Objekti; objektin muodon määräytyminen; erisijaisten objektien nimitykset (n. 50 sivua)

 • Alho & Kauppinen, Käyttökielioppi s. 174–179.
 • Hakulinen–Karlsson, Nykysuomen lauseoppia s. 181–188.
 • Iso suomen kielioppi s. 881–899 ja 1178.
 • Karlsson, G., Akkusatiivi suomen kieliopin terminä.
 • Vilkuna, Suomen lauseopin perusteet s.118–129.