02.06.2010

Opetusaikataulu 2009 - 2010

 

Yliopiston lukuvuosi on 1.8.2009–31.7.2010. Lukuvuoden opetusperiodit ovat seuraavat:     

            ensimmäinen periodi               1.9.–23.10.2009
            toinen periodi                        26.10.–18.12.2009
            kolmas periodi                       11.1.–12.3.2010
            neljäs periodi                        15.3.–21.5.2010
            kesälukukausi                        24.5.–30.6.2010.