06.08.2007

Opetusohjelma 2006–2007

Suomen kieli ulkomaalaisille -perusopinnot

Kurssit KLSP001, KLSP003, SKIP201, SKIP301, SKIP302 ja SKIP401 suoritetaan pääaineopiskelijoiden mukana.

Opiskelijoita pyydetään käymään Maisa Martinin vastaanotolla ennen opintojen aloittamista. Kursseille ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta. Tarkista ajat ja paikat Korpista ennen kurssin alkua.           

Infotilaisuus tiistaina 5.9.2006 klo 12 salissa F 106.


ULKP310 Praktikum               II ja III jakso    ke 12–14    F 106
1.11.–2.3.                                                         pe 8–10    F 013    
K a j a n d e r
                    
ULKP450 Akateeminen kirjoittaminen              Kl.  ilm. myöh.  

KLSP001 Näkökulmia kieleen /                       Sl. 7.9.    to 8–12    M 103     
   Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen         Sl. 8.9.    pe 8–12     M 103
    
SKIP101 Näkökulmia kieleen /
   Teoreettisen kielentutkimuksen peruskäsitteet
   Suoritetaan Suomen kielen rakenne  -kurssin yhteydessä.
   Katso aikataulutiedot kohdasta SKIP201.

KLSP003
Näkökulmia kieleen /                       Kl.    ma 10–12     M 103    
   Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia                    
    

SKIP201 Suomen kielen rakenne / luento       Lv.     ke 10–12   
13.9.–2.5                                                                    M 103 (sl.) 
P e k k o l a                                                                 S 305 (kl.)

Harjoitusryhmä D                                          Lv.    ma 12–14    F105
18.9.–23.4.
P a j u n e n

SKIP302 Kirjoittaminen                        
Harjoitusryhmä A                                          Sl.    to 10–12    F 205    
14.9.–7.12.
P a j u n e n    
                    
Harjoitusryhmä B                                          Sl.    to 12–14    F 105
14.9.–7.12.
P a j u n e n

Harjoitusryhmä C                                         Kl.    ma 14–16    F 105
15.1.–23.4.    
P a j u n e n

Harjoitusryhmä D                                         Kl.    ti 14–16    F 105    
16.1.–24.4.
P a j u n e n


Suomen kielen aineopintoihin jatkavat suorittavat lisäksi seuraavat jaksot:

SKIP301 Tekstianalyysi
           Lukuvuoden kestävä kurssi. Kaikkien    Lv. ryhmien
           yhteinen kokoontuminen torstaina 14.9.  klo  12–14  A 103      

Harjoitusryhmä A                                           Lv.    to 10–12     F 106    
21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11.
18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 22.3., 12.4., 26.4.                
P e k k o l a ,  S u l k u n e n

Harjoitusryhmä B                                           Lv.    to 10–12    F 106
28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.
25.1., 8.2., 22.2., 15.3., 29.3., 19.4., 3.5.    
P e k k o l a ,  S u l k u n e n

Harjoitusryhmä C                                          Lv.    to 12–14    F 106    
21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11.
18.1., 1.2., 15.2., 1.3., 22.3., 12.4., 26.4.        
P e k k o l a ,   S u l k u n e n

Harjoitusryhmä D                                          Lv.     to 12–14    F 106    
28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.
25.1., 8.2., 22.2., 15.3., 29.3., 19.4., 3.5.
P e k k o l a ,  S u l k u n e n


SKIP401 Kirjasuomen kehitys / sivuaineopiskelijat   Kl.    ti 8–10      A 103
16.1.–24.4.
K o i v i s t o